چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود صفحه 109 مطالعات اجتماعی ششم

ناشناس

برنامه عالی نیست

نویسنده

برنامه عالی نیست

جعفر جکسون

دوست داشتن😂😂🤣🤣

جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشورهای استعماگر برای غارت منابع و معادن ایران، آن را مورد توجه قرار می دادند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
جعفر جکسون 14 ساعت قبل
3

دوست داشتن😂😂🤣🤣

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ششم مطالعات اجتماعی, صفحه ۱۰۹

نویسنده 14 ساعت قبل
3

برنامه عالی نیست

ناشناس 14 ساعت قبل
3

برنامه عالی نیست

نویسنده 14 ساعت قبل
0

لاتن.ک.ک

برای پاسخ کلیک کنید