جواب درست و نادرست درس شانزدهم پرسشگری صفحه 126 فارسی چهارم

نویسنده

جواب منم این هستش ✖✔✖نادرست درست نادرست

ناشناس

جواب همه ی سوال ها را بگذارید ممنون

نویسنده

لطفا جواب همه ی سوال هارو بزارید

نویسنده

درست نادرست درست ریهانه

نویسنده

گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال است ؟نادرستسوال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد؟درستدر دنیا همه ی سوال ها پاسخ داده می شود؟نادرست

جواب درست و نادرست صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درست و نادرست درس شانزدهم پرسشگری از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال است.
2- سوال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد.
3- در دنیا به همه ی سوال ها پاسخ داده می شود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست درست نادرست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
0

بلهخ

ناشناس 4 ماه قبل
0

ایاگوش همه موجودات شبیه علامت سوال است

یکتا 😘 5 ماه قبل
-2

نادرست

درست

نادرست

معلم ما اولیه رو باتدجه به گوش فیل فقط گفت درست

😑

ناشناس 6 ماه قبل
-1

❌✅❌

ناشناس 6 ماه قبل
-1

آیت مغز انسان شبیه علامت سوال است ؟

0
یکتا 😘 5 ماه قبل

نه مغر که شبیه به گردو عه

نون 6 ماه قبل
0

نادرست

درست

نادرست

ناشناس 6 ماه قبل
2

بله

ناشناس 6 ماه قبل
1

بله

ناشناس 7 ماه قبل
1

سلام من هلنا هستم ۱۰ ساله از تهران من میگم که اصلا خوب کبود چون بقیه اش رو نزاشتی🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤

ناشناس 7 ماه قبل
0

خیلی بد بود

0
🌸آی🌸دا🌸 7 ماه قبل

سلام من میتوانم به شما توضیح بدهم درست و نادرست پرسشگران ۱ گوش همه‌ی موجودات شکل علامت سوال است ؟وس جواب این نادرست است

رها 7 ماه قبل
0

میشه جواب های درست و نادرست هم بزارید ممنونم🌹

-1
🌸آی🌸دا🌸 7 ماه قبل

حوبه فقط جوابش

ناشناس 7 ماه قبل
-1

میشه جواب های درست و نادرست هم بزارید ممنونم🌹

ناشناس 7 ماه قبل
1

1-درست 2-نادرست 3-درست

نویسنده 9 ماه قبل
1

زهرا

نویسنده 9 ماه قبل
3

بد نبود

نویسنده 9 ماه قبل
2

درست

نویسنده 9 ماه قبل
4

درست نادرست درست ریهانه

0
یکتا 😘 5 ماه قبل

اشتباهه

نویسنده 9 ماه قبل
3

گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال است ؟نادرستسوال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد؟درستدر دنیا همه ی سوال ها پاسخ داده می شود؟نادرست

2
کوثر چرکزی 9 ماه قبل

گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال است؟ نادرستسوال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد؟درستدر دنیا به همه ی سوال ها پاسخ داده میشود؟ نادرست

نویسنده 9 ماه قبل
5

لطفا جواب همه ی سوال هارو بزارید

مانیا 9 ماه قبل
0

درست و نادرست درس شانزده فارسی چهارم

نویسنده 9 ماه قبل
0

درک مطلب درس شانزدهم فارسی چهارم سوال یک دانشمندان رویا

نویسنده 9 ماه قبل
1

سلام ببخشید از شما که این سایتی که درست کردین، جواب آن را بگذارید رویا

نویسنده 9 ماه قبل
0

1- نادرست2- درست3- نادرست

ناشناس 9 ماه قبل
5

جواب همه ی سوال ها را بگذارید ممنون

نویسنده 9 ماه قبل
6

جواب منم این هستش ✖✔✖نادرست درست نادرست

نویسنده 9 ماه قبل
0

جوابش

نویسنده 9 ماه قبل
1

بابا بگید چرا نمیگیدمقیمی

ناشناس 9 ماه قبل
0

نادرست برای سوال ۱

نویسنده 9 ماه قبل
0

.

نویسنده 9 ماه قبل
0

درست و نادرست

نویسنده 9 ماه قبل
0

واقعا برای من سواعه که گوش همهی موجودات شبیه هم هستند؟ملودی گوما

نویسنده 9 ماه قبل
0

کلاس چهارم جواب سوالرا می خوام

نویسنده 9 ماه قبل
1

ابا گوش همه موجودات شکل علامت سوال هس

ناشناس 9 ماه قبل
0

یاسمین آلبوغوبیش

یاسمین 9 ماه قبل
1

درست نادرست فارسی کلاس چهارم صفحه ۱۲۶ با جواب کامل

نویسنده 9 ماه قبل
0

گوش همه موجودات شکل علامت سوال است درست یا نادرست

0
ناشناس 7 ماه قبل

نادرست

نویسنده 9 ماه قبل
0

درست و نادرست صفحه ی ۱۲۶

نویسنده 9 ماه قبل
0

گوش همه موجودات علامت سوال دارد

اماواتسون وتام فلتون🌹 9 ماه قبل
0

این هست❌✅❌

محمد داش 9 ماه قبل
-2

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
-1

نادرست درست نادرست

الهه 9 ماه قبل
-1

خیلی عالیع

نویسنده 9 ماه قبل
2

گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال هستند

نویسنده 9 ماه قبل
-1

پژوهشگران وانسان ها پژسشگر

نویسنده 9 ماه قبل
-1

گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال است.نادرستسوال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد.درستدر دنیا همه ی سوال ها پاسخ داده می شود.نادرستژ………ا

J......a 9 ماه قبل
2

گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال است.نادرستسوال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد.درستدر دنیا همه ی سوال ها پاسخ داده می شود.نادرست

ناشناس 9 ماه قبل
-1

دلیل درست و نادرست بودنشونم بی زحمت بزارید که بهتر داخل ذهن بچه ها جا بیافته

ناشناس 9 ماه قبل
0

جواب. 1_ نا درست. 2_ درست. 3_ نادرست

نویسنده 9 ماه قبل
0

پشگران

زهرا 9 ماه قبل
0

۱ نادرست۲ درست۳ نادرست

.... 9 ماه قبل
1

چرا جواب درست یا نادرست را بی زحمت بزارید تابچه ها خوب یاد بگیرند

نویسنده 9 ماه قبل
1

سلام در درست و نادرست این درس جمله ی اول نادرست استجمله دوم درست و سومی هم نادرستآوین الوندی ۲۰ ساله از تهران

نویسنده 9 ماه قبل
0

بله

نویسنده 9 ماه قبل
1

دلللالا

نویسنده 9 ماه قبل
0

سلام خیر شایلین قهرمانی تبار

نویسنده 9 ماه قبل
0

درست نادرستاولی نادرستدومی نادرستسومی درست

نویسنده 9 ماه قبل
-1

بله گوش همه موجودات علامت سوال دارد🤍

نویسنده 9 ماه قبل
0

خیر نه گوش همه ی موجودات مثل علامت سوال نیست

یسنا 9 ماه قبل
0

درست

نویسنده 9 ماه قبل
1

سلام

-1
آیدا 7 ماه قبل

خیلی بد بد بد 😒😒

نویسنده 9 ماه قبل
1

جواب نگارش صفحه ۲۱

برای پاسخ کلیک کنید