اثر انگشت اشاره دوقلوهای همسان را تهیه کنید آیا اثر انگشت یکسانی دارند صفحه 56 علوم هشتم

جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب علوم تجربی هشتم اثر انگشت اشاره دوقلوهای همسان را تهیه کنید آیا اثر انگشت یکسانی دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اثر انگشت همه ی انسان ها با هم فرق دارد و اثر انگشت هر فرد مخصوص خودش است، اثر انگشت در تمام عمر یکسان است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید