آخرین انتخابات ریاست جمهوری در چه سالی برگزار شد؟ انتخابات بعدی در چه سالی خواهد بود؟ در آن زمان شما چند سال دارید؟ آیا شرط سنی شرکت در انتخابات را خواهید داشت؟ صفحه 17 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آخرین انتخابات ریاست جمهوری در چه سالی برگزار شد؟ انتخابات بعدی در چه سالی خواهد بود؟ در آن زمان شما چند سال دارید؟ آیا شرط سنی شرکت در انتخابات را خواهید داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1396 – 1400 – اگر در آن زمان 18 سال داشته باشند طبق قانون می توانند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید