جواب درک متن صفحه 19 و 20 کتاب نگارش ششم دبستان

انشاالله

خیلی عالی من نگارش ننو شته بودم و فرداش می خواستم بدم مدرسه خیلی ممنون امیر حسین دلاور

👑𝑬𝑹𝑭𝑨𝑵👑

سوال:چرا نانوا به مردی که پولش کم بود نان داد؟

جواب:چون از صدای دهانش و فقیریش به او نان داد

نویسنده

سلام ممنونم که هستید🤗🤗سلوا

Jngkook

خیلی بد بود سوال ب)رو جوابشو ندادیم

تنهاتر از مترسک

عالی و خوب تمامممممممs

پاسخ جواب صفحه 19 و 20 کتاب نگارش پایه کلاس ششم دبستان درک متن درس دوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب درک متن صفحه 19 و 20 کتاب نگارش ششم دبستان

صورت درک متن درس دوم کتاب نگارش ششم

الف) جمله های زیر را با دقّت بخوانید و به ترتیب درست، شماره گذاری کنید.
مرد نگاهی به نانوا انداخت و گفت: «نان نیست، جان است برادر!»
مرد گرسنه با دست نانی را نوازش کرد و گفت: «ای مرد، چقدر می گیری که مرا از این نان ها سیر کنی؟»
روزی روزگاری مردی خسته و مانده، تشنه و گرسنه به شهری رسید.
این شد که گفت: «سکّه ای بده و هرچه که می خواهی از این نان ها بخور!»
«چه می خواهی مرد؟ اینها که می بینی نان است، نه چیز دیگر!»
نانوا لبخندی زد و گفت: «سکّه ای بده و نان بخر و بخور. نوش جانت!»
او با دیدن نان های تازه آب دهانش سرازیر شد.
ب) پس از مرتّب کردن جمله ها، دو سؤال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید (سعی کنید سؤال ها با توجّه به مفهوم کلّی متن باشد.)
الف)
ب)

جواب درک متن درس دوم کتاب نگارش ششم

الف)
6) مرد نگاهی به نانوا انداخت و گفت: نان نیست، جان است برادر!
10) مرد گرسنه با دست نانی را نوازش کرد و گفت: ای مرد، چقدر میگیری که مرا از این نانها سیر کنی؟
1) روزی روزگاری مردی خسته و مانده، تشنه و گرسنه به شهری رسید.
12) این شد که گفت : سکه ای بده و هر چه که میخواهی از این نانها بخور!
5) چه میخواهی مرد؟ اینها که میبینی نان است، نه چیز دیگر!
9) نانوا لبخندی زد و گفت : سکه ای بده و نان بخر و بخور. نوش جانت!
3) او با دیدن نان های تازه آب دهانش سرازیر شد.
7) طوری حرف میزنی که گویی سالهاست نان ندیدهای.
11) نانوا به او خیره شد و با خودش گفت: این مرد هر چه پرخور و گرسنه باشد، بیشتر از چند نان نمیتواند بخورد.
8) روزهاست که نان ندیده ام؛ ولی نانهای تو از آن نانهاست که خوردن دارد.
2) از آنجا که خیلی گرسنه بود، جلوی دکان نانوایی ایستاد.
13) مرد با خوشحالی سکه ای به نانوا داد و شروع به خوردن کرد.
4) نانوا که مرد گرسنه را دید، پرسید:

ب)
1) آن مرد برای دریافت نان باید چه کاری انجام می داد؟
2) نانوا وقتی دید که مرد با دیدن نان آب دهانش سرازیر شده، چه گفت؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :

۶ ) مرد نگاهی به نانوا انداخت و گفت : «نان نیست ، جان است برادر ! »
۱۰ ) مرد گرسنه با دست نانی را نوازش کرد و گفت : ای مرد ، چقدر میگیری که مرا از این نان ها سیر کنی ؟
۱ ) روزگاری مردی خسته و مانده ، تشنه و گرسنه به شهری رسید .
۱۲ ) این شد که گفت : سکه ای بده و هرچه که میخواهی از این نان ها بخور !
۵ ) چه میخواهی مرد ؟ این ها که میبینی نان است ، نه چیز دیگر !
۹ ) نانوا لبخندی زد و گفت : سکه ای بده و نان بخر و بخور . نوش جانت !
۳ ) او با دیدن نان های تازه آب دهانش سرازیر شد .
۷ ) طوری حرف میزنی که گویی سالهاست نان ندیده ای .
۱۱ ) نانوا به او خیره شد و با خودش گفت : این مرد هرچه پرخور و گرسنه باشد ، بیشتر از چند نان نمیتواند بخورد .
۸ ) روزهاست که نان ندیده ام ؛ ولی نان های تو از آن نان هاست که خوردن دارد .
۲ ) از آن جایی که خیلی گرسنه بود ، جلوی دکان نانوایی ایستاد .
۱۳ ) مرد با خوشحالی سکه ای به نانوا داد و شروع به خوردن کرد .

دانیال : سوال : چرا نانوا گذاشت مرد با یک سکه هرچقدر که می خواهد نان بخورد؟ جواب : چون می دانست مرد نمی تواند بیشتر از چند نان بخورد ولی خیر و برکت و ثوابش به او می رسد.

پدارم : نانوا وقتی دید که مرد با دیدن نان و آب دهانش سرازیر شده چه گفت؟چه می تواهی مرد اینهارا که می بینی نان است نه چیز دیگر.

نویسنده : نانوا از کجا فهمید که مرد گرسنه است؟ هنگامی که صحبت می کرد از صداش معلوم بود که او گرسنه است و پول کمی به نانوا داد.

متین : سوال: چرا نانوا این تصمیم را گرفت؟جواب :چون پیر مرد نمیتواند بیشتر از دو یا سه نان بخورد ولی ثواب ان نان هایی که داده است چند برابر میشود و به خودش باز میگردد.

نویسنده : منظور از نان نیست جان است چیست؟ جواب: این نانی که برای تو حکم نان را دارد برای من حکم جان را دارد.

هستی : نانوا چرا با یک سکه کلی نان به مرد داد؟ جواب: چون دید خیلی گرسنه است.

نویسنده : چرا مرد نانوا بایک سکه کلی نان به مرد داد؟ چون مرد فقیر و گرسنه بود.

علی اصغر : چرا نانوا اجازه داد که مرد هر چه نان می خواهد بردارد؟ چون می دانست که مرد دو یا سه نان بیشتر نمی خورد اما ثواب نان ها چند برابر شده و به خود باز میگردد.

هنرمند کوچک : چرا مرد با دیدن نان ها آب از دهانش سرازیر شد ؟ زیرا او روزها بود که نان ندیده بود.

نویسنده : سوال: چرا مرد فقیر روزها نان ندیده بود؟ جواب:چون که کرد مردی فقیر بود و پولی نداشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 6 ماه قبل
-1

خوب است

ناشناس 9 ماه قبل
1

اسکل

محمد 9 ماه قبل
-1

اسکل

ناشناس 9 ماه قبل
-2

پس از مرتب کردن جمله ها دو سوال طوح کنید و پاسخ آنها را بنویسید سعی کنید سوال با توجه به مفهوم کلی متن باشد

ناشناس 11 ماه قبل
5

جواب صحفه ی ۲۰

۲ 11 ماه قبل
6

خیلی بد قسمت ب رو نگفته

۲ 11 ماه قبل
-2

خیلی بد قسمت ب رو نگفته

ناشناس 11 ماه قبل
-1

عالی

پارسا 11 ماه قبل
0

متقاضیان پر

فرید 11 ماه قبل
0

واقعا عالی با تشکر

ناشناس 11 ماه قبل
-2

‌مثل همیشه سایت سما عالی بود

ناشناس 11 ماه قبل
4

عالی

پا رسا 11 ماه قبل
0

برای چه نانواوقتی که آب ازدهن مرد سراریز شد درفکر فرورفت

محمد مهدیار 11 ماه قبل
0

خوبببب

ناشناس 11 ماه قبل
2

سلام عالی بود ممنون از سازنده♥️💜

ناشناس 11 ماه قبل
1

اصلا خوب نبود

حرف حق 11 ماه قبل
1

عالی

به تو چه 11 ماه قبل
0

چرا مرد نان را زیاد دوست داشت

Negin 11 ماه قبل
4

آیا مرد گرسنه بود ؟

3
حرف حق 11 ماه قبل

اره

ناشناس 11 ماه قبل
1

عالی،😍

ناشناس 11 ماه قبل
0

خیلی اشتباه داشت

سبحان 11 ماه قبل
2

خیلی ممنون

ناشناس 11 ماه قبل
4

چرا مرد آب از دهانش سرا زیر شد

نادیا ادهمی 11 ماه قبل
-1

عالی بود ممنون

ناشناس 11 ماه قبل
-2

سلام عالی بود

Jngkook 11 ماه قبل
11

خیلی بد بود سوال ب)رو جوابشو ندادیم

3
سلین 11 ماه قبل

۱-چرا نانوا به مرد نان داد ؟ پاسخ: نانوا دید که مرد گرسنه و فقیر است و هیچ پولی ندارد برایش چند قرص نان داد

ناشناس 11 ماه قبل
0

لیلا

نیایش 11 ماه قبل
-2

خیییییلییی خوب

1
لیلا 11 ماه قبل

۱۳

ناشناس 11 ماه قبل
1

خوب بود 🗿🙏🏻

محمد صدرا 11 ماه قبل
7

شما اصلا به بچه خوب توضیحی نمیدن

ناشناس 11 ماه قبل
-2

سلام من از نگارش

👑𝑬𝑹𝑭𝑨𝑵👑 11 ماه قبل
12

سوال:چرا نانوا به مردی که پولش کم بود نان داد؟

جواب:چون از صدای دهانش و فقیریش به او نان داد

ناشناس 11 ماه قبل
-2

خیلی خو بود دمت گرم

ناشناس 11 ماه قبل
7

عالییی

مهدی 11 ماه قبل
2

درک متن صفحه ۱۹

دیبا 11 ماه قبل
3

صفحه ی ۲۱ در قسمت پایین که سوال ۲ است جواب:

شخصیت -آفرینش-سپاس داری

تنهاتر از مترسک 11 ماه قبل
8

عالی و خوب تمامممممممs

-1
محمد 11 ماه قبل

۳

👑❤ 11 ماه قبل
5

عالی بود

0
❤❤❤ 11 ماه قبل

😘😘😘

الناز نوروزی 11 ماه قبل
-2

جواب صفحه ۲۲نگارش

ناشناس 11 ماه قبل
2

هوای

کوکو 11 ماه قبل
3

منظور مرد گرسنه از نوازش نان ها و گفتن :"ای مرد چقدر می گیری که مرا از این نان ها سیر کنی؟" چه بود؟

او می خواست نشان دهد که چقدر گرسنه است و پول زیادی برای خرید نان ندارد.

نان های تو از آن نان هاست که خوردن دارد یعنی چه؟ یعنی به قیمتش می ارزد و زیبا و خوش طعم به نظر می رسد.

نفس 11 ماه قبل
3

خیلی خوب بود

7
نفس 11 ماه قبل

ممنون

وحید 11 ماه قبل
4

خوب بود

ناشناس 12 ماه قبل
6

عااااااللللللیییی بود خسته نباشید میگم خدمت سازنده

Sina 12 ماه قبل
5

عالی بود یعنی اگه سایت شما نبود نمره ی من الان ۰ الی - ۱ بود 😂😂😂😂😂

ممنون

6
محمد صدرا 11 ماه قبل

چرا

ناشناس 12 ماه قبل
1

نانوا چرا با یک سکه کلی نان

ناشناس 12 ماه قبل
2

بله

مریم 12 ماه قبل
1

خیلی عالی

ممنون

0
فاطمه زهرا 11 ماه قبل

عالیییی

گلناز 12 ماه قبل
3

واقعا عالی بود ممنونم، از تمامی شما ها☺️

گلناز 12 ماه قبل
0

ممنون از فیلم ها خیلی بهم کمک کرد☺️

♥♥♥😜♥♥♥ 12 ماه قبل
0

خیلی عالی بود ممنون ♥♥♥🌹

R 12 ماه قبل
5

سلام ممنون از نویسنده

محمد 2 سال قبل
4

عالی

انشاالله 2 سال قبل
21

خیلی عالی من نگارش ننو شته بودم و فرداش می خواستم بدم مدرسه خیلی ممنون امیر حسین دلاور

2
ژیکال فخری 2 سال قبل

ممنون خیلی عالی بود خسته نباشید💐💐

😇 2 سال قبل
2

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
2

درز تو

نویسنده 2 سال قبل
4

ب

نویسنده 2 سال قبل
0

بله

1
حبسي آللۀ 2 سال قبل

عالی بود

خربزه 2 سال قبل
-1

آلی بود من خیلی خوشم عومد دمطون گرمولی تلآش کنید که کارطون بحطر بشح با طشکر

5
نرگس 2 سال قبل

چرا همه ی کلماتی که نوشتی اشتباه هستش

امیر 2 سال قبل
0

اره

Mahsa 2 سال قبل
-1

خوب هست

علی اصغر 2 سال قبل
-1

تصویر خیلی خوبی

نویسنده 2 سال قبل
2

صفحه ی ۲۰

نویسنده 2 سال قبل
-2

نانوا از کجا فهمید که مرد گرسنه است؟ هنگامی که صحبت می کرد از صداش معلوم بود که او گرسنه است و پول کمی به نانوا داد.

ناشناس 2 سال قبل
-1

من هم مثل این شخص از این نگارش زیبا راضی هستم

نویسنده 2 سال قبل
-1

نانوا وقتی دید مرد بادیدن نان آب دهانش سرازیر شده،چه گفت؟چه می خواهی این ها نان هستند ، نه چیزی دیگر

نویسنده 2 سال قبل
1

خخ

انلنلملللمز 2 سال قبل
0

جای۹و۱۰اشتباهه

zahra 2 سال قبل
0

مهم اینه که بنویسی بره

zahra 2 سال قبل
0

عععععالللللللللی من برای کلاس انلاینم میخواستم خیلی خوب

سیاست 2 سال قبل
1

پرسپولیس♥♥♥♥♥

نویسنده 2 سال قبل
1

عالیییییییخورشید تمدن

نویسنده 2 سال قبل
1

عاللییی ممنونم🌹🌹🌹🌹

سلام 2 سال قبل
-1

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

ندارم

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود😂

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون پول نداشت و نمی داست چه چیزی هست

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالیییییییی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

حلها

ناشناس 2 سال قبل
2

میشه جوابش رو با عکس بفرستید؟

1
به تو چه 11 ماه قبل

اگه مغز نداری خودت بنویسی چشم

فاطمه 2 سال قبل
0

ممنون ازشماخیلی به من کمک کردین🌹🌹🌹🌹

نویسنده 2 سال قبل
0

زهرا:مرسی از توضیح خوبتون

نویسنده 2 سال قبل
-1

۹

نویسنده 2 سال قبل
-1

،……

نویسنده 2 سال قبل
-1

😑

ناشناس 2 سال قبل
0

واقعا عالیییییییییییییییییییییییییییییییی چون نه وقت داشتم نه حوصله امیدوارم تمامی دروس رو بزارن با تشکر

فاطما گل 2 سال قبل
-1

من مال ب رو خاستم😭

نویسنده 2 سال قبل
0

نگارش ششم صفحه ۲۱

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا مرد با اینکه یک سکه داشت به نانوایی رفت؟ میشه بگید 💩

-2
ناشناس 11 ماه قبل

کی ازتو نظر خواست که هی میای نظر میدی

میخوای بهت یاد بدم دیگه نظر ندی

0
به تو چه 11 ماه قبل

میخوای بهت یاد بدم چجوری شلوار پات کنی؟

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

جواب صفحه ی ۲۰

نویسنده 2 سال قبل
-1

تاعا

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود عالیه

نویسنده 2 سال قبل
1

در اخر هم مرد با خوشحالی سکه ای به نانوا داد و شروع به خوردن کرد. سارا

نویسنده 2 سال قبل
-2

سوال

N❤a 2 سال قبل
0

لطفا جواب صفحه ی ۲۲ رو هم بگذاریدممنون از وبسایت خوبتون🙏

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالییییییی بود ممنوننمممم🤍

خاک بر سرت 2 سال قبل
0

سادلبیرررر دارطقیطییسس

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام من از شما ممنونم که جواب نگارش را گذاشتید اگر نمیزاشتید ما باید دو ساعت این سوال را حل میکردیم فاطمه صالحی ۱۲ ساله😊

نویسنده 2 سال قبل
0

چرامردازدهانشآب سرازیرشد؟چون مردبسیارگرسنه بود.

من پرسپولیسم رنگ خونم،رنگ قلبم عاشق تیمم هستم😙😙😍😍 2 سال قبل
2

قطعاً پرسپولیس به پرسپولیس رای میدم

-1
به تو چه 11 ماه قبل

ساقیت بهت جنس خراب انداخته

نویسنده 2 سال قبل
-1

صفحه ۲۰

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا وقی مرد فقیر فقط یه سکه به نانوا داد نانوا به او دو برابر نان داد؟چون اون مردفقیر بی پول بود

نویسنده 2 سال قبل
1

لعیا چرا وقی اون مرد یه سکه پول به نانوا دادش نان وا به او دوبرابر نان داد ؟چون اون مرد فقیر بود و خیلی گرسنه بود

نفس 2 سال قبل
0

چرا مرد گرسنه با دیدن نان دهنش اب افتاد ؟جواب. چون چند روزی نان نخورده بود

پرسپولیس 2 سال قبل
0

پرسپولیس عشقه پرسپولیس قهرمان اسیااستقلال بازنده❤❤❤❤❤

-1
به تو چه 11 ماه قبل

وای دوباره از اون بچه سالا که هی سر تیمشون دعوا میکنن

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوب مفید بود 💞

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا مرد وقتی نان هارا دید آب از دهانش سرازیر شد؟چون روز ها بود که نان نخوردهربود

نویسنده 2 سال قبل
1

زیادی خر نشو اریا خدادادی

بیتا 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا مرد فقیر به نان زل میزد ؟ جواب :چون چند روز نان نخورده و فقیر بود

هستی 2 سال قبل
0

پرسپولیسی

-1
به تو چه 11 ماه قبل

هعی دوباره بچه سال

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا نانوا به مرد با یک سکه ی بی ارزش یک عالمه نان داد؟ چون دید که گرسنه است یک کار خیر را انجام داد.

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بود 👌😊

نویسنده 2 سال قبل
1

اقتضاهه

0
به تو چه 11 ماه قبل

خوب کی تو رو مجبور کرده بیای تو این سایت اسکل

حسین 2 سال قبل
0

عالی

ناشناس 2 سال قبل
0

سلام جواب۱ ۵ ۸ ۳ ۴ ۹

ناشناس 2 سال قبل
0

ببخشید ولی چرا من باید نظر بدم من از شما میپرسم شماازمن😐

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب بود

رویا سادات 2 سال قبل
-1

اه چرا عکس هاش رو نذاشتین؟من الان میخام تدریس بدم اما عکساش رو پیدا نمیکنم😕

-1
به تو چه 11 ماه قبل

چرا تو معلم شدی با این سوادت

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
-1

چرا با اینکه مرد فقیر پول نداشت اما نانوا یه سکه پول جمع کرد؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی است

نویسنده 2 سال قبل
0

عالیه

0
سوگندبابائی 2 سال قبل

عالیه

نویسنده 2 سال قبل
0

۸

نویسنده 2 سال قبل
0

چقدر شما خرید

اسکانیا باز 🔥🔥 2 سال قبل
0

با افتخار استقلالی ام 💙💙💙💙💙

هیچی 2 سال قبل
0

سلام

نویسنده 2 سال قبل
0

.

نویسنده 2 سال قبل
0

صفحه 21 سوال 2 = الف=شخصیت ب=آفرینش پ=سپاسداری محصل پایه ششم

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام خیلی عالی بود واقعا کمکم کرد مرسی دیانا ناطقی

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا مرد روزها بود که نان ندیده بود ؟؟:چون فقیر بود و پولش کم بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

سوال صفحه ۲۰ بآن مرد برای دریافت نان باید چه کاری انجام میداد؟جواب باید به نانوا سکه میداد تا نانوا به آن نان بدهدنانوا وقتی دیدکه مرد با دیدنشان آب دهانش سرازیر شد چه گفت؟چه میخواهی مرد؟ آیت هایی که داری میبینی نان است نه چیز دیگرهانیه برجی هستم

نویسنده 2 سال قبل
-1

4)نانوا که مرد گرسنه را دید،پرسید:

نویسنده 2 سال قبل
-1

ستاره

نویسنده 2 سال قبل
-1

نگارش ششم صفحه ی ۲۰بخش ب

نویسنده 2 سال قبل
1

صفحه ی بعد چی میشه ؟؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

شما

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی بود مرسی عشقم

نویسنده 2 سال قبل
0

ادامه

نویسنده 2 سال قبل
-1

مبتبددبپ

Sara 2 سال قبل
0

خیلی خوب و آموزنده بودباتشکر 💋

ایتک 2 سال قبل
0

عالیه

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی خیلی خوب بود ممنون از شما 🙏🏻🙏🏻🌈🌈🌈😍😍😍🌟🌟🌟⭐⭐⭐🍓🍓🍓

محدثه 2 سال قبل
1

توکه مدرسه میری چرا اسمت ملکه تنهاییه؟

-1
به تو چه 11 ماه قبل

سر ساقیت سلامت

حانیه غلامی 2 سال قبل
0

خوب بود و دست تون درد نکنه

نویسنده 2 سال قبل
0

آن مرد برای دریافت نان چه کاری باید انجام میداد؟

نویسنده 2 سال قبل
0

هیچی

نویسنده 2 سال قبل
1

جواب نگارش کلاس ششم صفحه ۲۰

ستایش گودرزی 2 سال قبل
-1

جواب سوال ۳ نگارش ششم صفحه ۱۹ درس دوم چیست؟

سهیل امیری 2 سال قبل
1

اره منم همینطور هر کاری میکنم جور در نمیاد 🤔

محمد هادی 2 سال قبل
2

چرا مرد با خوشحالی یک سکه به نانوا دادجواب چون نانوا به مرد گفت که یک سکه به نانوا دهد و هر چه نان می خواهد بخورد

محمد هادی 2 سال قبل
2

کمکم کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا مرد با خوشحالی یک سکه به نانوا دادجواب چون نانوا به مرگ اجازه داد که هر چه نانمی خواهد بردارد و بخورد و یک سکه به نانوا دهد

نویسنده 2 سال قبل
-1

خرررررررررررررر

-2
به تو چه 11 ماه قبل

عععع تازه این فوهش رو یاد گرفتی ای جان بچه سال رو نگاه

نویسنده 2 سال قبل
0

تاتا

0
دریا 2 سال قبل

درس نگارش درس سوم سوال ۲ الف صحفه ۲۶ لطفا جواب بدید🙏

پس جواب سوال هایی که تراحی کرده چه میشود 2 سال قبل
0

جواب سوال های که تراهی شده است چه میشود

پس جواب سوال هایی که تراحی کرده چه میشود 2 سال قبل
0

جواب سوال های که تراهی شده است چه میشودچه ☹

😐 2 سال قبل
0

ممنون از توضیح شما🥰

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا مردبادست نانی را نوازش کرد

نویسنده 2 سال قبل
1

درک متن جوابش بفرستید

نویسنده 2 سال قبل
1

مرگ بر درس

-1
به تو چه 11 ماه قبل

اولن مرگ بر تو دومن درس نخون تا کارتون خواب بشی

Abolfazl 2 سال قبل
0

Hjjj

0
.ممنون 2 سال قبل

عالی است

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا مرد گرسنه به نان جان میگفت ؟چون کسی که گرسنه باشد ارزش نان را مثل جان و روح میبیند

نویسنده 2 سال قبل
0

زهراآن مرد برای دریافت نان چه کاری باید انجام میداد؟پاسخ :به نانوا سکه ای میداد

نویسنده 2 سال قبل
0

پس از مرتب کردن جمله ها دو سوتل طرح کنید و پایخ انها را بنویسید سعی کنید سوال ها با توجه به مفهومکلی متن باشد

🧚‍♀️پارمیس🧚‍♀️ 2 سال قبل
2

خوبه بدک نیستمشکلش اینه که جواب پاسخ ها رو نگفته😶

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی خوبه

ناشناس 2 سال قبل
3

عزیرم درست بودند تو نگران نباش

نویسنده 2 سال قبل
1

شخصیت های این داستان چه کسانی بودند؟مرد نانوا ومرد گرسنه

تمنا 2 سال قبل
2

عالی بود

❤Sharif❤ 2 سال قبل
1

عالی بود ممنون👏

محمد 2 سال قبل
1

چرا نانوا به مرد اجازه داد با یک سکه هرچه قدر میخواهد نان بخورد؟ جواب:زیرا نانوا می دانست مرد بیشتر از چند ماه نمی تواند بخورد و ثواب هم میکند.

مهلا 2 سال قبل
1

عالی

عاشقتم ایران 2 سال قبل
0

خبلی عالی بود ممنون

نویسنده 2 سال قبل
1

خیلی عالی بود😍😍😍😍

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی بود ممنون

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

فاطمه بدویی 2 سال قبل
0

فارسی و نگارش صفحه ی ۱۹ و ۲۰ پایه ششم

ناشناس 2 سال قبل
0

بدردم خورد چون فقط نیم ساعت وقت داشتم 😅

❤🤞 2 سال قبل
4

خوب بود ولی اگر که کامل از اول تا اخر بود بهتر بود🙂

0
مریم 2 سال قبل

م

نویسنده 2 سال قبل
1

خیلی ممنون از شما 🥰😘

نویسنده 2 سال قبل
2

سوال ۳ صفحه ۱۹

ناشناس 2 سال قبل
5

خیلی عالی بود

0
✞︎𝐒𝐚𝐑𝐢𝐍𝐚✞︎ 2 سال قبل

بد نبود -!

نویسنده 2 سال قبل
3

پریسا تیموری حاضر

0
راست میگی پریسا جون 2 سال قبل

نه😂😂😂😂😂

نویسنده 2 سال قبل
11

سلام ممنونم که هستید🤗🤗سلوا

نویسنده 2 سال قبل
5

صفحه ۲۱ نگارش ششم

1
گلی 2 سال قبل

بدرد نمی خواره همش اشتباه

مهکامه نظ÷ور 2 سال قبل
0

عالی خیلی خوب هستش بازم بزارین لطفا

مهکامه 2 سال قبل
1

چرا اخه عالی هستش که

😁😁😁😁 2 سال قبل
-1

🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪

نویسنده 2 سال قبل
-1

نگارس در دومششم

ناشناس 2 سال قبل
0

عالیه

نویسنده 2 سال قبل
0

لطا فا کامل شو بزارین

فاطمه زاهدی 2 سال قبل
1

Ahshbbeitrojbdjlwnvccپایه ششمدر دبستاننامجو ( ب*) 😍😘🤗ممنون از سازنده

میتی 2 سال قبل
1

چرا مرد آنقدر خول بود؟چون دیوانه بود .میتی

0
تتلو 10 ماه قبل

دم خوش

0
به تو چه 11 ماه قبل

هرررر هررررر بخندین ضایه نشه گناه داره

پوریا ظریف 2 سال قبل
1

عالی بود مرسی

نویسنده 2 سال قبل
0

نه😂😂😂😂😂

پرسپولیس 2 سال قبل
2

جواب صحفه 28نگارشسفره گفت:« امشب چع مهمانی بود!»قابلمه گفت:«باه من از دور انها را میدیدم مهمان ها اول غذا بسم ﷲ گفتند و بعد شروع به خوردن کردند»قاشق و چنگال حرف قابلمه را تًایید کردندملاقه گفت:«انها غذا را به ارامی خوردند و هیچ کس را ندیدم که میان غذا اب یا… بخورد»لشقاب گفت:« بله و همچنین اخر غذا خدا را شکر کردند»

کیارش رحمانی 2 سال قبل
0

بسیار عالی دستتون درد نکنه

نویسنده 2 سال قبل
0

منظور مرد گرسنه از نان نیست جان است برادر چه بود؟چون آن نان باعث سیر شدنش و نجات جانش می شود

نویسنده 2 سال قبل
0

نگارش ششم صفحه۲۱

نویسنده 2 سال قبل
1

خخخخخخ

نویسنده 2 سال قبل
3

23نگارش ششم

نویسنده 2 سال قبل
3

صفحه۲۰ پس از مرتب کردن

نویسنده 2 سال قبل
0

چرامرد مرد به نانوا گفت :(نان نیست جان است برادر))؟چون مرد خیلی گرسنه بود و مدت ها بود که نان نخورده بود.

برای پاسخ کلیک کنید