تلویزیون اینترنتی پرسپولیس

اپلیکیشن لنز ایرانسل تلویزیون اینترنتی پرسپولیس

تلویزیون اینترنتی پرسپولیس جدیدترین تلویزیون درست شده است که با ما نمی توانیم بازی های ما همه پرسپولیس را در آن ببینید و یا تمرین های پرسپولیس یا همان پیروزی قدیم که در زمین تمرینی اجرا می شوند به صورت زنده است تلویزیون اینترنتی پرسپولیس می توانید مشاهده کنید .

تلویزیون اینترنتی پرسپولیس چیست

تلویزیون اینترنتی پرسپولیس خلاقیت جدید باشگاه پرسپولیس در همکاری با نوجوانانی که اینترنت سر و کار دارند که با این کار می‌توان بازی های پرسپولیس را به صورت زنده از طریق برنامه کاربردی اپلیکیشن لنز ایرانسل مشاهده کرد این شبکه تلویزیون اینترنتی پرسپولیس با بنز فیلم ایرانسل همکاری مستقیم دارد و بازی های پرسپولیس را پوشش میدهند .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پیام رضایی 2 سال قبل
2

خوب است عالی است پرسپولیس عشق من است براش جون میدم

برای پاسخ کلیک کنید