از کار خلبان قهرمان شهید عباس بابایی چه اموختید صفحه 94 هدیه های آسمان چهارم

محمد

من به عنوان دانش آموز میگم که او بسیار شجاع مهربان با فهم و بدون هیچ چشم داشتی به دیگران کمک می کند

نویسنده

من از شهید عباس آموختم که اگر دوستم پایش شکسته باشد به او کمک کنم و با همه مهربان باشم

ناشناس

مرسی ممنونم بابت همه چی🧸🧸

سهیل حاکی

میخام در درس کمکم کنی

نویسنده

آموختم که باید شجاع باشیم و تا آخرین لحظه تلاش کنیم

جواب برایم بگو صفحه ۹۴ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی از کار خلبان قهرمان شهید عباس بابایی چه اموختید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کمک به دیگران و افراد ناتوان بدون هیچ چم داشتی و مخفیانه فقط برای رضای خدا.

نویسنده : من از کارشهید عباس آموختم به دیگران کمک کنم وقتی دوستم درس را نمی داند به او یاد میدم• وقت چی دیدم دوستم وسایل سنگین دارد به او کمک می کنم•.

نویسنده : من آموختم که شجاع باشم و از دشمنانی که هیچ خدایی ندارند نترسم و با همرزمانم و دیگر مردمان مهربان و دلسوز باشم و به دیگران کمک کنم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نرگس 1 سال قبل
3

من فهمیدم نباید منتظر باشیم که موقعیت کمک کردن پیش بیاد ودر هر لحظه کمک کنم🍀🍀🍀🖐🏻💛

ترنم 2 سال قبل
0

به دیگران کمک کنم و شجاع و مهربان باشم

زینب احمدی 2 سال قبل
-2

من آموختم که شجاع باشم آموختم که به دیگران کمک کنم وقتی دوستم درس را نمی داند به او یاد بدم و و دیگر مردمان مهربان و دلسوز باشم و به دیگران کمک کنم

ع 2 سال قبل
0

من از شهید عباس بابایی آموختم که با دوستانمان کمک کنم

ناشناس 2 سال قبل
0

سه ویژگی مشخص بارز امانتداری توضیح دهید

آرمیتا 2 سال قبل
1

از نظر من عباس بابایی که به سرایدار کمک کرد یعنی ما باید به دیگران کمک‌ کنیم ‌

مهدی 2 سال قبل
2

هیچی 🤣🤣🤣😂🤣😂

3
مهدی 2 سال قبل

🤣😂🤣😂

ابوریحان بیرونی 2 سال قبل
0

شهید عباس بابایی یکی از وفادار ترین خلبان بود که در سال ۱۳۴۵ به شهادت رسید

ناشناس 2 سال قبل
0

ما تا کودک هستیم باید مثل شهید عباس به دیگران کمک کنیم

نازنین 2 سال قبل
2

ممنونم خیلی خوب بود ❤❤💓

دخترک تنها 2 سال قبل
1

ممنونم خیلی خیلی خوب بود عالیییییییییی🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤❤❤👻👻👻👻👻

مگه فوضولی 2 سال قبل
3

ممنونم بابت همه چیز😘😘😘😘😘😘🧸🧸🧸🧸🧸

ناشناس 2 سال قبل
7

مرسی ممنونم بابت همه چی🧸🧸

0
ت 2 سال قبل

ت

د

ذب

محمد 2 سال قبل
8

من به عنوان دانش آموز میگم که او بسیار شجاع مهربان با فهم و بدون هیچ چشم داشتی به دیگران کمک می کند

نویسنده 2 سال قبل
7

من از شهید عباس آموختم که اگر دوستم پایش شکسته باشد به او کمک کنم و با همه مهربان باشم

-1
نرگس 2 سال قبل

منجواب درست را می خام میشه بگید کودوم درسته

نویسنده 2 سال قبل
3

من آموختم که شجاع باشم و از دشمنانی که هیچ خدایی ندارند نترسم و با همرزمانم و دیگر مردمان مهربان و دلسوز باشم و به دیگران کمک کنم

نویسنده 2 سال قبل
3

آموختم که باید شجاع باشیم و تا آخرین لحظه تلاش کنیم

نویسنده 2 سال قبل
1

به دیگران کمک کنم به دوستم یا حتما حمسیا باشد

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلاممن از آین مطلب یاد گرفتم نویسنده خر اژت

نویسنده 2 سال قبل
-1

عباس بابایی قزوینی است

نویسنده 2 سال قبل
-2

در مورد خللان عباس بابایی

نویسنده 2 سال قبل
2

آموختم که کمک به دیگران کنیم و مخفیانه برای رضای خدا.پارمیس

ناشناس 2 سال قبل
-2

عیه

نویسنده 2 سال قبل
-1

او بسیار مهربان بود او در جنگ ایران وعراق به شهادت رسید

بهار زارعی هستم 2 سال قبل
1

از کار خلبان قهرمان شهید عبتس بابایی اموختم که شجاع وقهرمان باشم از دشمنان خدایی نترسان

نویسنده 2 سال قبل
2

من از کار خلبان شهید عباس بابایی یاد گرفتم که باید به دیگران نیکی کنیم کارهای خوب کنیم به همدیگر کمک کنیم و اگر دوستم کیفش کیف از سنگین بود و پایش شکسته بود کیفش را از او بگیرد و به او کمک کنم و اگر دوستم هفته گذشته در کلاس نبود که بفهمد خانوم معلم در داده به او می گفتم چه چیزهایی را مطالعه کردیم و اگر دوستم لقمه اش را در خانه جا گذاشته بود یک لقمه از خودم به او بدهم

نویسنده 2 سال قبل
0

دست درکنه

نویسنده 2 سال قبل
-2

من اموختم که شحاع باشم و از دشمنانی که هیچ خدایی ندارند نترسم و با همر زمانم و دیگر مردمان مهربان و دلسوز باشم و به دیگران کمک کنم

نویسنده 2 سال قبل
-1

من اموختم که به دیگران کمک کنم حتی اگر آن فرد به ما کمک نکرده باشد برای خوشحالی آن به ان کمک کنم و به صورت پنهان به دیگران کمک کنم اگر کودک باشم و درس داشته باشم به دیگران کمک کنم چون خدا هم به ما کمک می کند و ما باید به کس هایی که کهبه کمک احتیاج دارن حتما به انها کمک کنم چون خدا به ما برمی گرداند کمک هایمان را و به ما در جایی که به خدا احتیاج داریم در نتیجه خدا به ما کمک می کند و کارهای خوب مارو جبران می کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

آموختم مهربان باشم وکارهای خوب کنم وهمیشه به دیگران کمک کنم

نویسنده 2 سال قبل
-1

به دیگران کمک کنم

نویسنده 2 سال قبل
0

فاطمهمن آموختم که مهربان باشم به دیگران کمک کنم قبل از اینکه آنها از من کمک بخواهند

ناشناس 2 سال قبل
0

اموختیم کہ بہ دیگران کمک کنیم تاخدا مارا یاری کند

سهیل حاکی 2 سال قبل
4

میخام در درس کمکم کنی

هاهخ 2 سال قبل
1

دتابهخلب

نویسنده 2 سال قبل
0

از کار خلبان قهرمان شهید عباس بابای آموختم که

نویسنده 2 سال قبل
0

من یاد گرفتم یک قهرمان باشم و خیلی مهربان

0
علیی 2 سال قبل

من یاد گرفتم که با بزرگترها احترام بزارم

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

نازنین اسم مامانم هم سمانه 2 سال قبل
0

عالیه

نویسنده 2 سال قبل
-1

من امو ختم که شجاع باشم و فداکارباشمناشناس

نویسنده 2 سال قبل
0

من آموختم که شجاع باشم واز دشمنانی که خدایی ندارند نترسم

نویسنده 2 سال قبل
0

یق دهدهخ

نویسنده 2 سال قبل
-1

عباس

نویسنده 2 سال قبل
0

من به عنوان دانش آموز میگم که او بسیا شجاع مهربان با فهم و بدون هیچ چشم داشتی به دیگران کمک می کند

برای پاسخ کلیک کنید