چرا باغچه بان به آموزگاری علاقه داشت؟ صفحه 85 فارسی چهارم

نویسنده

چون متوجه شد که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر می توان به اجتماع و مردم خدمت کردمریم خدادادی

اسما پیرزاده

درسته ممنون

سلیمان بریچی

من می خوام این م زور بدا نم

نویسنده

چرا باغچه بان به آموزگاری علاقه داشت

نویسنده

چون به آموزگاری علاقه داشت و می توانست با این کار اجتماع مردم میهن خود را بالا ببرد و به میهن خود خدمت کند

جواب درک مطلب صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی چرا باغچه بان به آموزگاری علاقه داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون متوجه شد که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر می توان به اجتماع و مردم خدمت کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ساینا 2 ماه قبل
0

بچه ها اشتباهه

زهرا 3 ماه قبل
0

خیلی آیت سایت عالی است

-1
زهرا 3 ماه قبل

☺☺☺

ناشناس 4 ماه قبل
0

بله

0
ساینا 2 ماه قبل

نه

ناشناس 4 ماه قبل
0

اره‌درسته‌ممنون

ناشناس 4 ماه قبل
0

معصومه

ناشناس 4 ماه قبل
-1

چون

ناشناس 5 ماه قبل
0

بد

آتریسا باخترگوهری 5 ماه قبل
0

ذرا

0
بد 4 ماه قبل

بد است

ناشناس 5 ماه قبل
0

ذرا

ناشناس 5 ماه قبل
0

عالی بود

ناشناس 5 ماه قبل
1

چون میخاست به مردم و بچه های کر ولال و ناشنوا کمک کنه

معصومه کر 5 ماه قبل
2

ح

معصومه کر 5 ماه قبل
0

چون نتوانست با شقل معلم به مردم نا بی نام کمک کند

ناشناس 5 ماه قبل
1

سلام

جبار باغچبان چه حرف هایی نزد پدرش آموخت

لطفاً لطفاً سریع

ناشناس 5 ماه قبل
3

چرا باغچه بان به اموزگاری علاقه داشت؟

زیرا فهمید که با ان کار بهتر و بیشتر میتواند به اجتماع و مردم خدمت کند و همچنین دنبال کاری میگشت که ذهن پر شور و جویا ی خودش را راضی کند

کلاس چهارم هستم

امیررضا 5 ماه قبل
-1

دوکار باغچهبان

هانیه دانشیار 5 ماه قبل
1

خیلی عالی👌👌

فاطمه احمدی 5 ماه قبل
-2

سه کار ارزشمند جبار باغچه بان را بنویسید

فاطمه احمدی 5 ماه قبل
0

چرا جبار باغچه بان شغل معلمی را انتخاب کرد ؟

0
محدثه 5 ماه قبل

چون متوجه شد که آموزگاری شغلی است که بهتر می توان اجتماع مردم کشور خود را بالا ببرد و به کشور خود خدمت کند

سلیمان بریچی 5 ماه قبل
5

من می خوام این م زور بدا نم

نیلیا 5 ماه قبل
3

چون متوجه شد آموزگاری شغلی ایت کا با آن بهتر میتوان به اجتماع و مردم خدمت کرد

نویسنده 5 ماه قبل
1

دوکار مهم باغچه بان

نویسنده 5 ماه قبل
-2

ن

نویسنده 5 ماه قبل
-1

چون فهمید که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر و آسان تر میتواند به مردم و اجتماع خدمت کرد

نویسنده 5 ماه قبل
-2

چون متوجه شد که اموزگاری شغل است که با ان بهتر میتوان به اجتماع مردم خدمت کرد

نویسنده 5 ماه قبل
-1

من بلد تیستم

نویسنده 5 ماه قبل
0

من متوجه جواب نشدم

نویسنده 5 ماه قبل
-1

خیلی خیلی عالی مرسییییییییی♥💋💋💋😍😍

نویسنده 5 ماه قبل
-2

عاقبفن۶ع۱بقتهع۲بفکهاثیث۸قصاجقصیاخع۲یق

سما 5 ماه قبل
-1

چون متوجه شدکه اموزگارشغل بسیار خوبی دارد

نویسنده 5 ماه قبل
0

چون متوجه شداموزگاری شغلی ایت کاباان بهترمی توان به اجتماع ومردم خدمت کرد

نویسنده 5 ماه قبل
2

چون متوجه شد آموزگاری شغلی است که با آن بهتر میتوان به اجتماع مردم خدمت کرد

نویسنده 5 ماه قبل
-2

من هم نمیدانم آمده ام از شما بپرسم

نویسنده 5 ماه قبل
0

چون خیلی به آموزگری علاقه داشت

-1
معصومه کر 5 ماه قبل

چون می خواست به مردم خدمت کند زهن جویای خود راسر گرم کند

نویسنده 5 ماه قبل
0

ستایش

-1
فاطمه 5 ماه قبل

چون فهمید که آموزگاری شغلی است که بهتر می توان به اجتماع رسید

آسانا پهلوان دوجی 5 ماه قبل
0

چون به نظر بهترین راه برای خدمت به مردم همین بود

نویسنده 5 ماه قبل
0

چون خیلی دوست داشت به مردم خدمت کند وبه آموزگاری هم خیلی علاقه داشت

نویسنده 5 ماه قبل
-1

چون از کودکی دوست داشت که آموزگار بشه و با آموزگاری به مردم خدمت کند

نویسنده 5 ماه قبل
0

چون متوجه شد اموز گاری شغل خوبی است

نویسنده 5 ماه قبل
-2

کمی از نشانه های اراده ی خداوند برای ازادی خر مشهر چه بود ؟

بلاتنمک 5 ماه قبل
-2

یبلاتن

ناشناس 5 ماه قبل
-1

نمی دونم

نویسنده 5 ماه قبل
1

چرا باغچه مان به آموزگاری علاقه داشتفاطمه محمدی

نویسنده 5 ماه قبل
-1

چرا در متن درس، باغچه بان دوست کودکان نامیده شده است

نویسنده 5 ماه قبل
-1

دریافت که آموزگاری شغلی است که باان بهترمیتوان به اجتماع ومردم خدمت کند

نه خیر 5 ماه قبل
1

چون فهمید آموزگاری شغله که می توان با ان به اجتماع خدمت کرد او هم که مب خواست باری از دوش مردم کم کنه آموزگاری را انتخاب کرد

نویسنده 5 ماه قبل
3

چون متوجه شد که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر می توان به اجتماع و مردم خدمت کرد.

پژمان 5 ماه قبل
2

چون فهمید که اموزگاری هم شغلی است وباان می توان بهتر به مردم خدمت کند

نویسنده 5 ماه قبل
-1

چرا باغچه بان به اموزگاری علاقه داشت نام و نام نام خانوادگی عرشیا شیخ

نویسنده 5 ماه قبل
0

چون به آموز گاری علاقه مند بود

1
علیرضا 5 ماه قبل

چون به آموزگاری علاقه مند بود

نیایش قاسمی 5 ماه قبل
1

چون به آموز گاری علاقه مند بودمتوجه شد که آموز گاری شعلی عال است

نویسنده 5 ماه قبل
0

سلام بر حضرت محمد {ص}

نویسنده 5 ماه قبل
2

چون میخواست به میهن خود خدمت کند

3
رضا 5 ماه قبل

چون میخواست به میهن خود خدمت کند

نویسنده 5 ماه قبل
1

چون متوجه شد که اموزگاری شغلی است که با ان بهتر میتوان به اجتماع و مردم خدمت کرد.

1
کیم جنی 5 ماه قبل

چون متوجه شد که آموزگاری شغلی است که بهتر میتوان به اجتماع و مردم خدمت کرد.

نویسنده 5 ماه قبل
0

چون که خر بود

نویسنده 5 ماه قبل
3

1-دشمنان به جان هم افتاده بودند•2-رزمنده ای ازجبهه برای مادرش نامه نوشته بود•

آیلا 5 ماه قبل
3

عسل بی ادبی نکن شاید واقا نمی تونه بی تربیتعزیزم چون متوجه شد که آموزگاری شغلی بهتر برای خدمت به مردم است و از بچگی هم ارزوی آموزگاری شدن بود

نویسنده 5 ماه قبل
3

نمیدونم

نویسنده 5 ماه قبل
6

چون متوجه شد که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر می توان به اجتماع و مردم خدمت کردمریم خدادادی

5
اسما پیرزاده 5 ماه قبل

درسته ممنون

نویسنده 5 ماه قبل
3

ممنون

نویسنده 5 ماه قبل
4

چرا باغچه بان به آموزگاری علاقه داشت

نویسنده 5 ماه قبل
3

چون

نویسنده 5 ماه قبل
2

واقان کمکم کرون

نویسنده 5 ماه قبل
3

چون به آموزگاری علاقه داشت و می توانست با این کار خود اجتماع مردم میهن خود را بالا ببرد و به میهن خود خدمت کنداسرا اصلانی

نویسنده 5 ماه قبل
3

چون به آموزگاری علاقه داشت و می توانست با این کار اجتماع مردم میهن خود را بالا ببرد و به میهن خود خدمت کند

برای پاسخ کلیک کنید