چند صفت افراد باتقوا صفحه 27 قرآن ششم

نویسنده

دروغ نگفتن💗حجاب داشتن💚احترام گذاشتن😇سلام کردن😇

درسا

درسا 😇

امیر

خوب بود

نویسنده

تهمت نزدن،کمک کردن ،راستگویی،صداقت

مهسا

مهسا : دروغ نگفتن 🌸، خوشبو بودن🌸 ، با نظم بودن،🌸نماز خواندن 🌸، قرآن خواندن🌸 ، نیایش و ستایش خداوند🌸 ، با ادب بودن🌸 ، احترام به بزرگترها 🌸، خوش اخلاق بودن🌸 ، مرتب و منظم بودن . 🌸

جواب فعالیت صفحه ۲۷ کتاب قرآن پایه ششم دبستان ابتدایی چند صفت افراد باتقوا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خوش رو, با اخلاق, منظم, اول سلام می کنند, خشمگین نمیشوند, همیشه لبخند می زنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
1

سلام صرفه‌جویی کردن وتحمت نزدن

بچه ها یه سوال داشتم انس باران چیست

BOY 2 ماه قبل
1

تهمت نزدن _کمک کردن به فقرا_راستگویی_صداقت _ با ایمان بودن_غیبت نکردن

ناشناس 2 ماه قبل
2

سلام خوبید عالی

..... 2 ماه قبل
0

با ایمان

♡✓♡✓ 2 ماه قبل
0

با ایمان هستند و نیکوکار و اهل کار های خوب و پسندیده و........

sara 2 ماه قبل
1

امر به معروف

ناشناس 2 ماه قبل
0

سخن چینی نکردن

0
♡✓♡✓ 2 ماه قبل

چی 😳

مهرآفرین 3 ماه قبل
1

کمک به نیازمندان ، کمک به سالمندان ، احترام به بزرگتر ها، مومن بودن و...

ناشناس 3 ماه قبل
-2

صفحه ی ۲۷ اگه میشه تحقیق کنید بفرستید

ناشناس 3 ماه قبل
-2

سخن چینی نکردن به حجاب اهمیت دادن

هستی 3 ماه قبل
-2

نماز خواندن

کمک کردن

راست گویی

عاقل و با ایمان

احترام گذاشتن

مرتب کار کردن

امیر 3 ماه قبل
0

امر به معروف نماز خوندن راست گویی پوشیدن عیب های دیگران خوش بینی

ناشناس 9 ماه قبل
-2

۲۷

نویسنده 1 سال قبل
2

امانت دار باشه با ایمان

0
مهسا 3 ماه قبل

عالی بود

15
مهسا 1 سال قبل

مهسا : دروغ نگفتن 🌸، خوشبو بودن🌸 ، با نظم بودن،🌸نماز خواندن 🌸، قرآن خواندن🌸 ، نیایش و ستایش خداوند🌸 ، با ادب بودن🌸 ، احترام به بزرگترها 🌸، خوش اخلاق بودن🌸 ، مرتب و منظم بودن . 🌸

Fateme Zahra 1 سال قبل
12

-صادق-فروتن-صبور-احترام گذاشتن به بزرگتر از خودمان

16
امیر 1 سال قبل

خوب بود

8
مهراد 1 سال قبل

خوش قولی هم میشه

نویسنده 1 سال قبل
8

با ایمان ،دروغن نگفتن، نماز خواندن ،

5
فهامه 1 سال قبل

ممنون همه نظر خوبی دادن

نویسنده 1 سال قبل
1

در دین خود پایدار ماندننماز وزکات خودرا سر وقت بخوانند

نویسنده 1 سال قبل
1

صبور _دروغ نگفتن_نزاشتن القاب زشت بر روی یکدیگرعارفه عباسی

نویسنده 1 سال قبل
3

احترام_خوش رو _باادب_تحمت نزدن

0
سجاد 1 سال قبل

غیبت نکردن…..نیکو کاری…… امانت داری…….خوش اخلاقی…. سلام کردن

زهرا 1 سال قبل
4

خوش قول خوش اخلاق راستگو منظم خشمگین نمیشوند اسراف نمیکنند مهربان هستند

نویسنده 1 سال قبل
3

دروغ نگفتن،مهربانی کردن،پاکیزه بودن،قران خواندن،امانتداری،

1
ناشناس 1 ماه قبل

با ایمان بودن

0
محمد 1 ماه قبل

با ایمان بودن

نویسنده 1 سال قبل
5

هه

Elham 1 سال قبل
9

نماز خواندن

نویسنده 1 سال قبل
7

صداقت در گفتار و رفتار ، خوش اخلاق ، انفاق ، صبر در برابر مشکلات ، خواندن نماز ، تمیزی و پاکیزگی ، خوش رو بودن ، منطم و مرتب

نویسنده 1 سال قبل
6

امانت داری ، قرآن خواندن ، پاکیزگی ، پر هیز از اسراف ، غیبت نکردن، سلام کردن، خوش اخلاقی،

حدیث جدی 1 سال قبل
3

باایمان،با خدا،پیرو دین اسلام،تمیز و مرتب، خوشرو،راستگو،اهل کار های خیر،خوش اخلاق، اتفاق،دروغ نگفتنحدیث جدی پایه ششم

نویسنده 1 سال قبل
3

🎀بتول🎀……. خواندن نماز سر وقت. صدا زدن دیگران با لقب های مهربان وخوب. سلام کردن. بخشش دیگران..

🎀بتول🎀 1 سال قبل
4

بخشش دیگران. همیشه مرتب وتمیز بودن. احترام گذاشتن در برابر بزرگترها.نماز خواندن سر وقت. صدا زدن دیگران با لقب های مهربان وخوب. سلام کردن و.. 😇😇😇😇😇

🎀بتول🎀 1 سال قبل
4

احترام گذاشتن در برابر بزرگترها.نماز خواندن سر وقت. صدا زدن دیگران با لقب های مهربان وخوب. سلام کردن و.. 😇😇😇

ناشناس 1 سال قبل
3

نیکو کارینماز خواندنبا ایمان بودنروزه گرفتن

مه گل عباسی 1 سال قبل
4

احترام به پدر و مادر و همهبا ایمان

نویسنده 1 سال قبل
4

امانت داریقران خواندنپاکیزگیسلام کردنپرهیز از اسراف

ناشناس 1 سال قبل
10

سلامخوش اخلاق.خوش روزه گرفتنباادبمهربانینماز خواندنمنظمخشمگین نمی شوند

2
عالی 1 سال قبل

عالی

نویسنده 1 سال قبل
1

امر به معروف

نویسنده 1 سال قبل
10

نیکو کاری – مودب بودن – ایمان به خدا – همیشه لبخند بزنیم

پریسا♥️ 1 سال قبل
5

خوشرو . باادب. مهربون . فداکار .

نویسنده 1 سال قبل
3

سلام دوستان خیلی خوب بود 🤩🤩

نویسنده 1 سال قبل
6

پرهیز از اسراف غیبت نکردن

سارا 1 سال قبل
6

امانت داری، راستگویی،خوش اخلاقی…..

نویسنده 1 سال قبل
4

جواب صفحه ۲۷ قرآن

ناشناس 1 سال قبل
4

جواب صفحه ۲۷ قرآن

ناشناس 1 سال قبل
9

امانت داری_ قرآن خواندن __ خوش اقلاقی __ غیبت نکردن

فرناز محمد رضایی 1 سال قبل
6

قرآن یکی از نعمت های خداوند است

محدثه 1 سال قبل
6

خوش رو خوش اخلاق بااخلاق دعوا نکند نماز بخواند روزه بگیرد

نویسنده 1 سال قبل
7

خوش اخلاقی،نماز به موقع خواندن،امانت داری،قران خواندن،اهمیت دادن به حرف دیگران،پاکیزگی،کمک کردن،سلام کردن،قهر و دعوا نکردن،غیبت نکردن،حرف های بد نزدن،گوش دادن به حرف پدر و مادر،پرهیز از اسراف،همدلی و رفاقت

4
حلیا برآهویی 1 سال قبل

عکس صفحه ی ۲۷ قرآن ششم خیلی سریع

ناشناس 1 سال قبل
9

خوش اخلاقی،نماز به موقع خواندن،امانت داری،قران خواندن،اهمیت دادن به حرف دیگران،پاکیزگی،کمک کردن،سلام کردن،قهر و دعوا نکردن،غیبت نکردن،حرف های بد نزدن،گوش دادن به حرف پدر و مادر،پرهیز از اسراف،همدلی و رفاقت

دوستدار ششمی ها علیرضا 1 سال قبل
11

خوش رو_نماز خواندن سر وقت_ انجام زکات_صبور_ منظم _ خوش قول_ نگذاشتن القاب زشت روی دیگراندوستتون دارم ششمی هایی که متن من رو خوندید😘😉

نویسنده 1 سال قبل
1

خوش اخلاقی ، امانت داری ،خوش قولی ،قرآن خواندن ،خشمگین نمی شوند ،صبورند ،پاکیزه، پرهیز از اسراف، لبخند می زنند،منظم هستند،باادب هستند،غیبت نمی کنند ،اول از همه سلام میکنندوبه حرف خانواده ی خود گوش می دهند زهرا

نویسنده 1 سال قبل
3

خوش اخلاقی.امانت دار.قران خواندن.پاکیزگی.سلام کردن.غیبت نکردن.پرهیز از اسراف. حسین

نویسنده 1 سال قبل
0

مهربان ، صبور، پیرو دین ، تمیز،راستگو، با ادب ، همیشه لبخند میزنندطنین

کیانا💋❤❤ 1 سال قبل
1

روزه بگیریم🌹احترام بزاریم به بزرگتر ها 🌹راست بگیم🌹نماز رو به موقع بخونیم🌹به خدا ایمان داشته باشیم🌹منظم باشیم🌹مودب باشیم🌹زود خشمگین نشیم🌹خیلی ممنونم از ششمی ها که نوشته منو خوندین❤😘😘😍🎀❤کیانا❤🎀

نویسنده 1 سال قبل
2

راستگومن مارال هستم

❤❤❤❤💗❤❤💗❤💗❤💗❤💗❤💗❤💗❤❤❤💗❤💗❤💗❤💗❤💗❤💗💗💗 1 سال قبل
5

درغ نگفتن،غیبت نکردن،راستگو بودن،نماز خواندن،

نازنین زهرا تیموری 1 سال قبل
6

سلام دوستان من اینارو نوشتمخوش اخلاقی🌟امر به معروف🌟امانت داری🌟قرآن خواندن🌟خوش بینی🌟پاکیزگی🌟پوشاندن عیب دیگران🌟سلام کردن🌟نهی از منکر 🌟غیبت نکردن🌟تهمت نشدن🌟راست گویی🌟پرهیز از اسراف🌟نماز خواندن🌟

نازنین زهرا تیموری 1 سال قبل
8

سلام دوستان من اینارو نوشتمخوش اخلاقی🌟امر به معروف🌟امانت داری🌟قرآن خواندن🌟خوش بینی🌟پاکیزگی🌟پوشاندن عیب دیگران🌟سلام کردن🌟نهی از منکر 🌟غیبت نکردن🌟تهمت نشدن🌟راست گویی🌟پرهیز از اسراف🌟نماز خواندن🌟

نویسنده 1 سال قبل
10

سلام کردن🌸نخوردن مال حرام🌸راستگوییمهربانی🌸نماز اول وقت🌸کمک به دیگران🌸زکات🌸ایمان به خداوند🌸امانت داری🌸ایمان به خدا🌸رعایت حجاب🌸✨✨✨✨

2
ناشناس 1 سال قبل

به معلمم فرستادم گفت عالیپس به تو هم میگم عالی نوشتی

nazi 1 سال قبل
2

سلام خوش اخلاقی.صبرو حوصله.امانت داری.قرآن خواندن.منظ بودن.پاکیزگی. خشمگین نشدن.سلام کردن.صداقت.غیبت نکردن.همدلی.کمک کردن.پرهیز از اسراف.قهر نکردن هم مواردی هستند که می تونید بنویسید

نویسنده 1 سال قبل
5

الی

نویسنده 1 سال قبل
4

امانت داری قرآن خواندن با اخلاقبا نظم پایان

نویسنده 1 سال قبل
7

غیبت نکردن مهربانی

نویسنده 1 سال قبل
5

عالی

نویسنده 1 سال قبل
5

مهربان درستکار با ایمان راستگو بودن

علی اصغر میرزایی 1 سال قبل
4

مهربانیصداقتنماز خواندنمنظم بودن

نویسنده 1 سال قبل
10

منظم 👌راستگویی👌خشمگین نشدن👌خوش رو👌مهربان👌سلام دادن👌نخوردن مال حرام👌

نویسنده 1 سال قبل
2

راست گویی – نماز خواندن- تهمت نزدن

Elena 1 سال قبل
2

سپاااااااس خیلی خوبه❤

نویسنده 1 سال قبل
4

آیسان:امانتدار،قران خواندن

نویسنده 1 سال قبل
0

نیکو کوری

نویسنده 1 سال قبل
3

با ایمان 💫باتقوا💫دروغ نگفتن💫درو نبودن💫بی احتامی نکردن💫کمک به دیگران💫نماز خواندن💫

1
مرسده 1 سال قبل

عالیییییییی با طعم پرتقالیییییییی

نویسنده 1 سال قبل
1

نماز خواندندرست کارراستگودورغ نگفتن

1
نویسنده 1 سال قبل

کسی که همیشه لب خند بر لب دارد همیشه در دلش جایی شادی وجود داردعسل

2
ناشناس 1 سال قبل

سلام خیلی ممنون از نظرتون بسیار استفاده کردم

حسین نصیزی 1 سال قبل
2

قران خواندن/_ نماز خواندن/_ نیکوکار بودن /_باادب بودن/_تهمت نزدن/_ با ایمان بودن /_ .

نشان 1 سال قبل
0

نشان ندادن شرمگاه

مهلا بابایی 1 سال قبل
2

🌺🌺منظم🌺🌺راستگو🌺🌺خوشرو🌺🌺مهربان🌺🌺نخوردن مال حرام🌺🌺سلام دادن🌺🌺خشمگین نشدن🌺🌺

نویسنده 1 سال قبل
1

سلام آریانا بهنام فر هستم۱-با صداقت۲-نماز خواندن۳-صبر در برابر مشکلات۴-کمک به دیگران۵-مهربان بودن

نویسنده 1 سال قبل
2

امانت دار . قران خواندن………….

عرشیا 1 سال قبل
4

با ادبنیکوکاربخشندهصبورنماز خوانمهربان استراستگویی

نویسنده 1 سال قبل
3

باایمان است همیشه مهربان است اسراف نمی کند قرآن می خواند منظم و پاکیزه است سلام همیشه بر سر زبانش است امانت دار و خوش رو است و به نیاز مندان کمک می کندو همیشه در کار ها خدارا پیشه می سازد غیبت نمیکند💙💜

ایلیا شفیع 1 سال قبل
10

خواندن نمازخوش رو بودناحترام به پدر ومادرصادق بودنبا ادب بودنبا اخلاق بودنیکرنگ بودن

نویسنده 1 سال قبل
3

هیچی نمیدونم

نویسنده 1 سال قبل
0

خوش اخلاق بودن .با ایمان بودن دروغگو نباشد دانا باشد عادل باشد

مر جان قربانی🌹🌹🌹 1 سال قبل
6

خوش اخلاقی راستگو امانت دار قرآن خواندن صادق بودن پاکیزگی یکرنگ بودن سلام کردن احترام به پدر مادر زن کردن با حجاب بودن مهربان بودن پرهیز از اسراف خوش اخلاق و راستگویی و امانتداری و خوش اخلاق

0
ناشناس 1 سال قبل

نماز اول وقت بخواند، مرتب و تمیز باشد، کار بد انجام ندهد، به نیاز مندان کمک کند 😊😊

نویسنده 1 سال قبل
2

مهربانخوش اخلاق🌹🌹🌹🌹

8
🌹🌹🌹🌹🌹 1 سال قبل

عالیییییییییییییییییییییییییییییی

نویسنده 1 سال قبل
2

با ایمان، خوش رو، خوش صحبت، با محبت و…

نویسنده 1 سال قبل
3

نماز خواندن

نویسنده 1 سال قبل
0

راستگوخوش اخلاقمهربانبا ایمانصبورخدا دوست و…..

2
عالیه 1 سال قبل

خیری خوبه ممنون

نویسنده 1 سال قبل
15

تهمت نزدن،کمک کردن ،راستگویی،صداقت

نویسنده 1 سال قبل
4

با مردم خوش رفتار تار اند خوب صحبت میکنند اسم من محسن علیزاده است

نویسنده 1 سال قبل
9

مغرورنبودن،کنترل خشم،صادق،یکرنگ،نمازخواندن،تقواداشتن،باادب بودن

تانیا زرهون 1 سال قبل
3

با ادب بودنخوش رفتاریسلام کردننماز خواندن و•••

نویسنده 1 سال قبل
0

قرآن خوندن

نویسنده 1 سال قبل
3

مهربان

نویسنده 1 سال قبل
5

هعیییی خوبع بد نی خوشم امد

نویسنده 1 سال قبل
4

نماز خواندن خدا پرستی احترام گذاشتن به دیگران دروغ نگفتنفرانک پور معصومی

نویسنده 1 سال قبل
3

خوش اخلاقی، پرهیز از اسراف

نویسنده 1 سال قبل
5

محبت کردن به دیگران

نویسنده 1 سال قبل
2

مهربان بود

نویسنده 1 سال قبل
0

مهربان بودن.با ادب بودن.راستگو.

نویسنده 1 سال قبل
0

احترام به خانواده

درسا 1 سال قبل
21

درسا 😇

5
عثمان 1 سال قبل

بله احسنت خوب است (هزار و سیصد آفرین)

نویسنده 1 سال قبل
3

خوش اخلاق

نویسنده 1 سال قبل
7

راست گویی ، مهربان بودن ، احترام به پدرو مادر ، امانت داری ، سلام کردن ، خوش رویی.هانیه

نویسنده 1 سال قبل
12

نماز خواندن، کمک کردن به دیگران، مهربان، با احترام، خوش حرف، خوشحال کردن مردم🖤 تمامبرای کل جا خالی های صفحه ۲۷ کتاب قرآن کلاس ششم🖤

مبینا 1 سال قبل
5

امر به معروف و نهی از منکرنماز خواندنراستگوییایثارکردن و فداکاریخوش قولیخوش اخلاقیپوشاندن عیب های دیگرانجای خالی های صفحه ی ۲۷ کتاب قرآن ششم دبستان

نویسنده 1 سال قبل
3

قران را بباید با ارامش خوانیم چون قران ارامش میدهد

نویسنده 1 سال قبل
0

نماز خاندن*احترام به پدرومادر💜❤💜❤💜❤💜❤💜💜❤💜❤💜❤💜❤❤💜❤💜❤💜💜❤💜❤💜❤💜❤❤💜❤💜💜❤💜❤💜محمدررضا کریمیی

ناشناس 1 سال قبل
13

خوش خلقی ، بخشندگی ،امانت داری ،قرآن خواندن ، الگویی خوب ،پاکیزگی ،نماز خواندن ، سلام کردن ، دلسوز ، غیبت نکردن ،احترام به همه به خصوص پدر و مادر ،راستگویی ، خوش قولی .

نویسنده 1 سال قبل
6

امانت دار، قرآن خواندن، پاکیزگی، غیبت نکردن، پرهیز از اسراف، خوش اخلاقی

نویسنده 1 سال قبل
2

باید زود به پدر و مادر سلام کنیمبه بزرگ تر ها و کوچک تر ها احترام بزاریم.نماز را اول وقت بخونیم.حجاب را رعایت کنیم.سر پدر و مادر بلند حرف نزنیم.

نویسنده 1 سال قبل
22

دروغ نگفتن💗حجاب داشتن💚احترام گذاشتن😇سلام کردن😇

نویسنده 1 سال قبل
7

امر به معروف ،خوش بینی،پوشاندن غیبت های دیگران،تهمت زدن،راست گویی،نمازخواندن

نویسنده 1 سال قبل
7

اسراف نکردنامانت داریپیروی از دستورات خدا و پیامبران

0
نویسنده 1 سال قبل

نماز خوانپیرو دین اسلامخوش اخلاقپاکیزهدانا

آرمی 1 سال قبل
1

نهی از منکر و امر به معروفخوش بینیپوشاندن عیب های دیگرانتهمت نزدنراستگویینماز خواندن

ناشناس 1 سال قبل
-1

عالی بود

امیر 1 سال قبل
2

۱-غیبت نکردن۲-پرهیز از اسراف۳-خوش اخلاقی۴-امانت داری۵-قرآن خواندن۶-پرهیز از کار های بد۷-کمک کردن در مشکلات دیگران۸-راستگویی۹-امر به معروف۱۰-جدایی ننداختن بین دوستان۱۱-آشتی دادن کسانی که با هم قهر هستند

نویسنده 1 سال قبل
0

مهربان احترام به پدر و مادر

نویسنده 1 سال قبل
0

خوب بودنامیرعلی

نویسنده 1 سال قبل
3

مهربان باشیم، صادق، با کافران بد باشیم….

2
نگار 1 سال قبل

ممنون از شما من اون بالا را نوشتم امید وارم بدردتون بخوره 👆👆👆

ناشناس 1 سال قبل
0

*افراد با تقوا*امانت دارپرهیز اسرافعبادت کردننماز خواندنغیبت نکردن زهرا فلاح 👩🏼‍🎓

نویسنده 1 سال قبل
0

تتتتت

نویسنده 1 سال قبل
0

امر به معروف،امانت داری،قرآن خواندن،خوش بینی،پاکیزگی ، پوشاندن عیب های دیگران، سلام کردن، نهی از منکر، غیبت نکردن،تهمت نزدن، راست گویی، پرهیز از اسراف، نماز خواندن، خوش اخلاقی و…

نویسنده 1 سال قبل
2

ریاکارنبودن _اسراف نکردن _باادب بودن _سخن چینی نکردن _گناه نکردن _خوش رو بودن

نویسنده 1 سال قبل
2

خوب

0
بهزاد حسینی 1 سال قبل

خوب

نویسنده 1 سال قبل
0

عیب جویی نکردنتهمت نزدنامر به معروفنهی ازمنکرراست گوییخوش بینی

نویسنده 1 سال قبل
2

راست گوییتهمت نزدننهی از منکرامر به معروفاحترام گذاشتن به دیگران

نویسنده 1 سال قبل
0

با صبر در برابر مشکلات

نویسنده 1 سال قبل
2

اسراف نکردن🥰سلام کردن🥰حجاب کردن🥰احترام گذاشتن🥰تهمت نزدن🥰ستایش🥰

هستی🥰🥰 1 سال قبل
1

تهمت نزدن🥰

ناشناس 1 سال قبل
0

بچه ها کی امپول دوست داره بزنه به بجه یا صحنشو ببینه؟من دوست دارم

نویسنده 1 سال قبل
2

امربه معروف ــ نهب از منکر ـــ نماز خواندن ــــ

نویسنده 1 سال قبل
0

م

نویسنده 1 سال قبل
2

گاووووووووووو

نویسنده 1 سال قبل
3

نخوردن مال حرام نماز سروقت پاکیزه بودن

نویسنده 1 سال قبل
3

راست گویی❣امانت داری💞

نویسنده 1 سال قبل
2

تهمت نزدن امر به معروف نهی از منکر

نویسنده 1 سال قبل
3

با اخلاق منظم خوش رو توانا با ایمان نماز خوان سر به زیر کمک کردن به دیگران

نویسنده 1 سال قبل
4

با ادب و ……ستین هستم.. :/

دانشمند کوچک 1 سال قبل
7

۱)راستگویی۲)خوش بینی۳)نماز خواندن۴)روزه گرفتن۵)تهمت نزدن۶)دروغ نگفتن۷)پوشاندن عیب های دیگران

نویسنده 1 سال قبل
4

با تقوا ، بهترین بودند ، با خدا بودن

نویسنده 1 سال قبل
3

چند صفت افراد با تقوا این است که

5
نویسنده 1 سال قبل

چرا جواب نمی زاری

نویسنده 1 سال قبل
5

نماز خواندن…امر به معروف…نهی از منکر…خوش بین…با ادب…روزه گرفتن

نویسنده 1 سال قبل
4

سلام لطفا جواب رو بفرستید

نویسنده 1 سال قبل
0

خوش غیافه ،خوش اخلاق ،مرتب ،اول سلام کردن ،خشمگین نبودن لبخند بزنید

نویسنده 1 سال قبل
1

امر به معروف، نهی از منکر، خوش بینی، راست گویی، تهمت نزدن، امانت داری، پاکیزگی

برای پاسخ کلیک کنید