جواب درست و نادرست درس ششم آرش کمانگیر صفحه 58 فارسی چهارم

فاطمه

نادرستدرستنادرست😍😍😍

نویسنده

جواب

نویسنده

نادرست درست نادرست

جواب درست و نادرست صفحه ۵۸ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم جواب درست و نادرست درس ششم آرش کمانگیر از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- آرش برای پرتاب تیر در دشتی سرسبز ایستاد.
2- ایرانیان در برابر سپاه توران مقاومت می کردند.
3- تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی غرب پرتاب کند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست, درست, نادرست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
4

جواب

فاطمه 10 روز قبل
6

نادرستدرستنادرست😍😍😍

نویسنده 10 روز قبل
-2

کیانا

0
نویسنده 10 روز قبل

ا

ناشناس 10 روز قبل
1

کیانا

پرنیان 10 روز قبل
1

خیلی خوبه

نویسنده 10 روز قبل
1

من هیچی را نمیدانم لطفا شما چیزی را به من بگویید

نویسنده 10 روز قبل
2

😂

سمیرا 10 روز قبل
2

آرش برای پرتاب تیر درشتی سر سبز ایستاد

فاطمه زهرا حسینی 10 روز قبل
0

می خواهم قشنگ توضیح بدهید وبا جواب درست

نویسنده 10 روز قبل
-1

چشم

نویسنده 10 روز قبل
-2

باشه

نویسنده 10 روز قبل
2

درست نادرست آرش کمانگیر

نویسنده 10 روز قبل
1

آرش برای پرتاب تیر دشتی سر سبز ایستاد

نویسنده 10 روز قبل
3

نادرست درست نادرست

سانا 10 روز قبل
0

خوب بود

نویسنده 10 روز قبل
0

jvhnnmcxknnu

نویسنده 10 روز قبل
0

درست و نادرستآرش برای پرتاب تیر دردشتی سر سبز ایستاد.نادرستایرانیان دربرابر سپاه توران مقاومت می کردند. درستتورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی غرب پرتاب کند. نادرست

نویسنده 10 روز قبل
0

۱-چرا ایرانیان پیشنهاد تورانیان را پذیرفتند چون ایران یا از جنگ خسته شده بودند و تصور می کردند که با پذیرش ای تصمیم می توانند ایران را نجات دهند

نویسنده 10 روز قبل
0

میثم خان تبری جست و جوی پیشرفته به زبان فارسی و انگلیسی تسلط کامل داشت و یک بار دیگر به این ادبت که در روستای کلاته که از موقع که در روستای کلاته که از گشنگی که به صورت رایگان در اختیار شما قرار بود که در

برای پاسخ کلیک کنید