چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن می تواند سبب آسیب رساندن به یکی از انگشت ها شود صفحه 84 علوم نهم

رها گلزار

وقتی که به انتهای پونز نیرو وارد می شود نیرو در سطح کوچکی (نوک پونز) متمرکز می شود و فشار در انحا بیشتر است بنابراین پونز در انگشت فرو رفته و سبب اسیب رساندن به ان می شود ولی در ان سوی ان نیرو در سطح بزرگتری پخش می شود بنابراین فشار کمتر بوده و به ان اسیب نمی رسد

نویسنده

نمدنم بخدا

ناشناس

زیرا یک سمت پونز سطح کم تری دارد (نوک پونز)در نتیجه فشاربیشتری به یک سمت وارد میکند.

ناشناس

میدوسم اینجا نبودم♥️

نویسنده

چون نیرو وارد شده از طرف انگشتان به هردو طرف پونز برابر است ، اما مساحت سطح نوک تیز پونز کمتر است. بنابراین فشار بیشتری از سمت نوک تیزش به دست وارد میشود، و نوک تیز آن در انگشت فرو میرود.

جواب فکر کنید صفحه ۸۴ کتاب علوم پایه نهم چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن می تواند سبب آسیب رساندن به یکی از انگشت ها شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا یک سمت پونز سطح کمتری دارد (نوک پونز) در نتیجه فشار بیشتری به یک سمت وارد می کند.

رها گلزار :
وقتی که به انتهای پونز نیرو وارد می شود نیرو در سطح کوچکی (نوک پونز) متمرکز می شود و فشار در انحا بیشتر است بنابراین پونز در انگشت فرو رفته و سبب اسیب رساندن به ان می شود ولی در ان سوی ان نیرو در سطح بزرگتری پخش می شود بنابراین فشار کمتر بوده و به ان اسیب نمی رسد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

گ و د ف س ن

ناشناس 2 سال قبل
5

میدوسم اینجا نبودم♥️

ناشناس 2 سال قبل
4

میدوسم اینجا نبودم♥️

ناشناس 2 سال قبل
9

زیرا یک سمت پونز سطح کم تری دارد (نوک پونز)در نتیجه فشاربیشتری به یک سمت وارد میکند.

رها گلزار 2 سال قبل
13

وقتی که به انتهای پونز نیرو وارد می شود نیرو در سطح کوچکی (نوک پونز) متمرکز می شود و فشار در انحا بیشتر است بنابراین پونز در انگشت فرو رفته و سبب اسیب رساندن به ان می شود ولی در ان سوی ان نیرو در سطح بزرگتری پخش می شود بنابراین فشار کمتر بوده و به ان اسیب نمی رسد

نویسنده 2 سال قبل
0

در بطری دارای سوراخ های متعدد در ارتفاع های گوناگون ،فشار آب در سوراخ بالایی چه نسبتی با فشار در بقیه یسوراخ ها دارد ؟

نویسنده 2 سال قبل
2

چون سطح کمی دارد و فشار زیاد

1
ب تو چه 2 سال قبل

خلاصه گفتی ها

ناشناس 2 سال قبل
0

خوبه

اکبری 2 سال قبل
3

زیرا با وجودی که نیرو بین دو انگشت برابر است ولی در سمتی که نوک تیز پونز قرار دارد سطح تماس پونز با انگشت بسیار کمتر از طرف مقابل است در نتیجه فشاری که نوک تیز پونز ایجاد میکند بسیار بیشتر از فشاری است که ته پونز ایجاد میکند پس باعث می شود نوک پونز وارد انگشت شود .

نادیا قدسی 2 سال قبل
-1

اگر مساحت مچ پای یک فرد 40 سانای متر مربع باشد و جرم او 50 کیلو گرم وقتی روی دوپا ایستاده و وقتی روی یک پا ایستاده به ترتیب چه فشاری به مچ یک پای فرد وارد میشود

نویسنده 2 سال قبل
9

نمدنم بخدا

محمد مهدی فعله گری 2 سال قبل
1

زیرا باوجود نیرو بین دو انگشت برابر است ولی درقسمتی کهنوک تیز.پونز.قرار دارد برای مثال به هر انگشتی که فشار بیاریم سر انگشت به خاررش میافتد و نشان دادن علامت مثل خارش نوک دست مثل سکته ویتامین کم وغیره…

2
به نضر من خوب است 2 سال قبل

فکر خوبی است اطلاعات کافی داری

نویسنده 2 سال قبل
2

محمد مهدی فعله گریاین پونز در بین انگشت فقر میکن

نویسنده 2 سال قبل
4

چون نیرو وارد شده از طرف انگشتان به هردو طرف پونز برابر است ، اما مساحت سطح نوک تیز پونز کمتر است. بنابراین فشار بیشتری از سمت نوک تیزش به دست وارد میشود، و نوک تیز آن در انگشت فرو میرود.

برای پاسخ کلیک کنید