چند صفت افراد باتقوا صفحه 27 قرآن ششم

نویسنده

دروغ نگفتن💗حجاب داشتن💚احترام گذاشتن😇سلام کردن😇

درسا

درسا 😇

امیر

خوب بود

مهسا

مهسا : دروغ نگفتن 🌸، خوشبو بودن🌸 ، با نظم بودن،🌸نماز خواندن 🌸، قرآن خواندن🌸 ، نیایش و ستایش خداوند🌸 ، با ادب بودن🌸 ، احترام به بزرگترها 🌸، خوش اخلاق بودن🌸 ، مرتب و منظم بودن . 🌸

نویسنده

تهمت نزدن،کمک کردن ،راستگویی،صداقت

جواب فعالیت صفحه ۲۷ کتاب قرآن پایه ششم دبستان ابتدایی چند صفت افراد باتقوا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خوش رو, با اخلاق, منظم, اول سلام می کنند, خشمگین نمیشوند, همیشه لبخند می زنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

سلام صرفه‌جویی کردن وتحمت نزدن

بچه ها یه سوال داشتم انس باران چیست

BOY 1 سال قبل
3

تهمت نزدن _کمک کردن به فقرا_راستگویی_صداقت _ با ایمان بودن_غیبت نکردن

ناشناس 1 سال قبل
-1

سلام خوبید عالی

..... 1 سال قبل
1

با ایمان

♡✓♡✓ 1 سال قبل
4

با ایمان هستند و نیکوکار و اهل کار های خوب و پسندیده و........

sara 1 سال قبل
4

امر به معروف

ناشناس 1 سال قبل
1

سخن چینی نکردن

2
♡✓♡✓ 1 سال قبل

چی 😳

مهرآفرین 1 سال قبل
5

کمک به نیازمندان ، کمک به سالمندان ، احترام به بزرگتر ها، مومن بودن و...

هستی 2 سال قبل
2

نماز خواندن

کمک کردن

راست گویی

عاقل و با ایمان

احترام گذاشتن

مرتب کار کردن

امیر 2 سال قبل
3

امر به معروف نماز خوندن راست گویی پوشیدن عیب های دیگران خوش بینی

ناشناس 2 سال قبل
-1

۲۷

نویسنده 2 سال قبل
5

امانت دار باشه با ایمان

4
مهسا 1 سال قبل

عالی بود

19
مهسا 2 سال قبل

مهسا : دروغ نگفتن 🌸، خوشبو بودن🌸 ، با نظم بودن،🌸نماز خواندن 🌸، قرآن خواندن🌸 ، نیایش و ستایش خداوند🌸 ، با ادب بودن🌸 ، احترام به بزرگترها 🌸، خوش اخلاق بودن🌸 ، مرتب و منظم بودن . 🌸

Fateme Zahra 2 سال قبل
13

-صادق-فروتن-صبور-احترام گذاشتن به بزرگتر از خودمان

20
امیر 2 سال قبل

خوب بود

13
مهراد 2 سال قبل

خوش قولی هم میشه

نویسنده 2 سال قبل
11

با ایمان ،دروغن نگفتن، نماز خواندن ،

8
فهامه 2 سال قبل

ممنون همه نظر خوبی دادن

نویسنده 2 سال قبل
1

در دین خود پایدار ماندننماز وزکات خودرا سر وقت بخوانند

نویسنده 2 سال قبل
1

صبور _دروغ نگفتن_نزاشتن القاب زشت بر روی یکدیگرعارفه عباسی

نویسنده 2 سال قبل
5

احترام_خوش رو _باادب_تحمت نزدن

3
سجاد 2 سال قبل

غیبت نکردن…..نیکو کاری…… امانت داری…….خوش اخلاقی…. سلام کردن

زهرا 2 سال قبل
5

خوش قول خوش اخلاق راستگو منظم خشمگین نمیشوند اسراف نمیکنند مهربان هستند

نویسنده 2 سال قبل
5

دروغ نگفتن،مهربانی کردن،پاکیزه بودن،قران خواندن،امانتداری،

1
ناشناس 1 سال قبل

با ایمان بودن

1
محمد 1 سال قبل

با ایمان بودن

نویسنده 2 سال قبل
6

هه

Elham 2 سال قبل
12

نماز خواندن

نویسنده 2 سال قبل
7

صداقت در گفتار و رفتار ، خوش اخلاق ، انفاق ، صبر در برابر مشکلات ، خواندن نماز ، تمیزی و پاکیزگی ، خوش رو بودن ، منطم و مرتب

نویسنده 2 سال قبل
7

امانت داری ، قرآن خواندن ، پاکیزگی ، پر هیز از اسراف ، غیبت نکردن، سلام کردن، خوش اخلاقی،

حدیث جدی 2 سال قبل
4

باایمان،با خدا،پیرو دین اسلام،تمیز و مرتب، خوشرو،راستگو،اهل کار های خیر،خوش اخلاق، اتفاق،دروغ نگفتنحدیث جدی پایه ششم

نویسنده 2 سال قبل
4

🎀بتول🎀……. خواندن نماز سر وقت. صدا زدن دیگران با لقب های مهربان وخوب. سلام کردن. بخشش دیگران..

🎀بتول🎀 2 سال قبل
5

بخشش دیگران. همیشه مرتب وتمیز بودن. احترام گذاشتن در برابر بزرگترها.نماز خواندن سر وقت. صدا زدن دیگران با لقب های مهربان وخوب. سلام کردن و.. 😇😇😇😇😇

🎀بتول🎀 2 سال قبل
6

احترام گذاشتن در برابر بزرگترها.نماز خواندن سر وقت. صدا زدن دیگران با لقب های مهربان وخوب. سلام کردن و.. 😇😇😇

ناشناس 2 سال قبل
5

نیکو کارینماز خواندنبا ایمان بودنروزه گرفتن

مه گل عباسی 2 سال قبل
5

احترام به پدر و مادر و همهبا ایمان

نویسنده 2 سال قبل
5

امانت داریقران خواندنپاکیزگیسلام کردنپرهیز از اسراف

ناشناس 2 سال قبل
10

سلامخوش اخلاق.خوش روزه گرفتنباادبمهربانینماز خواندنمنظمخشمگین نمی شوند

4
عالی 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
2

امر به معروف

نویسنده 2 سال قبل
11

نیکو کاری – مودب بودن – ایمان به خدا – همیشه لبخند بزنیم

پریسا♥️ 2 سال قبل
6

خوشرو . باادب. مهربون . فداکار .

نویسنده 2 سال قبل
4

سلام دوستان خیلی خوب بود 🤩🤩

نویسنده 2 سال قبل
7

پرهیز از اسراف غیبت نکردن

سارا 2 سال قبل
7

امانت داری، راستگویی،خوش اخلاقی…..

نویسنده 2 سال قبل
6

جواب صفحه ۲۷ قرآن

ناشناس 2 سال قبل
5

جواب صفحه ۲۷ قرآن

ناشناس 2 سال قبل
10

امانت داری_ قرآن خواندن __ خوش اقلاقی __ غیبت نکردن

فرناز محمد رضایی 2 سال قبل
6

قرآن یکی از نعمت های خداوند است

محدثه 2 سال قبل
7

خوش رو خوش اخلاق بااخلاق دعوا نکند نماز بخواند روزه بگیرد

نویسنده 2 سال قبل
9

خوش اخلاقی،نماز به موقع خواندن،امانت داری،قران خواندن،اهمیت دادن به حرف دیگران،پاکیزگی،کمک کردن،سلام کردن،قهر و دعوا نکردن،غیبت نکردن،حرف های بد نزدن،گوش دادن به حرف پدر و مادر،پرهیز از اسراف،همدلی و رفاقت

4
حلیا برآهویی 2 سال قبل

عکس صفحه ی ۲۷ قرآن ششم خیلی سریع

ناشناس 2 سال قبل
10

خوش اخلاقی،نماز به موقع خواندن،امانت داری،قران خواندن،اهمیت دادن به حرف دیگران،پاکیزگی،کمک کردن،سلام کردن،قهر و دعوا نکردن،غیبت نکردن،حرف های بد نزدن،گوش دادن به حرف پدر و مادر،پرهیز از اسراف،همدلی و رفاقت

دوستدار ششمی ها علیرضا 2 سال قبل
12

خوش رو_نماز خواندن سر وقت_ انجام زکات_صبور_ منظم _ خوش قول_ نگذاشتن القاب زشت روی دیگراندوستتون دارم ششمی هایی که متن من رو خوندید😘😉

نویسنده 2 سال قبل
2

خوش اخلاقی ، امانت داری ،خوش قولی ،قرآن خواندن ،خشمگین نمی شوند ،صبورند ،پاکیزه، پرهیز از اسراف، لبخند می زنند،منظم هستند،باادب هستند،غیبت نمی کنند ،اول از همه سلام میکنندوبه حرف خانواده ی خود گوش می دهند زهرا

نویسنده 2 سال قبل
3

خوش اخلاقی.امانت دار.قران خواندن.پاکیزگی.سلام کردن.غیبت نکردن.پرهیز از اسراف. حسین

نویسنده 2 سال قبل
0

مهربان ، صبور، پیرو دین ، تمیز،راستگو، با ادب ، همیشه لبخند میزنندطنین

کیانا💋❤❤ 2 سال قبل
1

روزه بگیریم🌹احترام بزاریم به بزرگتر ها 🌹راست بگیم🌹نماز رو به موقع بخونیم🌹به خدا ایمان داشته باشیم🌹منظم باشیم🌹مودب باشیم🌹زود خشمگین نشیم🌹خیلی ممنونم از ششمی ها که نوشته منو خوندین❤😘😘😍🎀❤کیانا❤🎀

نویسنده 2 سال قبل
3

راستگومن مارال هستم

❤❤❤❤💗❤❤💗❤💗❤💗❤💗❤💗❤💗❤❤❤💗❤💗❤💗❤💗❤💗❤💗💗💗 2 سال قبل
6

درغ نگفتن،غیبت نکردن،راستگو بودن،نماز خواندن،

نازنین زهرا تیموری 2 سال قبل
7

سلام دوستان من اینارو نوشتمخوش اخلاقی🌟امر به معروف🌟امانت داری🌟قرآن خواندن🌟خوش بینی🌟پاکیزگی🌟پوشاندن عیب دیگران🌟سلام کردن🌟نهی از منکر 🌟غیبت نکردن🌟تهمت نشدن🌟راست گویی🌟پرهیز از اسراف🌟نماز خواندن🌟

نازنین زهرا تیموری 2 سال قبل
9

سلام دوستان من اینارو نوشتمخوش اخلاقی🌟امر به معروف🌟امانت داری🌟قرآن خواندن🌟خوش بینی🌟پاکیزگی🌟پوشاندن عیب دیگران🌟سلام کردن🌟نهی از منکر 🌟غیبت نکردن🌟تهمت نشدن🌟راست گویی🌟پرهیز از اسراف🌟نماز خواندن🌟

نویسنده 2 سال قبل
11

سلام کردن🌸نخوردن مال حرام🌸راستگوییمهربانی🌸نماز اول وقت🌸کمک به دیگران🌸زکات🌸ایمان به خداوند🌸امانت داری🌸ایمان به خدا🌸رعایت حجاب🌸✨✨✨✨

3
ناشناس 2 سال قبل

به معلمم فرستادم گفت عالیپس به تو هم میگم عالی نوشتی

nazi 2 سال قبل
3

سلام خوش اخلاقی.صبرو حوصله.امانت داری.قرآن خواندن.منظ بودن.پاکیزگی. خشمگین نشدن.سلام کردن.صداقت.غیبت نکردن.همدلی.کمک کردن.پرهیز از اسراف.قهر نکردن هم مواردی هستند که می تونید بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
5

الی

نویسنده 2 سال قبل
5

امانت داری قرآن خواندن با اخلاقبا نظم پایان

نویسنده 2 سال قبل
8

غیبت نکردن مهربانی

نویسنده 2 سال قبل
6

عالی

نویسنده 2 سال قبل
6

مهربان درستکار با ایمان راستگو بودن

علی اصغر میرزایی 2 سال قبل
5

مهربانیصداقتنماز خواندنمنظم بودن

نویسنده 2 سال قبل
11

منظم 👌راستگویی👌خشمگین نشدن👌خوش رو👌مهربان👌سلام دادن👌نخوردن مال حرام👌

نویسنده 2 سال قبل
3

راست گویی – نماز خواندن- تهمت نزدن

Elena 2 سال قبل
3

سپاااااااس خیلی خوبه❤

نویسنده 2 سال قبل
5

آیسان:امانتدار،قران خواندن

نویسنده 2 سال قبل
0

نیکو کوری

نویسنده 2 سال قبل
5

با ایمان 💫باتقوا💫دروغ نگفتن💫درو نبودن💫بی احتامی نکردن💫کمک به دیگران💫نماز خواندن💫

3
مرسده 2 سال قبل

عالیییییییی با طعم پرتقالیییییییی

نویسنده 2 سال قبل
3

نماز خواندندرست کارراستگودورغ نگفتن

3
نویسنده 2 سال قبل

کسی که همیشه لب خند بر لب دارد همیشه در دلش جایی شادی وجود داردعسل

4
ناشناس 2 سال قبل

سلام خیلی ممنون از نظرتون بسیار استفاده کردم

حسین نصیزی 2 سال قبل
3

قران خواندن/_ نماز خواندن/_ نیکوکار بودن /_باادب بودن/_تهمت نزدن/_ با ایمان بودن /_ .

نشان 2 سال قبل
1

نشان ندادن شرمگاه

مهلا بابایی 2 سال قبل
3

🌺🌺منظم🌺🌺راستگو🌺🌺خوشرو🌺🌺مهربان🌺🌺نخوردن مال حرام🌺🌺سلام دادن🌺🌺خشمگین نشدن🌺🌺

نویسنده 2 سال قبل
2

سلام آریانا بهنام فر هستم۱-با صداقت۲-نماز خواندن۳-صبر در برابر مشکلات۴-کمک به دیگران۵-مهربان بودن

نویسنده 2 سال قبل
3

امانت دار . قران خواندن………….

عرشیا 2 سال قبل
5

با ادبنیکوکاربخشندهصبورنماز خوانمهربان استراستگویی

نویسنده 2 سال قبل
4

باایمان است همیشه مهربان است اسراف نمی کند قرآن می خواند منظم و پاکیزه است سلام همیشه بر سر زبانش است امانت دار و خوش رو است و به نیاز مندان کمک می کندو همیشه در کار ها خدارا پیشه می سازد غیبت نمیکند💙💜

ایلیا شفیع 2 سال قبل
12

خواندن نمازخوش رو بودناحترام به پدر ومادرصادق بودنبا ادب بودنبا اخلاق بودنیکرنگ بودن

نویسنده 2 سال قبل
4

هیچی نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
2

خوش اخلاق بودن .با ایمان بودن دروغگو نباشد دانا باشد عادل باشد

مر جان قربانی🌹🌹🌹 2 سال قبل
7

خوش اخلاقی راستگو امانت دار قرآن خواندن صادق بودن پاکیزگی یکرنگ بودن سلام کردن احترام به پدر مادر زن کردن با حجاب بودن مهربان بودن پرهیز از اسراف خوش اخلاق و راستگویی و امانتداری و خوش اخلاق

2
ناشناس 2 سال قبل

نماز اول وقت بخواند، مرتب و تمیز باشد، کار بد انجام ندهد، به نیاز مندان کمک کند 😊😊

نویسنده 2 سال قبل
3

مهربانخوش اخلاق🌹🌹🌹🌹

9
🌹🌹🌹🌹🌹 2 سال قبل

عالیییییییییییییییییییییییییییییی

نویسنده 2 سال قبل
3

با ایمان، خوش رو، خوش صحبت، با محبت و…

نویسنده 2 سال قبل
4

نماز خواندن

نویسنده 2 سال قبل
1

راستگوخوش اخلاقمهربانبا ایمانصبورخدا دوست و…..

3
عالیه 2 سال قبل

خیری خوبه ممنون

نویسنده 2 سال قبل
16

تهمت نزدن،کمک کردن ،راستگویی،صداقت

نویسنده 2 سال قبل
5

با مردم خوش رفتار تار اند خوب صحبت میکنند اسم من محسن علیزاده است

نویسنده 2 سال قبل
10

مغرورنبودن،کنترل خشم،صادق،یکرنگ،نمازخواندن،تقواداشتن،باادب بودن

تانیا زرهون 2 سال قبل
4

با ادب بودنخوش رفتاریسلام کردننماز خواندن و•••

نویسنده 2 سال قبل
1

قرآن خوندن

نویسنده 2 سال قبل
4

مهربان

نویسنده 2 سال قبل
6

هعیییی خوبع بد نی خوشم امد

نویسنده 2 سال قبل
5

نماز خواندن خدا پرستی احترام گذاشتن به دیگران دروغ نگفتنفرانک پور معصومی

نویسنده 2 سال قبل
4

خوش اخلاقی، پرهیز از اسراف

نویسنده 2 سال قبل
6

محبت کردن به دیگران

نویسنده 2 سال قبل
3

مهربان بود

نویسنده 2 سال قبل
1

مهربان بودن.با ادب بودن.راستگو.

نویسنده 2 سال قبل
1

احترام به خانواده

درسا 2 سال قبل
22

درسا 😇

6
عثمان 2 سال قبل

بله احسنت خوب است (هزار و سیصد آفرین)

نویسنده 2 سال قبل
4

خوش اخلاق

نویسنده 2 سال قبل
8

راست گویی ، مهربان بودن ، احترام به پدرو مادر ، امانت داری ، سلام کردن ، خوش رویی.هانیه

نویسنده 2 سال قبل
13

نماز خواندن، کمک کردن به دیگران، مهربان، با احترام، خوش حرف، خوشحال کردن مردم🖤 تمامبرای کل جا خالی های صفحه ۲۷ کتاب قرآن کلاس ششم🖤

مبینا 2 سال قبل
6

امر به معروف و نهی از منکرنماز خواندنراستگوییایثارکردن و فداکاریخوش قولیخوش اخلاقیپوشاندن عیب های دیگرانجای خالی های صفحه ی ۲۷ کتاب قرآن ششم دبستان

نویسنده 2 سال قبل
4

قران را بباید با ارامش خوانیم چون قران ارامش میدهد

نویسنده 2 سال قبل
1

نماز خاندن*احترام به پدرومادر💜❤💜❤💜❤💜❤💜💜❤💜❤💜❤💜❤❤💜❤💜❤💜💜❤💜❤💜❤💜❤❤💜❤💜💜❤💜❤💜محمدررضا کریمیی

ناشناس 2 سال قبل
14

خوش خلقی ، بخشندگی ،امانت داری ،قرآن خواندن ، الگویی خوب ،پاکیزگی ،نماز خواندن ، سلام کردن ، دلسوز ، غیبت نکردن ،احترام به همه به خصوص پدر و مادر ،راستگویی ، خوش قولی .

نویسنده 2 سال قبل
5

امانت دار، قرآن خواندن، پاکیزگی، غیبت نکردن، پرهیز از اسراف، خوش اخلاقی

نویسنده 2 سال قبل
3

باید زود به پدر و مادر سلام کنیمبه بزرگ تر ها و کوچک تر ها احترام بزاریم.نماز را اول وقت بخونیم.حجاب را رعایت کنیم.سر پدر و مادر بلند حرف نزنیم.

نویسنده 2 سال قبل
23

دروغ نگفتن💗حجاب داشتن💚احترام گذاشتن😇سلام کردن😇

نویسنده 2 سال قبل
8

امر به معروف ،خوش بینی،پوشاندن غیبت های دیگران،تهمت زدن،راست گویی،نمازخواندن

نویسنده 2 سال قبل
8

اسراف نکردنامانت داریپیروی از دستورات خدا و پیامبران

1
نویسنده 2 سال قبل

نماز خوانپیرو دین اسلامخوش اخلاقپاکیزهدانا

آرمی 2 سال قبل
2

نهی از منکر و امر به معروفخوش بینیپوشاندن عیب های دیگرانتهمت نزدنراستگویینماز خواندن

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بود

امیر 2 سال قبل
3

۱-غیبت نکردن۲-پرهیز از اسراف۳-خوش اخلاقی۴-امانت داری۵-قرآن خواندن۶-پرهیز از کار های بد۷-کمک کردن در مشکلات دیگران۸-راستگویی۹-امر به معروف۱۰-جدایی ننداختن بین دوستان۱۱-آشتی دادن کسانی که با هم قهر هستند

نویسنده 2 سال قبل
1

مهربان احترام به پدر و مادر

نویسنده 2 سال قبل
1

خوب بودنامیرعلی

نویسنده 2 سال قبل
4

مهربان باشیم، صادق، با کافران بد باشیم….

3
نگار 2 سال قبل

ممنون از شما من اون بالا را نوشتم امید وارم بدردتون بخوره 👆👆👆

ناشناس 2 سال قبل
1

*افراد با تقوا*امانت دارپرهیز اسرافعبادت کردننماز خواندنغیبت نکردن زهرا فلاح 👩🏼‍🎓

نویسنده 2 سال قبل
1

تتتتت

نویسنده 2 سال قبل
1

امر به معروف،امانت داری،قرآن خواندن،خوش بینی،پاکیزگی ، پوشاندن عیب های دیگران، سلام کردن، نهی از منکر، غیبت نکردن،تهمت نزدن، راست گویی، پرهیز از اسراف، نماز خواندن، خوش اخلاقی و…

نویسنده 2 سال قبل
3

ریاکارنبودن _اسراف نکردن _باادب بودن _سخن چینی نکردن _گناه نکردن _خوش رو بودن

نویسنده 2 سال قبل
3

خوب

1
بهزاد حسینی 2 سال قبل

خوب

نویسنده 2 سال قبل
1

عیب جویی نکردنتهمت نزدنامر به معروفنهی ازمنکرراست گوییخوش بینی

نویسنده 2 سال قبل
3

راست گوییتهمت نزدننهی از منکرامر به معروفاحترام گذاشتن به دیگران

نویسنده 2 سال قبل
1

با صبر در برابر مشکلات

نویسنده 2 سال قبل
3

اسراف نکردن🥰سلام کردن🥰حجاب کردن🥰احترام گذاشتن🥰تهمت نزدن🥰ستایش🥰

هستی🥰🥰 2 سال قبل
2

تهمت نزدن🥰

ناشناس 2 سال قبل
-1

بچه ها کی امپول دوست داره بزنه به بجه یا صحنشو ببینه؟من دوست دارم

نویسنده 2 سال قبل
3

امربه معروف ــ نهب از منکر ـــ نماز خواندن ــــ

نویسنده 2 سال قبل
1

م

نویسنده 2 سال قبل
3

گاووووووووووو

نویسنده 2 سال قبل
4

نخوردن مال حرام نماز سروقت پاکیزه بودن

نویسنده 2 سال قبل
4

راست گویی❣امانت داری💞

نویسنده 2 سال قبل
3

تهمت نزدن امر به معروف نهی از منکر

نویسنده 2 سال قبل
4

با اخلاق منظم خوش رو توانا با ایمان نماز خوان سر به زیر کمک کردن به دیگران

نویسنده 2 سال قبل
5

با ادب و ……ستین هستم.. :/

دانشمند کوچک 2 سال قبل
8

۱)راستگویی۲)خوش بینی۳)نماز خواندن۴)روزه گرفتن۵)تهمت نزدن۶)دروغ نگفتن۷)پوشاندن عیب های دیگران

نویسنده 2 سال قبل
6

با تقوا ، بهترین بودند ، با خدا بودن

نویسنده 2 سال قبل
4

چند صفت افراد با تقوا این است که

6
نویسنده 2 سال قبل

چرا جواب نمی زاری

نویسنده 2 سال قبل
6

نماز خواندن…امر به معروف…نهی از منکر…خوش بین…با ادب…روزه گرفتن

نویسنده 2 سال قبل
6

سلام لطفا جواب رو بفرستید

نویسنده 2 سال قبل
1

خوش غیافه ،خوش اخلاق ،مرتب ،اول سلام کردن ،خشمگین نبودن لبخند بزنید

نویسنده 2 سال قبل
2

امر به معروف، نهی از منکر، خوش بینی، راست گویی، تهمت نزدن، امانت داری، پاکیزگی

برای پاسخ کلیک کنید