چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه دخالت می دادند صفحه 109 مطالعات اجتماعی ششم

ناشناس

به خاطر پول دوستی و حفظ قدرت خودشان

کیمیا

زیرا از جهاتی وابسته به کشور های استعمار گر بودند

فاطمه موسی پور

شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتکا نداشتند برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه دخالت می دادند

نویسنده

زیرا قدرت خود را مدیون انها میدیدند و برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه ی دخالت میدادند

ناشناس

نمی‌دونم اگر که یکیتون بگید خیلی لطف کردین و ممنون میشم🌹🌹🌹

جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه دخالت می دادند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتکا نداشتند و برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه دخالت می دادند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

زیرا آنها پول دوست بودند و قدرت خود را مدیون مردم نمی‌دیدند 💮🌸🌼

فاطمه موسی پور 4 ماه قبل
5

شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتکا نداشتند برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه دخالت می دادند

ناشناس 5 ماه قبل
3

نمی‌دونم اگر که یکیتون بگید خیلی لطف کردین و ممنون میشم🌹🌹🌹

کیمیا 7 ماه قبل
8

زیرا از جهاتی وابسته به کشور های استعمار گر بودند

ناشناس 7 ماه قبل
0

جدی

شهرزاد 7 ماه قبل
1

زیرا وابسته بودند و خود را راحت میکردند

ناشناس 7 ماه قبل
11

به خاطر پول دوستی و حفظ قدرت خودشان

😐😂😐😂😐😂😐 7 ماه قبل
1

_(خودش گفت حتی اگ یک خط باشد😐)

نویسنده 7 ماه قبل
3

زیرا قدرت خود را مدیون انها میدیدند و برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه ی دخالت میدادند

نویسنده 7 ماه قبل
0

بيب

نویسنده 7 ماه قبل
2

چون که بهدلیل اینکه

نویسنده 7 ماه قبل
1

چون خیلی سگ بوده بودند

امیرعباس خادمی 7 ماه قبل
1

چون قدرت خود را از دست می دادند برای همین اجازه دادند که استعمار گران دخالت کنند

نویسنده 7 ماه قبل
1

چون دوست داشتند من چه میدونم

نویسنده 7 ماه قبل
1

حفظ قدرت خود به دلیل نداشتن حمایت مردم(میتواند جواب سوال 4 گزینه ای باشد)

عرفان هستم خیلی عالی 7 ماه قبل
1

زیرا این پادشاهان دست نشاندهی استعمارگران بودند و برای حفظ قدرت خود به آنها اجازه می دادند

برای پاسخ کلیک کنید