چگونه این جرثقیل ها اجسام را بلند می کنند وقتی بخواهند ماشین یا زباله را رها کنند چه عملی انجام می دهند صفحه 94 علوم هشتم

نویسنده

برای بلند کردن اجسام آهنی ، جریان برقی را وصل می کنندبا برقراری جریان وعبور آن سیم های دور میله آهنی، به آهن ربا تبدیل شده و می تواند اجسام آهنی را جذب کرده و آنها را بلندکند.

Niyosha

جرثقیل مغناطیسی است و به برق وصل هستشبا قطع شدن برق ، زباله ها یا ماشین قراضه ها جدا می شوند

جواب فعالیت صفحه ۹۴ کتاب علوم تجربی پایه هشتم چگونه این جرثقیل ها اجسام را بلند می کنند وقتی بخواهند ماشین یا زباله را رها کنند چه عملی انجام می دهند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در جرثقیل از اهن ربای الکتریکی استفاده می شود اجسام آهنی سنگین را با آن بلند کرده وبا قطع جریان برق وسایل را در مکان مناسب می گذارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ای جی ۸۸۴ 1 سال قبل
-1

هه

Niyosha 2 سال قبل
4

جرثقیل مغناطیسی است و به برق وصل هستشبا قطع شدن برق ، زباله ها یا ماشین قراضه ها جدا می شوند

نویسنده 2 سال قبل
0

با کمک آهنربای مغناطیسی

نویسنده 2 سال قبل
-1

وقتی بخواهند زباله های آهنی را بلند کنند جریان الکتریکی وصل کرد تا موتور الکتریکی ایجاد و مغناطیس وجود آید اگر زباله را رها کنند جریان الکتریکی را قطع میکند

نویسنده 2 سال قبل
10

برای بلند کردن اجسام آهنی ، جریان برقی را وصل می کنندبا برقراری جریان وعبور آن سیم های دور میله آهنی، به آهن ربا تبدیل شده و می تواند اجسام آهنی را جذب کرده و آنها را بلندکند.

ناشناس 2 سال قبل
-1

برای بلند کردن اجسام آهنی ، جریان برق را وصل می کندبرقراری جریان و عبور آن از سیم های دور میله آهنی ، می تواند اجسام آهنی را جذب کرده و آنها را بلند کند.

برای پاسخ کلیک کنید