چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که «نمی توانم» های خود را بنویسند؟ صفحه 159 فارسی هفتم

🔮🔥سیل آسا🔥🔮

چچون می خواست با این کار تمامی نمی توانم ها را از بین ببرد و آن ها را درون خاک بگذارد و به همه بگوید که ما می توانیم.

جواب خودارزیابی صفحه ۱۵۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که «نمی توانم» های خود را بنویسند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون او می خواست آن ها را متوجه این موضوع کند که هیچ کاری نیست که آن ها نتوانند انجام دهند و بچه های باید ناتوانی را از ذهن و اندیشه خود بیرون کنند و باور داشته باشند که برای انجام هر کاری توانا هستند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
... 2 سال قبل
0

چون میخاس نمیتوانم ها رو از ته دل فرامـــــوش کنند

مهدی 2 سال قبل
-1

چو که از تهدل شون نمیدونم هارا فراموش کنن

🔮🔥سیل آسا🔥🔮 2 سال قبل
3

چچون می خواست با این کار تمامی نمی توانم ها را از بین ببرد و آن ها را درون خاک بگذارد و به همه بگوید که ما می توانیم.

نویسنده 3 سال قبل
1

تا از ته دل آنها با خبر باشدمحمدصادق زارعی

ناشناس 3 سال قبل
1

ممنون که گفتی

برای پاسخ کلیک کنید