جواب نوشتن درس دوازدهم پیام آور رحمت صفحه 96 فارسی نهم

نویسنده

گذشته نقلی(اول شخص مفرد)=گفتم.شنیدم.دیدم.گرفتم.آوردم.گذشته استمراری(دوم شخص مفرد)=می گفتی.می شنیدی.می دیدی.می گرفتی.می آوردیگذشته مستمر(سوم شخص مفرد)=داشت میگفت.داشت می شنید.داشت می دید.داشت می گرفت.داشت می آوردگذشته بعید(اول شخص جمع)=گفته بودیم.شنیده بودیم.دیده بودیم.گرفته بودیم.آورده بودیم.گذشته التزامی(دوم شخص جمع)=گفته باشید.شنیده باشید.دیده باشید.گرفته باشید. آورده باشیدگذشته نقلی(سوم شخص جمع)=گفته اند.شنیده اند.دیده اند.گرفته اند.آورده اند.سارا

نویسنده

جواب سوال ۲

رهام

1) خوشبختی = سعادتآواز = طنینبهره بردن = غنیمت شمردنبلندمرتبه = متعال-تعالیآرزومد = مشتاقدانش = علم

نویسنده

1:خوشبختی = سعادتآواز = طنینبهره بردن = غنیمت شمردنبلند مرتبه = متعال-تعالیآرزومند = مشتاقدانش = علم

نویسنده

خوبهههه

جواب نوشتن صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس دوازدهم پیام آور رحمت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.
2. مانند نمونه، جدول زیر را کامل کنید.
3. با توجه به متن، گاهی اوقات تنهایی پسندیده است، در این باره، دو بند بنویسید .

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 3. تنهایی در جایی پسندیده است که آدمی در آن اوقات فکر و اندیشه کند و درباره زندگی خود و اطرافیان فکر کند. در تنهایی بودن و به خود آمدن و در خود نگریستن بسیار ارزشمند است. اگر هنگام با هم بودن گناه می کنیم، غیبت و دروغ بر زبان جاری می کنیم. پس تنهایی نعمتی ارزشمند است که باید قدرش را بدانیم.

سحر: سوال اول. خوشبختی_سعادت
آهنگ_آواز
بهره بردن_سودبردن
ارجمند_بلندمرتبه
آرزومند_امیدوار
اندیشه_دانش

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یکتا 8 ماه قبل
1

عالی هست با تشکر🌹

دانیال محمدی 8 ماه قبل
1

عالی عالی عالی💓💜💙

0
یکتا 8 ماه قبل

👍🏻

مهدی امینی 8 ماه قبل
-1

عالی است 💓💓

نویسنده 9 ماه قبل
4

خوبهههه

مبینا 9 ماه قبل
2

خوب بود

ام جی 9 ماه قبل
0

عالی

ناشناس 9 ماه قبل
-1

بسیار عالی بود

ناشناس 9 ماه قبل
0

عالی بود

1
ناشناس 9 ماه قبل

عالی بود ممنون

نویسنده 9 ماه قبل
1

عالی

ست 9 ماه قبل
0

میمسینشین

علی 9 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
0

ناااتاا

امین 9 ماه قبل
-1

هنو نیومده

نویسنده 9 ماه قبل
-1

مترادف دانش علمه مترادفه اواز طنینه

1
کاف 9 ماه قبل

طنین چرا توی درس نیست پس

T.m 9 ماه قبل
-1

خوبه

......A 9 ماه قبل
-2

خیلی خوبه ممنون.

نویسنده 9 ماه قبل
0

ممنون

سجاد 9 ماه قبل
1

بسیار عالی بود بهم کمک کرد

رضا 9 ماه قبل
0

خیلی خیلی عالیه

امید شکری سعدی 9 ماه قبل
-2

خیلی ممنون عالی بود

فرزام صادقی 9 ماه قبل
-2

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
0

عالی بود

نویسنده 9 ماه قبل
1

اواز و صدا با هم متفاوت است تارا رحیمی تبار

نویسنده 9 ماه قبل
1

سحر: سوال اول. خوشبختی_سعادتآهنگ_آواز بهره بردن_سودبردنارجمند_بلندمرتبهآرزومند_امیدواراندیشه_دانش

ناشناس 9 ماه قبل
-2

عالییییی

نویسنده 9 ماه قبل
7

جواب سوال ۲

بهار 9 ماه قبل
3

عالیهههه ممنون استفاده کردم

نویسنده 9 ماه قبل
12

گذشته نقلی(اول شخص مفرد)=گفتم.شنیدم.دیدم.گرفتم.آوردم.گذشته استمراری(دوم شخص مفرد)=می گفتی.می شنیدی.می دیدی.می گرفتی.می آوردیگذشته مستمر(سوم شخص مفرد)=داشت میگفت.داشت می شنید.داشت می دید.داشت می گرفت.داشت می آوردگذشته بعید(اول شخص جمع)=گفته بودیم.شنیده بودیم.دیده بودیم.گرفته بودیم.آورده بودیم.گذشته التزامی(دوم شخص جمع)=گفته باشید.شنیده باشید.دیده باشید.گرفته باشید. آورده باشیدگذشته نقلی(سوم شخص جمع)=گفته اند.شنیده اند.دیده اند.گرفته اند.آورده اند.سارا

2
حسن‌دهقانی 9 ماه قبل

خیلی ممنون لطف کردی

مژان 9 ماه قبل
3

عالِ⚘

نویسنده 9 ماه قبل
3

سلام به همهجواب فارسی رو بذارید

0
عالی بود 9 ماه قبل

عالی بود

Nadia 9 ماه قبل
-2

عالی بود خیلی ممنونم

ناشناس 9 ماه قبل
-1

عالی بود ممنونم

نویسنده 9 ماه قبل
1

1؟خوشبختی=سعادت2؟طنین=آواز3؟بهربردن=سودبردن4؟متعال=بلندمرتبه5؟آرزومند=امیدوار6؟حکمت=دانشسوال3؟؟؟دربعضی اوقات تنهایی پسندیده است.امادربعضی اوقات ناپسنداست.

امیر حسین کشاورز 9 ماه قبل
-1

خوب هست

نویسنده 9 ماه قبل
0

البته نهاده تباه نهفته

سوسماز 9 ماه قبل
1

سوسماز

نویسنده 9 ماه قبل
0

همین تمام

نویسنده 9 ماه قبل
-2

سوال دو صفحه 96

نویسنده 9 ماه قبل
-2

علیه بود

نویسنده 9 ماه قبل
2

ههههههههه

... 9 ماه قبل
2

نویسنده 9 ماه قبل
-2

فعالیت ۲

نویسنده 9 ماه قبل
-1

سلام سئوال ۲و۳ رو بگید لیلا

ناشناس 9 ماه قبل
-1

سلامجواب سوال ۲رو کسی نمیدونه؟؟؟

فاطمه زهرا 9 ماه قبل
0

خوبه😉

hosein 9 ماه قبل
-2

خیلی خوبه ممنون

مبین رستمی 9 ماه قبل
-1

راست میگوید جواب سوال ۲ کجاست ها

نویسنده 9 ماه قبل
5

1:خوشبختی = سعادتآواز = طنینبهره بردن = غنیمت شمردنبلند مرتبه = متعال-تعالیآرزومند = مشتاقدانش = علم

رهام 9 ماه قبل
6

1) خوشبختی = سعادتآواز = طنینبهره بردن = غنیمت شمردنبلندمرتبه = متعال-تعالیآرزومد = مشتاقدانش = علم

0
جون🍑💦 9 ماه قبل

اوف تلتو بد

نویسنده 9 ماه قبل
0

سوال سه صفحه 96

نویسنده 9 ماه قبل
0

باشه

علیرضا عرفانی 9 ماه قبل
0

به همنشین بد اشاره دارد و می گوید که اگر ما قرار است با فردی که لیاقت ندارد رفت و امد کنیم همان که تنها باشیم بهتر است …

نویسنده 9 ماه قبل
0

دانش — اندیشه

نویسنده 9 ماه قبل
0

عالیه

نویسنده 9 ماه قبل
0

.

بیتا احمدی 9 ماه قبل
2

سوال دو لطفا

نویسنده 9 ماه قبل
0

کالباس

حسین سواری 9 ماه قبل
-1

خیلی خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
0

چرا همه جا مهدی ح آب داده؟؟خودیه لعنتیا😂😂

علی 9 ماه قبل
0

اخه سوال دو کجاش سخته تنبلا

نویسنده 9 ماه قبل
1

جدول صحفه۹۶

ناشناس 9 ماه قبل
0

خوبه

عالیه 9 ماه قبل
0

عالیه

نویسنده 9 ماه قبل
0

خوشبختی سعادتاهنگ / اوازارجمند / بندمرتبهیسنا

مهمن 9 ماه قبل
0

حاال

نویسنده 9 ماه قبل
0

جواب کو پس؟

نویسنده 9 ماه قبل
0

سوال 3

برای پاسخ کلیک کنید