چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد صفحه 53 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

احکام نماز واجبات است که در صورت رعایتنکردن آن ها نماز باطل می شود ولی آداب نماز موجب باطل شدن نماز نمی شود .ولی رعایت کردن آن ها موجب صواب بیشتری می شودFarzad Darsar

مهدیار

احکام نماز بر ما واجب است و اگر انجام نشود باعث باطل شدن نماز میشود ولی اداب نماز مانند به مسجد رفتن واجب نیست ولی اگر اداب نماز انجام شود ثواب بیشتری میبریم

رهام خضابی

من چیزی از این نوشته ها چیزی نفهمیدم میخوایید توضیح بدید لطفا بهتر و واضع تر توضیع بدید

باتشکر🤯🤯

نویسنده

احکام:واجبات نماز است و انجام ندادن یا اشتباه انجام دادن آن موجب باطل شدن نماز می شود.مانند سجدهآداب نماز:باعث ثواب بیشتر نماز شده مانند خواندن اذان و اقامه و خواندن نماز به جماعت.

نویسنده

آداب نماز مستحب است که انجام شود وواجب نیست

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۳ کتاب پیام های آسمان هشتم چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احکام نماز واجبات نماز است که در صورت رعایت نکردن ان ها نماز باطل می شود ولی آداب نماز موجب بطلان نماز نمی شود ولی رعایت کردن آن باعث ثواب بیشتر می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
(:Asma fadakar 2 سال قبل
0

اگر فرد آداب نماز را رعایت نکند نماز او باطل نمیشود اما اگر احکام نماز را رعایت نکند نماز او باطل است:)

رهام خضابی 2 سال قبل
4

من چیزی از این نوشته ها چیزی نفهمیدم میخوایید توضیح بدید لطفا بهتر و واضع تر توضیع بدید

باتشکر🤯🤯

ناشناس 2 سال قبل
-1

این‌ها‌‌همه‌‌کسشر‌هستند

-2
ناشناس 2 سال قبل

عالی تشکر دارم

اعتراض کننده 2 سال قبل
0

یچی بذارید که انسان بفهمه نه.....‌

چرت چرپ گفتین بقیه هم ک خوابن میگین اره عالی بود

سجاد نصرآبادی 2 سال قبل
0

احکام نماز واجب است ولی آداب نماز مستحق است

یعنی بهتر است انجام شود

sana 2 سال قبل
3

آداب نماز مستحب است که انجام شود ولی واجب نیست ولی احکام نماز واجب است و باید انجام شود

ناشناس 3 سال قبل
0

....

0
ناشناس 3 سال قبل

!.....)

حدیثه 3 سال قبل
0

خیلی خوبه

نویسنده 3 سال قبل
0

خیلی خوبهامیرمحمد

نویسنده 3 سال قبل
12

احکام نماز واجبات است که در صورت رعایتنکردن آن ها نماز باطل می شود ولی آداب نماز موجب باطل شدن نماز نمی شود .ولی رعایت کردن آن ها موجب صواب بیشتری می شودFarzad Darsar

مهران 3 سال قبل
2

عالی

🤔🤔?????Be to che 3 سال قبل
0

عاااالی بوووووود😇خیلیییی خووووب😍

نویسنده 3 سال قبل
3

آداب نماز مستحب است که انجام شود وواجب نیست

4
مهدیار 3 سال قبل

احکام نماز بر ما واجب است و اگر انجام نشود باعث باطل شدن نماز میشود ولی اداب نماز مانند به مسجد رفتن واجب نیست ولی اگر اداب نماز انجام شود ثواب بیشتری میبریم

sami 3 سال قبل
-2

سلام عالی

محمد روشنفکر تهرانی 3 سال قبل
-2

اصلا خوب توضیح ندادید.

نویسنده 3 سال قبل
2

احکام واجب نماز جز قوانین است و باید رعایت بشود و اگر رعایت نشود نماز ما اشتباه است ولی آداب نماز مانند اقامه و اذان و… توسط خودمان واجب نیست ولی صواب زیادی نیز دارد

نویسنده 3 سال قبل
-2

عالیییییییییییییییب👏👏👏👏👏👏👏😍😍😍😍😍💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜😜😜😜😜😜😜

نویسنده 3 سال قبل
-2

خیلی بد بود

نویسنده 3 سال قبل
0

ا

فرهام فر 3 سال قبل
1

احکام نماز با عث بطلان نماز ولی آداب زچرو بهتر به جا بیاریم

نویسنده 3 سال قبل
1

هیچ

نویسنده 3 سال قبل
-2

چه فرقی بین آداب نمازو احکام واجب نماز وجود دارد

نویسنده 3 سال قبل
2

آداب نماز اعمالی است که انجام دادن آن مستجاب از و ترک آن ها نماز را باطل میکند ولی احکام واجب نماز اعمالی هستند که انجام دادنشان در نماز واجب است و ترک آن ها نماز را باطل می کند مثل نیست کردنمعصومه

نویسنده 3 سال قبل
2

آداب نماز اعمالی هستند که انجام دادن آنها مستجاب است و ترک آنها نماز را باطل نمی کند ولی احکام واجب نماز اعمالی هستند که انجام داد نشان در نماز واجب است و ترک آنها نماز را باطل می کند مثل نیت کردنمعصومه ✨

ناتگ 3 سال قبل
-2

هووومتمومتنگ

نویسنده 3 سال قبل
-1

ممنون مهدی

نویسنده 3 سال قبل
3

احکام:واجبات نماز است و انجام ندادن یا اشتباه انجام دادن آن موجب باطل شدن نماز می شود.مانند سجدهآداب نماز:باعث ثواب بیشتر نماز شده مانند خواندن اذان و اقامه و خواندن نماز به جماعت.

نویسنده 3 سال قبل
1

تفاوت : احکام نماز موجب باطل کردن نماز هست ولی اداب نماز موجب باطل کردن نماز نیستاگر اداب نماز را انجام دهیم ثواب میکنیمشباهت : هر دو از مهمات نماز است

نویسنده 3 سال قبل
-2

احکام نماز واجب است

برای پاسخ کلیک کنید