جنگ یا عملیات پارتیزانی چه نوع جنگی است و چرا به این نام مشهور است صفحه 128 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

پارتیزان به رزمنده جنگ چریکی می گویند.پارتیزان واژه ای فرانسوی و برگرفته از قوم پارت در دوره حکومت اشکانیان در ایران است که به روش نامنظم با دشمنانشان مبارزه می کردند. یکی از معروف ترین فرماندهان پارتی سورنا بود که با این روش جنگی توانست سپاه بزرگ روم به رهبری کراسوس را شکست دهد. به این ترتیب که چابک سواران ورزیده در قالب گروه های کوچک در زمان و مکانی که موجب غافلگیری دشمن شود به گونه ای برق آسا بر دشمن تاخته و سپس می گریختند. مزیت این نحوه عملکرد در آن بود که دشمن غافلگیر می شد و ابتکار عمل را از دست می داد در نتیجه تلفات افراد خودی به حداقل می رسید و در مواردی که پارتی ها را تعقیب می کردند امکان محاصره و در دام انداختن دشمن فراهم می شد. دیگر اینکه به دلیل مشخص نبودن زمان و مکان این یورش ها، سپاهیان دشمن داما در تشویش روانی به سر می بردند. شناخته شده ترین جنگ های پارتیزانی در جنگ جهانی دوم بود که مردمان سرزمین های اشغالی به دست آلمانی ها رو به نبردهای پارتیزانی آوردند. پارتیزان ها دارای نظم یک سرباز ارتشی نیستند و برای آرمان ویژه ای نبرد می کنند. در نبردهایشان کمتر نشانی از سامانه های به روز ارتش ها می توان دید. بیشتر آماج ایشان آزار دشمن و زخم زدن به آنان است. بیشتر رویه پارتیزان های پدافندی است تا تازشی. در معنی انگلیسی این واژه، به شمشیر بلند و بران و پیرو متعصب نیز اشاره شده است.

ناشناس

به دلیل اینکه به رزمنده جنگ چریکی پارتیزان گفته میشود نام این عملیات پارتیزان استنام پارتیزان از کلمه پارت یعنی قوم پارت گرفته شده استزهرا صادقی

نرجس مینایی

خیلی خوب بود ممنون از این سایت خوب

نویسنده

به جان خودم نمی دونستم😮😪

آره نوشته بود هدیه اما مطالعات بود ولی واقعا عالی بود

ممنون اما هدیه نه مطالعات

جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم جنگ یا عملیات پارتیزانی چه نوع جنگی است و چرا به این نام مشهور است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پارتیزان به رزمنده جنگ چریکی می گویند.پارتیزان واژه ای فرانسوی و برگرفته از قوم پارت در دوره حکومت اشکانیان در ایران است که به روش نامنظم با دشمنانشان مبارزه می کردند. یکی از معروف ترین فرماندهان پارتی سورنا بود که با این روش جنگی توانست سپاه بزرگ روم به رهبری کراسوس را شکست دهد. به این ترتیب که چابک سواران ورزیده در قالب گروه های کوچک در زمان و مکانی که موجب غافلگیری دشمن شود به گونه ای برق آسا بر دشمن تاخته و سپس می گریختند. مزیت این نحوه عملکرد در آن بود که دشمن غافلگیر می شد و ابتکار عمل را از دست می داد در نتیجه تلفات افراد خودی به حداقل می رسید و در مواردی که پارتی ها را تعقیب می کردند امکان محاصره و در دام انداختن دشمن فراهم می شد. دیگر اینکه به دلیل مشخص نبودن زمان و مکان این یورش ها، سپاهیان دشمن داما در تشویش روانی به سر می بردند. شناخته شده ترین جنگ های پارتیزانی در جنگ جهانی دوم بود که مردمان سرزمین های اشغالی به دست آلمانی ها رو به نبردهای پارتیزانی آوردند. پارتیزان ها دارای نظم یک سرباز ارتشی نیستند و برای آرمان ویژه ای نبرد می کنند. در نبردهایشان کمتر نشانی از سامانه های به روز ارتش ها می توان دید. بیشتر آماج ایشان آزار دشمن و زخم زدن به آنان است. بیشتر رویه پارتیزان های پدافندی است تا تازشی. در معنی انگلیسی این واژه، به شمشیر بلند و بران و پیرو متعصب نیز اشاره شده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مبینا 12 روز قبل
0

ممنون

عشق 15 روز قبل
0

پارتیزان به رزمنده جنگ چریکی می گویند.پارتیزان واژه ای فرانسوی و برگرفته از قوم پارت در دوره حکومت اشکانیان در ایران است که به روش نامنظم با دشمنانشان مبارزه می کردند. یکی از معروف ترین فرماندهان پارتی سورنا بود که با این روش جنگی توانست سپاه بزرگ روم به رهبری کراسوس را شکست دهد. به این ترتیب که چابک سواران ورزیده در قالب گروه های کوچک در زمان و مکانی که موجب غافلگیری دشمن شود به گونه ای برق آسا بر دشمن تاخته و سپس می گریختند. مزیت این نحوه عملکرد در آن بود که دشمن غافلگیر می شد و ابتکار عمل را از دست می داد در نتیجه تلفات افراد خودی به حداقل می رسید و در مواردی که پارتی ها را تعقیب می کردند امکان محاصره و در دام انداختن دشمن فراهم می شد. دیگر اینکه به دلیل مشخص نبودن زمان و مکان این یورش ها، سپاهیان دشمن داما در تشویش روانی به سر می بردند. شناخته شده ترین جنگ های پارتیزانی در جنگ جهانی دوم بود که مردمان سرزمین های اشغالی به دست آلمانی ها رو به نبردهای پارتیزانی آوردند. پارتیزان ها دارای نظم یک سرباز ارتشی نیستند و برای آرمان ویژه ای نبرد می کنند. در نبردهایشان کمتر نشانی از سامانه های به روز ارتش ها می توان دید. بیشتر آماج ایشان آزار دشمن و زخم زدن به آنان است. بیشتر رویه پارتیزان های پدافندی است تا تازشی. در معنی انگلیسی این واژه، به شمشیر بلند و بران و پیرو متعصب نیز اشاره شده است.

عشق 15 روز قبل
1

پارتیزان به رزمنده جنگ چریکی می گویند.پارتیزان واژه ای فرانسوی و برگرفته از قوم پارت در دوره حکومت اشکانیان در ایران است که به روش نامنظم با دشمنانشان مبارزه می کردند. یکی از معروف ترین فرماندهان پارتی سورنا بود که با این روش جنگی توانست سپاه بزرگ روم به رهبری کراسوس را شکست دهد. به این ترتیب که چابک سواران ورزیده در قالب گروه های کوچک در زمان و مکانی که موجب غافلگیری دشمن شود به گونه ای برق آسا بر دشمن تاخته و سپس می گریختند. مزیت این نحوه عملکرد در آن بود که دشمن غافلگیر می شد و ابتکار عمل را از دست می داد در نتیجه تلفات افراد خودی به حداقل می رسید و در مواردی که پارتی ها را تعقیب می کردند امکان محاصره و در دام انداختن دشمن فراهم می شد. دیگر اینکه به دلیل مشخص نبودن زمان و مکان این یورش ها، سپاهیان دشمن داما در تشویش روانی به سر می بردند. شناخته شده ترین جنگ های پارتیزانی در جنگ جهانی دوم بود که مردمان سرزمین های اشغالی به دست آلمانی ها رو به نبردهای پارتیزانی آوردند. پارتیزان ها دارای نظم یک سرباز ارتشی نیستند و برای آرمان ویژه ای نبرد می کنند. در نبردهایشان کمتر نشانی از سامانه های به روز ارتش ها می توان دید. بیشتر آماج ایشان آزار دشمن و زخم زدن به آنان است. بیشتر رویه پارتیزان های پدافندی است تا تازشی. در معنی انگلیسی این واژه، به شمشیر بلند و بران و پیرو متعصب نیز اشاره شده است.

ناشناس 15 روز قبل
0

سلام خیلی از سازندش ممنونم عالی بود من که راضی بودم

تابژسژ 26 روز قبل
0

پتنتادپ

Fatima 11 ماه قبل
4

ممنونم از اطلاعات خوبتون

نسا 11 ماه قبل
2

عالییییییییییییی😍

1
واو 27 روز قبل

واو

یه بنده خدا 11 ماه قبل
3

عالیه حرف نداره

11 ماه قبل
2

😘خیــــلـــے خیـــلے مـمـنـونــــم😘

خلا 11 ماه قبل
1

عال

آیرین بهدادکیا 11 ماه قبل
2

مطالب بسیار مفیدی بود ممنون

ناشناس 12 ماه قبل
1

یسلزاز

ناشناس 12 ماه قبل
1

پیام هفتم نیست مطالعات هفتمه

0
واو 27 روز قبل

.

گاو همه 12 ماه قبل
0

ممنون

😐 1 سال قبل
0

به عملیاتی پارتیزانی میگویند که پارتیزانی باشد😐😐

2
😐 1 سال قبل

😐

ناشناس 1 سال قبل
-1

مرسی

ناشناس 1 سال قبل
0

واقعا عالی بود مرسی ازتون

روژین کریمی 1 سال قبل
5

عالییی👌👌

نویسنده 1 سال قبل
6

به جان خودم نمی دونستم😮😪

2
علی گیمر 12 ماه قبل

بله

نرجس مینایی 1 سال قبل
6

خیلی خوب بود ممنون از این سایت خوب

مبینا 1 سال قبل
2

عالیییییییییییییییییییییییییی 👌👌👌👌👌👌

نویسنده 1 سال قبل
4

پیام اشکانی هفتم نیس مطالعات اجتماعی هفتمه

0
تابژسژ 26 روز قبل

ودپتاذذذذذذپپدذرژبل

5
آره نوشته بود هدیه اما مطالعات بود ولی واقعا عالی بود 1 سال قبل

ممنون اما هدیه نه مطالعات

. 1 سال قبل
1

خوبه اما کاش کپی برداری حرام نبود

0
N 12 ماه قبل

می تونی با ذکر منبع کپی برداری کنی

ناشناس 1 سال قبل
1

من نمیدانم

ناشناس 1 سال قبل
6

به دلیل اینکه به رزمنده جنگ چریکی پارتیزان گفته میشود نام این عملیات پارتیزان استنام پارتیزان از کلمه پارت یعنی قوم پارت گرفته شده استزهرا صادقی

زهرا صادقی 1 سال قبل
0

به این دلیل که به رزمنده جنگ چریکی پارتیزان گفته می شود نام این عملیات را پارتیزانی می نامندنام پارتیزانی از کلمه پارت یعنی قوم پارت گرفته شده و کلمه ای فرانسوی است

نویسنده 1 سال قبل
7

پارتیزان به رزمنده جنگ چریکی می گویند.پارتیزان واژه ای فرانسوی و برگرفته از قوم پارت در دوره حکومت اشکانیان در ایران است که به روش نامنظم با دشمنانشان مبارزه می کردند. یکی از معروف ترین فرماندهان پارتی سورنا بود که با این روش جنگی توانست سپاه بزرگ روم به رهبری کراسوس را شکست دهد. به این ترتیب که چابک سواران ورزیده در قالب گروه های کوچک در زمان و مکانی که موجب غافلگیری دشمن شود به گونه ای برق آسا بر دشمن تاخته و سپس می گریختند. مزیت این نحوه عملکرد در آن بود که دشمن غافلگیر می شد و ابتکار عمل را از دست می داد در نتیجه تلفات افراد خودی به حداقل می رسید و در مواردی که پارتی ها را تعقیب می کردند امکان محاصره و در دام انداختن دشمن فراهم می شد. دیگر اینکه به دلیل مشخص نبودن زمان و مکان این یورش ها، سپاهیان دشمن داما در تشویش روانی به سر می بردند. شناخته شده ترین جنگ های پارتیزانی در جنگ جهانی دوم بود که مردمان سرزمین های اشغالی به دست آلمانی ها رو به نبردهای پارتیزانی آوردند. پارتیزان ها دارای نظم یک سرباز ارتشی نیستند و برای آرمان ویژه ای نبرد می کنند. در نبردهایشان کمتر نشانی از سامانه های به روز ارتش ها می توان دید. بیشتر آماج ایشان آزار دشمن و زخم زدن به آنان است. بیشتر رویه پارتیزان های پدافندی است تا تازشی. در معنی انگلیسی این واژه، به شمشیر بلند و بران و پیرو متعصب نیز اشاره شده است.

نویسنده 1 سال قبل
0

بلد نیستم

برای پاسخ کلیک کنید