چهار تحول مهم در ارتباطات به ترتیب و مختصر متن سیر تحول رسانه ها را بخوانید صفحه 39 مطالعات اجتماعی هشتم

Snm

اختراع ماشین چاپاختراع تلگرافاختراع تلفن بی سیم رادیواختراع سینما و تلوزیون

جواب فعالیت صفحه ۳۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چهار تحول مهم در ارتباطات به ترتیب و مختصر متن سیر تحول رسانه ها را بخوانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) 1) اختراع ماشین چاپ درقرن پانزدهم میلادی توسط گوتنبرگ آلمانی 2) استفاده ازالکتریسیته و اختراع تلگراف درسال 1842میلادی توسط مورس و اختراع تلفن توسط گراهامبل به سال 1876 میلادی 3) به وجود آمدن ارتباطات بی سیم و اختراع رادیو در سال 1835 توسط مارکنی ایتالیایی 4) اختراع سینما وتلویزیون و به راه افتادن شبکه ها و ایستگاه های تلویزیونی و ماهواره ای ب) با ورود رایانه به زندگی بشر، انقلابی در ذخیرة اطلاعات به وجود آمده است. ماهواره ها حجم زیادی از اطلاعات را بدون آنکه به سیم نیاز باشد از جایی به جای دیگر کرة زمین منتقل می کنند ماهواره ها امکان استفاده از تلفن همراه، شبکه های تلویزیونی و اینترنت را فراهم می کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

جواب

Snm 2 سال قبل
16

اختراع ماشین چاپاختراع تلگرافاختراع تلفن بی سیم رادیواختراع سینما و تلوزیون

برای پاسخ کلیک کنید