از کار خلبان قهرمان شهید عباس بابایی چه اموختید صفحه 94 هدیه های آسمان چهارم

نویسنده

من از شهید عباس آموختم که اگر دوستم پایش شکسته باشد به او کمک کنم و با همه مهربان باشم

محمد

من به عنوان دانش آموز میگم که او بسیار شجاع مهربان با فهم و بدون هیچ چشم داشتی به دیگران کمک می کند

ناشناس

مرسی ممنونم بابت همه چی🧸🧸

سهیل حاکی

میخام در درس کمکم کنی

نویسنده

آموختم که باید شجاع باشیم و تا آخرین لحظه تلاش کنیم

جواب برایم بگو صفحه ۹۴ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی از کار خلبان قهرمان شهید عباس بابایی چه اموختید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کمک به دیگران و افراد ناتوان بدون هیچ چم داشتی و مخفیانه فقط برای رضای خدا.

نویسنده : من از کارشهید عباس آموختم به دیگران کمک کنم وقتی دوستم درس را نمی داند به او یاد میدم• وقت چی دیدم دوستم وسایل سنگین دارد به او کمک می کنم•.

نویسنده : من آموختم که شجاع باشم و از دشمنانی که هیچ خدایی ندارند نترسم و با همرزمانم و دیگر مردمان مهربان و دلسوز باشم و به دیگران کمک کنم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
0

م

ترنم 3 ماه قبل
0

به دیگران کمک کنم و شجاع و مهربان باشم

زینب احمدی 4 ماه قبل
-1

من آموختم که شجاع باشم آموختم که به دیگران کمک کنم وقتی دوستم درس را نمی داند به او یاد بدم و و دیگر مردمان مهربان و دلسوز باشم و به دیگران کمک کنم

ع 4 ماه قبل
0

من از شهید عباس بابایی آموختم که با دوستانمان کمک کنم

ناشناس 5 ماه قبل
-1

سه ویژگی مشخص بارز امانتداری توضیح دهید

آرمیتا 5 ماه قبل
0

از نظر من عباس بابایی که به سرایدار کمک کرد یعنی ما باید به دیگران کمک‌ کنیم ‌

مهدی 5 ماه قبل
1

هیچی 🤣🤣🤣😂🤣😂

1
مهدی 5 ماه قبل

🤣😂🤣😂

ابوریحان بیرونی 5 ماه قبل
0

شهید عباس بابایی یکی از وفادار ترین خلبان بود که در سال ۱۳۴۵ به شهادت رسید

ناشناس 5 ماه قبل
1

ما تا کودک هستیم باید مثل شهید عباس به دیگران کمک کنیم

نازنین 6 ماه قبل
2

ممنونم خیلی خوب بود ❤❤💓

مهسا 6 ماه قبل
-2

من درس میخام بخونم

0
ناشناس 4 ماه قبل

گمشو بابا

داریوش 6 ماه قبل
-1

خیر جواب نمیدهم😤😤😤

0
لاتلاتلروک 5 ماه قبل

درک

دخترک تنها 6 ماه قبل
2

ممنونم خیلی خیلی خوب بود عالیییییییییی🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤❤❤👻👻👻👻👻

مگه فوضولی 6 ماه قبل
3

ممنونم بابت همه چیز😘😘😘😘😘😘🧸🧸🧸🧸🧸

ناشناس 6 ماه قبل
6

مرسی ممنونم بابت همه چی🧸🧸

0
ت 5 ماه قبل

ت

د

ذب

محمد 7 ماه قبل
7

من به عنوان دانش آموز میگم که او بسیار شجاع مهربان با فهم و بدون هیچ چشم داشتی به دیگران کمک می کند

نویسنده 7 ماه قبل
9

من از شهید عباس آموختم که اگر دوستم پایش شکسته باشد به او کمک کنم و با همه مهربان باشم

0
نرگس 6 ماه قبل

منجواب درست را می خام میشه بگید کودوم درسته

نویسنده 7 ماه قبل
2

من آموختم که شجاع باشم و از دشمنانی که هیچ خدایی ندارند نترسم و با همرزمانم و دیگر مردمان مهربان و دلسوز باشم و به دیگران کمک کنم

نویسنده 7 ماه قبل
3

آموختم که باید شجاع باشیم و تا آخرین لحظه تلاش کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
1

به دیگران کمک کنم به دوستم یا حتما حمسیا باشد

نویسنده 7 ماه قبل
-2

سلاممن از آین مطلب یاد گرفتم نویسنده خر اژت

نویسنده 7 ماه قبل
-1

عباس بابایی قزوینی است

نویسنده 7 ماه قبل
-2

در مورد خللان عباس بابایی

نویسنده 7 ماه قبل
2

آموختم که کمک به دیگران کنیم و مخفیانه برای رضای خدا.پارمیس

ناشناس 7 ماه قبل
-2

عیه

نویسنده 7 ماه قبل
-2

او بسیار مهربان بود او در جنگ ایران وعراق به شهادت رسید

بهار زارعی هستم 7 ماه قبل
0

از کار خلبان قهرمان شهید عبتس بابایی اموختم که شجاع وقهرمان باشم از دشمنان خدایی نترسان

نویسنده 7 ماه قبل
0

من از کار خلبان شهید عباس بابایی یاد گرفتم که باید به دیگران نیکی کنیم کارهای خوب کنیم به همدیگر کمک کنیم و اگر دوستم کیفش کیف از سنگین بود و پایش شکسته بود کیفش را از او بگیرد و به او کمک کنم و اگر دوستم هفته گذشته در کلاس نبود که بفهمد خانوم معلم در داده به او می گفتم چه چیزهایی را مطالعه کردیم و اگر دوستم لقمه اش را در خانه جا گذاشته بود یک لقمه از خودم به او بدهم

نویسنده 7 ماه قبل
1

دست درکنه

نویسنده 7 ماه قبل
-1

من اموختم که شحاع باشم و از دشمنانی که هیچ خدایی ندارند نترسم و با همر زمانم و دیگر مردمان مهربان و دلسوز باشم و به دیگران کمک کنم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

من اموختم که به دیگران کمک کنم حتی اگر آن فرد به ما کمک نکرده باشد برای خوشحالی آن به ان کمک کنم و به صورت پنهان به دیگران کمک کنم اگر کودک باشم و درس داشته باشم به دیگران کمک کنم چون خدا هم به ما کمک می کند و ما باید به کس هایی که کهبه کمک احتیاج دارن حتما به انها کمک کنم چون خدا به ما برمی گرداند کمک هایمان را و به ما در جایی که به خدا احتیاج داریم در نتیجه خدا به ما کمک می کند و کارهای خوب مارو جبران می کند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

آموختم مهربان باشم وکارهای خوب کنم وهمیشه به دیگران کمک کنم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

به دیگران کمک کنم

نویسنده 7 ماه قبل
0

فاطمهمن آموختم که مهربان باشم به دیگران کمک کنم قبل از اینکه آنها از من کمک بخواهند

ناشناس 7 ماه قبل
0

اموختیم کہ بہ دیگران کمک کنیم تاخدا مارا یاری کند

سهیل حاکی 7 ماه قبل
4

میخام در درس کمکم کنی

هاهخ 7 ماه قبل
1

دتابهخلب

نویسنده 7 ماه قبل
0

از کار خلبان قهرمان شهید عباس بابای آموختم که

نویسنده 7 ماه قبل
0

من یاد گرفتم یک قهرمان باشم و خیلی مهربان

0
علیی 7 ماه قبل

من یاد گرفتم که با بزرگترها احترام بزارم

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدانم

نازنین اسم مامانم هم سمانه 7 ماه قبل
0

عالیه

نویسنده 7 ماه قبل
-1

من امو ختم که شجاع باشم و فداکارباشمناشناس

نویسنده 7 ماه قبل
0

من آموختم که شجاع باشم واز دشمنانی که خدایی ندارند نترسم

نویسنده 7 ماه قبل
0

یق دهدهخ

نویسنده 7 ماه قبل
-1

عباس

نویسنده 7 ماه قبل
0

من به عنوان دانش آموز میگم که او بسیا شجاع مهربان با فهم و بدون هیچ چشم داشتی به دیگران کمک می کند

برای پاسخ کلیک کنید