چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است صفحه 39 فارسی هشتم

نویسنده

در مسافرت هر کس دیر یا زود به مقصدش میرسد . زندگی هم همینطور است ، عده ای زودتر سفرشان تمام میشود ، عده ای هم دیر تر …

ناشناس

چون زندگی هم مانند سفر پرفراز ونشیب است . گاهی آرام است و گاهی طوفانی و دشوار. برای بعضی کوتاه مدت وبرای بعضی هم طولانی تر است. مهران

نویسنده

زندگی مانند سفر آغاز و پایانی دارد زیرا مانند یک سفر میگذرد

aboix

چون گاهی سفر خوش میگذرد یا خوش نمیگذرد زود تمام میشو و زندگی هم یا خوش میگذرد یا نمیگذرد و بدون اینکه بدونیم طعم زندگی چی بود زندگی تمام میشود

نویسنده

چون عمر ما اخر به پایان میرسد مثل سفر

جواب خودرازیابی صفحه ۳۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا مانند یک سفر می گذرد. گاهی این سفر کوتاه مدت و گاهی بلند مدت است اما همیشگی نیست.

ناشناس : همانطورکه می دانیم ما در این دنیا یک مسافر هستیم و بلیت رفت و برگشت داریم.همه ی افراد در زندگی برای خود هدف و توشه داشته باشند. کسانی در زندگی موفق هستند که برای جهان اخرت خود توشه ای اماده کرده،یا برای رسیدن به هدفش اماده است هر کاری بکند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 12 روز قبل
0

چون سفر خوش می‌گذرد

نویسنده 13 روز قبل
0

زندگی همانطور که خود درس هم میگوید گذراست برای برخی از آدم ها طولانی و برای برخی ها کوتاه است به همین دلیل است که به سفر تشبیح شده است

نویسنده 13 روز قبل
-1

چون سفر مانند عمر میگذرد و اگر ما در این سفر کارهای خوبی انجام ندهیم بعد از اتمام سفر خودمان پشیمون میشیم

نویسنده 13 روز قبل
7

چون عمر ما اخر به پایان میرسد مثل سفر

بی نام و نشون😉 13 روز قبل
2

زندگی . زندگی بی تو عمراسام الیکم😜😜😜😜😜😜😜😙😙😔😂😁😁😘😘😗😙😜😝😛😞😞😞😥😪😭😁😂😳😳😪😰😅😅😣😛😍😉😝😞😞😒☺☺😊😙😌😗😔😚😚😘😳😓😩😫😨😨😠😡😴😴😎😷😖😤😤😵😬😬😐😯😶😇😇👿😈😈😧😦😖😖😟😋😷😎😋😆😟😟😏😑👲👨👩👴👴😻😸😺👼👱🙀😿😸👹😽👵💂👷👩تو دنیا ی ما چهره های مختلفی وجود دارد مثل این شکلک ها

نویسنده 13 روز قبل
-1

علت اصلی بحران های زندگی چیست

نویسنده 13 روز قبل
0

باسلام به نظر من زندگی مثل یک سفر است ما آمده ایم توشه ای بردارم و برویم مثل یک سفر تجارتی هست ما چیزی را می خریم یا جمع می کنیم و جایی که همیشگی است برگردیم

نویسنده 13 روز قبل
0

علت اصلی بحران ها ی زندگی چیست؟

aboix 13 روز قبل
7

چون گاهی سفر خوش میگذرد یا خوش نمیگذرد زود تمام میشو و زندگی هم یا خوش میگذرد یا نمیگذرد و بدون اینکه بدونیم طعم زندگی چی بود زندگی تمام میشود

0
علی 13 روز قبل

عالی بود

نویسنده 13 روز قبل
5

چون روزی به پایان میرسد و با مانع هایی در طول راه برخورد میکم 🙂

نویسنده 13 روز قبل
5

زندگی یک سفر است مدت این سفر برای عده ای کم و برای عده ای دیگر طولانی و پرفراز و نشیب است

نویسنده 13 روز قبل
0

چون زندگی ما همیشه در حال سفر است یکی سفرش طولانی ویکی سفرش کوتاه مدت است

نویسنده 13 روز قبل
2

سرزندگی هم به مهارت های نیاز دارد که بدون آنها زندگی آینده پر مشقت خواهد بود

نویسنده 13 روز قبل
0

چون زندگی مثل یک سفر است گاهی ممکن است بلند مدت و گاهی ممکن است کوتاه مدت باشد

آهو 13 روز قبل
6

چون زندگی مثل یک سفر است گاهی ممکن است کوتاه مدت باشد و گاهی ممکن است بلند مدت باشد

نویسنده 13 روز قبل
8

زندگی مانند سفر آغاز و پایانی دارد زیرا مانند یک سفر میگذرد

نویسنده 13 روز قبل
5

چون زندگی هم مانند سفر پرفراز ونشیب است . گاهی آرام است و گاهی طوفانی و دشوار. برای بعضی کوتاه مدت وبرای بعضی هم طولانی تر است. مهران

ناشناس 13 روز قبل
9

چون زندگی هم مانند سفر پرفراز ونشیب است . گاهی آرام است و گاهی طوفانی و دشوار. برای بعضی کوتاه مدت وبرای بعضی هم طولانی تر است. مهران

نویسنده 13 روز قبل
4

زیرا مانند یک سفر میگذرد گاهی این سفر کوتاه مدت و گاهی بلند مدت است اما همیشگی نیست.اسما

سارا 13 روز قبل
0

زندگی یک سفر است که گاهی کوتاه مدت و گاهی بلند مدت است و ما یک مسافر هستم که یک روز این سفر به پایان می رسد

نویسنده 13 روز قبل
1

سالارفولادزاده از گروه های مختلف در کیانشهر بود باهم بریم بیرون همدیگرو ببینیم وبازی کنیم جوگول

نویسنده 13 روز قبل
12

در مسافرت هر کس دیر یا زود به مقصدش میرسد . زندگی هم همینطور است ، عده ای زودتر سفرشان تمام میشود ، عده ای هم دیر تر …

نویسنده 13 روز قبل
0

زندگی برای هر کسی تعریف های مختلفی دارد زندگی مانند سفر است سفری که سریع در حال گذر است و…

paniz 13 روز قبل
2

چون زندگی هم مانند سفر پر فراز و نشیب است گاهی ارام است گاهی طولانی ودشوار برای بعضی کوتاه مدت و برای بعضی هم طولانی تر است 🙂🚶‍♀️

نویسنده 13 روز قبل
0

زندگی مثل سفر است باید درست استفاده کنیم از زمان مون

نویسنده 13 روز قبل
2

مدت این سفر برای عده ای کم وبرای عده ای دیگر طولانی وپرفراز ونشیب است

نویسنده 13 روز قبل
0

جواب چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است

نویسنده 13 روز قبل
0

ممنون

برای پاسخ کلیک کنید