چرا در مشرق و جنوب شرقی آسیا تراکم جمعیت زیاد است صفحه 114 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

به علت آب هوای گرم و مرطوب ـ بارندگی فراوان ـ پوشش گیاهی سرسبزی و انبوه

..

مرسی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا در مشرق و جنوب شرقی آسیا تراکم جمعیت زیاد است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به علت ارتفاع مناسب و زمین های جلگه ای و حاصل خیز – آب وهوای گرم ومرطوب – پوشش گیاهی سرسبز و انبوه – بارندگی فراوان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
.. 1 سال قبل
4

مرسی

نویسنده 2 سال قبل
10

به علت آب هوای گرم و مرطوب ـ بارندگی فراوان ـ پوشش گیاهی سرسبزی و انبوه

برای پاسخ کلیک کنید