جواب درک و دریافت بوی گل و ریحان ها درس هفتم صفحه 55 فارسی دهم

جواب درک و دریافت صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم درک و دریافت بوی گل و ریحان ها درس هفتم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها
2) گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل با یاد تو افتادم از یاد برفت آن‌ها
3) تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها
4) تا خار غم عشقت آویخته در دامن کوته نظری باشد رفتن به گلستان‌ها
5) گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها
6) گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش می‌گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) زمانی که دل آشفته و عاشق من، به باغ و بوستان می رفت، بوی گل ها و گیاهان خوشبو مرا از خود غافل می کرد.
2) گاهی بلبل آواز می خواند و از آواز آن گل می شکفت. در این هنگام به یاد تو افتادم و همۀ آن زیبایی ها را فراموش کردم.
3) از زمانی که با تو پیمان عاشقی بستم، همۀ پیمان ها را شکستم، بعد از تو عهد بستن با تو، می توان همۀ پیمان ها را شکست.
4) تا زمانی که غم عشق تو همانند خاری همراه من است، نادانی است اگر در فکر رفتن به گلستان ها باشم.
5) سزاوار است که در راه رسیدن به تو سختی و رنجی را تحمل کنیم. زمانی که عشق رسیدن به کعبه وجود داشته باشد، گذشتن از بیایان ها آسان است
6) می گویند سعدی این همه از عشق او صحبت نکن، امّا من از عشق او می گویم و بعد از من نیز در همۀ دروان ها از این عشق سخن خواهند گفت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

سایت خیلی خوبی دارین

برای پاسخ کلیک کنید