آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟ توضیح دهید صفحه 86 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

مهسا رمضانی:خیر؛ ممکن است فردی از عمرش به درستی استفاده نکند و عمرش را با کارهای بد بگذراند ولی باید سعی کرد که با هدر ندادن عمرمان و گذشتن عمرمان با کارهای خوب و نیک به سعادت و خوشبختی در دنیا رسید

ناشناس

خیر ؛ ما باید از عمرمان به درستی استفاده بکنیم . ممکن است فردی از عمرش به درستی استفاده نکند و ما با هدر ندادن عمرمان و استفاده کردن عمرمان در کار های نیک و خوب میتوانیم به سعادت و خوشبختی برسیم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر از آن جایی که مهمترین تفاوت انسان ها با حیوانات و گیاهان، قدرت تفکر و اندیشیدن است. پس باید با استفاده از این نعمت ارزشمند الهی به راه های پیشرفت خود در زندگی خوب بیندیشیم و با کمک پیامبران الهی بهترین راه را برای سعادت خود انتخاب کنیم و به دستورات آنان عمل کنیم تا در دنیا و آخرت سعادت مند شویم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
هاوره 2 سال قبل
1

خیر چون بعضی افراد نمی توانند به درستی از عمر استفاده کنند و از کار های بد و زشت از آن استفاده می کنند

امیر 2 سال قبل
1

خیر نعمت عمر با اندیشه ی درست و تفکر به جا همراه باشد

ناشناس 3 سال قبل
11

خیر ؛ ما باید از عمرمان به درستی استفاده بکنیم . ممکن است فردی از عمرش به درستی استفاده نکند و ما با هدر ندادن عمرمان و استفاده کردن عمرمان در کار های نیک و خوب میتوانیم به سعادت و خوشبختی برسیم

نویسنده 3 سال قبل
21

مهسا رمضانی:خیر؛ ممکن است فردی از عمرش به درستی استفاده نکند و عمرش را با کارهای بد بگذراند ولی باید سعی کرد که با هدر ندادن عمرمان و گذشتن عمرمان با کارهای خوب و نیک به سعادت و خوشبختی در دنیا رسید

نویسنده 3 سال قبل
-1

درمدزختودددرزی

نگار 3 سال قبل
0

خیر. ما علاوه بر نعمت عمر به نعمت تعقل و اندیشیدن هم نیاز داریم تا با استفاده از این نعمت علاوه بر خوشبختی در دنیا به راه های پیشرفت خود در زندگی خوب بیندیشیم و با کمک پیامبران الهی بهترین راه را برای رستگاری خود انتخاب کنیم

برای پاسخ کلیک کنید