چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است صفحه 39 فارسی هشتم

نویسنده

در مسافرت هر کس دیر یا زود به مقصدش میرسد . زندگی هم همینطور است ، عده ای زودتر سفرشان تمام میشود ، عده ای هم دیر تر …

aboix

چون گاهی سفر خوش میگذرد یا خوش نمیگذرد زود تمام میشو و زندگی هم یا خوش میگذرد یا نمیگذرد و بدون اینکه بدونیم طعم زندگی چی بود زندگی تمام میشود

ناشناس

چون زندگی هم مانند سفر پرفراز ونشیب است . گاهی آرام است و گاهی طوفانی و دشوار. برای بعضی کوتاه مدت وبرای بعضی هم طولانی تر است. مهران

نویسنده

زندگی مانند سفر آغاز و پایانی دارد زیرا مانند یک سفر میگذرد

نویسنده

چون روزی به پایان میرسد و با مانع هایی در طول راه برخورد میکم 🙂

جواب خودرازیابی صفحه ۳۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا مانند یک سفر می گذرد. گاهی این سفر کوتاه مدت و گاهی بلند مدت است اما همیشگی نیست.

ناشناس : همانطورکه می دانیم ما در این دنیا یک مسافر هستیم و بلیت رفت و برگشت داریم.همه ی افراد در زندگی برای خود هدف و توشه داشته باشند. کسانی در زندگی موفق هستند که برای جهان اخرت خود توشه ای اماده کرده،یا برای رسیدن به هدفش اماده است هر کاری بکند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
R 2 سال قبل
2

چون زندگی مانندسفر اغازوپایانی دارد زیرامانندیک سفر میگذرد

نفس 2 سال قبل
0

عالی

ayda 2 سال قبل
1

چون همه کوتاه هم بلند هم آسانه هم سخت.

ناشناس 2 سال قبل
2

چون ک بعضی اوقات در سفر خوش میگذره ولی بعضی اوقات نه و زود میگذره و طوری ک سفر زود میگذرد زندگی ماهم ب این زودی میگذرد🌝💛

نویسنده 3 سال قبل
6

چون عمر ما اخر به پایان میرسد مثل سفر

نویسنده 3 سال قبل
0

باسلام به نظر من زندگی مثل یک سفر است ما آمده ایم توشه ای بردارم و برویم مثل یک سفر تجارتی هست ما چیزی را می خریم یا جمع می کنیم و جایی که همیشگی است برگردیم

aboix 3 سال قبل
10

چون گاهی سفر خوش میگذرد یا خوش نمیگذرد زود تمام میشو و زندگی هم یا خوش میگذرد یا نمیگذرد و بدون اینکه بدونیم طعم زندگی چی بود زندگی تمام میشود

0
شهرام 2 سال قبل

چون مثل یک سفر می‌گذرد و سریع و گذرایت چه دیر یا زود به پایان می‌رسد

-2
علی 3 سال قبل

عالی بود

نویسنده 3 سال قبل
7

چون روزی به پایان میرسد و با مانع هایی در طول راه برخورد میکم 🙂

نویسنده 3 سال قبل
5

زندگی یک سفر است مدت این سفر برای عده ای کم و برای عده ای دیگر طولانی و پرفراز و نشیب است

نویسنده 3 سال قبل
0

چون زندگی ما همیشه در حال سفر است یکی سفرش طولانی ویکی سفرش کوتاه مدت است

نویسنده 3 سال قبل
1

سرزندگی هم به مهارت های نیاز دارد که بدون آنها زندگی آینده پر مشقت خواهد بود

نویسنده 3 سال قبل
1

چون زندگی مثل یک سفر است گاهی ممکن است بلند مدت و گاهی ممکن است کوتاه مدت باشد

آهو 3 سال قبل
6

چون زندگی مثل یک سفر است گاهی ممکن است کوتاه مدت باشد و گاهی ممکن است بلند مدت باشد

نویسنده 3 سال قبل
9

زندگی مانند سفر آغاز و پایانی دارد زیرا مانند یک سفر میگذرد

نویسنده 3 سال قبل
5

چون زندگی هم مانند سفر پرفراز ونشیب است . گاهی آرام است و گاهی طوفانی و دشوار. برای بعضی کوتاه مدت وبرای بعضی هم طولانی تر است. مهران

ناشناس 3 سال قبل
9

چون زندگی هم مانند سفر پرفراز ونشیب است . گاهی آرام است و گاهی طوفانی و دشوار. برای بعضی کوتاه مدت وبرای بعضی هم طولانی تر است. مهران

نویسنده 3 سال قبل
3

زیرا مانند یک سفر میگذرد گاهی این سفر کوتاه مدت و گاهی بلند مدت است اما همیشگی نیست.اسما

سارا 3 سال قبل
0

زندگی یک سفر است که گاهی کوتاه مدت و گاهی بلند مدت است و ما یک مسافر هستم که یک روز این سفر به پایان می رسد

نویسنده 3 سال قبل
0

سالارفولادزاده از گروه های مختلف در کیانشهر بود باهم بریم بیرون همدیگرو ببینیم وبازی کنیم جوگول

نویسنده 3 سال قبل
10

در مسافرت هر کس دیر یا زود به مقصدش میرسد . زندگی هم همینطور است ، عده ای زودتر سفرشان تمام میشود ، عده ای هم دیر تر …

نویسنده 3 سال قبل
0

زندگی برای هر کسی تعریف های مختلفی دارد زندگی مانند سفر است سفری که سریع در حال گذر است و…

paniz 3 سال قبل
5

چون زندگی هم مانند سفر پر فراز و نشیب است گاهی ارام است گاهی طولانی ودشوار برای بعضی کوتاه مدت و برای بعضی هم طولانی تر است 🙂🚶‍♀️

نویسنده 3 سال قبل
1

زندگی مثل سفر است باید درست استفاده کنیم از زمان مون

نویسنده 3 سال قبل
1

مدت این سفر برای عده ای کم وبرای عده ای دیگر طولانی وپرفراز ونشیب است

نویسنده 3 سال قبل
1

جواب چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است

نویسنده 3 سال قبل
-1

ممنون

برای پاسخ کلیک کنید