چند نوع شیرازه پیچی دیگر وجود دارد و از هر کدام برای چه بافت های استفاده می شود؟ صفحه 61 کار و فناوری هشتم

ریحانه

بله، لطفا بذارید😞😞😞❤

جواب پرسش صفحه ۶۱ کتاب کار و فناوری پایه هشتم چند نوع شیرازه پیچی دیگر وجود دارد و از هر کدام برای چه بافت های استفاده می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پس از بافت برای اینکه تارها از محل خود خارج نشوند و استحکام بافت بیشتر شود اطراف طولی بافته را شیرازه پیچی می کنند. مانند قالی و فرش که در امتداد طولی آن شیرازه پیچی شده است.
انواع شیرازه های مهم که در بافت قالی – گلیم و فرش استفاده می شود عبارتند از : .
شیرازه طبیعی یا متصل .
شیرازه مصنوعی یا منفصل .
شیرازه پیچشی .
شیرازه زنجیره ای.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
بنیامین 7 ماه قبل
0

چند نوع شیرازه پیچی وجود دارد

ناشناس 10 ماه قبل
0

اصلا جوابی ک ما میخایم نمیاد

نویسنده 11 ماه قبل
0

انواع شیرازه پیچی وهر کدام برا چه بافتی استفاده میشود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

سلام

زهرا 11 ماه قبل
-1

چرا کاربرد شیرازه پیچی و زنجیره ای رو نذاشتید؟!

4
ریحانه 11 ماه قبل

بله، لطفا بذارید😞😞😞❤

ناشناس 11 ماه قبل
2

پاسخ :

نویسنده 11 ماه قبل
0

کس

برای پاسخ کلیک کنید