آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟ توضیح دهید صفحه 86 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

مهسا رمضانی:خیر؛ ممکن است فردی از عمرش به درستی استفاده نکند و عمرش را با کارهای بد بگذراند ولی باید سعی کرد که با هدر ندادن عمرمان و گذشتن عمرمان با کارهای خوب و نیک به سعادت و خوشبختی در دنیا رسید

ناشناس

خیر ؛ ما باید از عمرمان به درستی استفاده بکنیم . ممکن است فردی از عمرش به درستی استفاده نکند و ما با هدر ندادن عمرمان و استفاده کردن عمرمان در کار های نیک و خوب میتوانیم به سعادت و خوشبختی برسیم

نگار

خیر. ما علاوه بر نعمت عمر به نعمت تعقل و اندیشیدن هم نیاز داریم تا با استفاده از این نعمت علاوه بر خوشبختی در دنیا به راه های پیشرفت خود در زندگی خوب بیندیشیم و با کمک پیامبران الهی بهترین راه را برای رستگاری خود انتخاب کنیم

نویسنده

درمدزختودددرزی

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر از آن جایی که مهمترین تفاوت انسان ها با حیوانات و گیاهان، قدرت تفکر و اندیشیدن است. پس باید با استفاده از این نعمت ارزشمند الهی به راه های پیشرفت خود در زندگی خوب بیندیشیم و با کمک پیامبران الهی بهترین راه را برای سعادت خود انتخاب کنیم و به دستورات آنان عمل کنیم تا در دنیا و آخرت سعادت مند شویم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
هاوره 2 ماه قبل
1

خیر چون بعضی افراد نمی توانند به درستی از عمر استفاده کنند و از کار های بد و زشت از آن استفاده می کنند

پریسا 2 ماه قبل
0

نمیدونم:)

امیر 2 ماه قبل
0

خیر نعمت عمر با اندیشه ی درست و تفکر به جا همراه باشد

ناشناس 3 ماه قبل
-2

خیر بلکه به نعمت تعقل و اندیشه هم نیاز داریم

ناشناس 7 ماه قبل
14

خیر ؛ ما باید از عمرمان به درستی استفاده بکنیم . ممکن است فردی از عمرش به درستی استفاده نکند و ما با هدر ندادن عمرمان و استفاده کردن عمرمان در کار های نیک و خوب میتوانیم به سعادت و خوشبختی برسیم

نویسنده 7 ماه قبل
27

مهسا رمضانی:خیر؛ ممکن است فردی از عمرش به درستی استفاده نکند و عمرش را با کارهای بد بگذراند ولی باید سعی کرد که با هدر ندادن عمرمان و گذشتن عمرمان با کارهای خوب و نیک به سعادت و خوشبختی در دنیا رسید

1
گمنام‍‍ 5 ماه قبل

‌‍‍‌‍‌

نویسنده 7 ماه قبل
4

درمدزختودددرزی

نگار 7 ماه قبل
5

خیر. ما علاوه بر نعمت عمر به نعمت تعقل و اندیشیدن هم نیاز داریم تا با استفاده از این نعمت علاوه بر خوشبختی در دنیا به راه های پیشرفت خود در زندگی خوب بیندیشیم و با کمک پیامبران الهی بهترین راه را برای رستگاری خود انتخاب کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
1

: خیر از آن جایی که مهمترین تفاوت انسان ها با حیوانات و گیاهان، قدرت تفکر و اندیشیدن است. پس باید با استفاده از این نعمت ارزشمند الهی به راه های پیشرفت خود در زندگی خوب بیندیشیم و با کمک پیامبران الهی بهترین راه را برای سعادت خود انتخاب کنیم و به دستورات آنان عمل کنیم تا در دنیا و آخرت سعادت مند شویمفاطمه

نویسنده 7 ماه قبل
0

نه چون آدم باید در کارهایش هم تلاش کند و الکی نمیشود که تو خوشبخت بشوی

ناشناس 7 ماه قبل
-2

خیر

برای پاسخ کلیک کنید