چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه دخالت می دادند صفحه 109 مطالعات اجتماعی ششم

ناشناس

به خاطر پول دوستی و حفظ قدرت خودشان

فاطمه موسی پور

شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتکا نداشتند برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه دخالت می دادند

کیمیا

زیرا از جهاتی وابسته به کشور های استعمار گر بودند

جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه دخالت می دادند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتکا نداشتند و برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه دخالت می دادند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

زیرا آنها پول دوست بودند و قدرت خود را مدیون مردم نمی‌دیدند 💮🌸🌼

فاطمه موسی پور 2 سال قبل
6

شاهان قاجار و پهلوی به مردم اتکا نداشتند برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه دخالت می دادند

ناشناس 2 سال قبل
0

نمی‌دونم اگر که یکیتون بگید خیلی لطف کردین و ممنون میشم🌹🌹🌹

کیمیا 2 سال قبل
5

زیرا از جهاتی وابسته به کشور های استعمار گر بودند

شهرزاد 2 سال قبل
0

زیرا وابسته بودند و خود را راحت میکردند

ناشناس 2 سال قبل
7

به خاطر پول دوستی و حفظ قدرت خودشان

😐😂😐😂😐😂😐 2 سال قبل
-1

_(خودش گفت حتی اگ یک خط باشد😐)

نویسنده 2 سال قبل
1

زیرا قدرت خود را مدیون انها میدیدند و برای حفظ قدرت خود به استعمارگران اجازه ی دخالت میدادند

نویسنده 2 سال قبل
0

چون که بهدلیل اینکه

امیرعباس خادمی 2 سال قبل
-1

چون قدرت خود را از دست می دادند برای همین اجازه دادند که استعمار گران دخالت کنند

نویسنده 2 سال قبل
0

چون دوست داشتند من چه میدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

حفظ قدرت خود به دلیل نداشتن حمایت مردم(میتواند جواب سوال 4 گزینه ای باشد)

عرفان هستم خیلی عالی 2 سال قبل
0

زیرا این پادشاهان دست نشاندهی استعمارگران بودند و برای حفظ قدرت خود به آنها اجازه می دادند

برای پاسخ کلیک کنید