چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد صفحه 53 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

احکام نماز واجبات است که در صورت رعایتنکردن آن ها نماز باطل می شود ولی آداب نماز موجب باطل شدن نماز نمی شود .ولی رعایت کردن آن ها موجب صواب بیشتری می شودFarzad Darsar

مهدیار

احکام نماز بر ما واجب است و اگر انجام نشود باعث باطل شدن نماز میشود ولی اداب نماز مانند به مسجد رفتن واجب نیست ولی اگر اداب نماز انجام شود ثواب بیشتری میبریم

نویسنده

آداب نماز مستحب است که انجام شود وواجب نیست

نویسنده

احکام:واجبات نماز است و انجام ندادن یا اشتباه انجام دادن آن موجب باطل شدن نماز می شود.مانند سجدهآداب نماز:باعث ثواب بیشتر نماز شده مانند خواندن اذان و اقامه و خواندن نماز به جماعت.

نویسنده

آداب نماز اعمالی هستند که انجام دادن آنها مستجاب است و ترک آنها نماز را باطل نمی کند ولی احکام واجب نماز اعمالی هستند که انجام داد نشان در نماز واجب است و ترک آنها نماز را باطل می کند مثل نیت کردنمعصومه ✨

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۳ کتاب پیام های آسمان هشتم چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احکام نماز واجبات نماز است که در صورت رعایت نکردن ان ها نماز باطل می شود ولی آداب نماز موجب بطلان نماز نمی شود ولی رعایت کردن آن باعث ثواب بیشتر می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حدیثه 6 روز قبل
0

خیلی خوبه

نویسنده 6 روز قبل
2

خیلی خوبهامیرمحمد

امیر محمد 6 روز قبل
1

خیلی خوب هسته

نویسنده 6 روز قبل
12

احکام نماز واجبات است که در صورت رعایتنکردن آن ها نماز باطل می شود ولی آداب نماز موجب باطل شدن نماز نمی شود .ولی رعایت کردن آن ها موجب صواب بیشتری می شودFarzad Darsar

مهران 6 روز قبل
2

عالی

-2
عالی 6 روز قبل

.

🤔🤔?????Be to che 6 روز قبل
2

عاااالی بوووووود😇خیلیییی خووووب😍

نویسنده 6 روز قبل
6

آداب نماز مستحب است که انجام شود وواجب نیست

7
مهدیار 6 روز قبل

احکام نماز بر ما واجب است و اگر انجام نشود باعث باطل شدن نماز میشود ولی اداب نماز مانند به مسجد رفتن واجب نیست ولی اگر اداب نماز انجام شود ثواب بیشتری میبریم

نویسنده 6 روز قبل
-1

❤❤❤❤❤❤❤❤❤عالی

sami 6 روز قبل
0

سلام عالی

نویسنده 6 روز قبل
-1

احکام نماز واجب است ولی آداب آن مستحب است به عبارت دیگر رعایت نکردن احکام باعث باطل شدن نماز می شود ولی عمل نکردن به آداب نماز آن را باطل نمی کند فقط ثواب کمتری از نماز به دست می آیدابوالفضل اسماعیلی از روستای (سورچه پایین)

نویسنده 6 روز قبل
-1

ککککک

نویسنده 6 روز قبل
0

ن خواهر من اگر می دانستم از تو نمیپرسیدم

محمد روشنفکر تهرانی 6 روز قبل
-1

اصلا خوب توضیح ندادید.

نویسنده 6 روز قبل
2

احکام واجب نماز جز قوانین است و باید رعایت بشود و اگر رعایت نشود نماز ما اشتباه است ولی آداب نماز مانند اقامه و اذان و… توسط خودمان واجب نیست ولی صواب زیادی نیز دارد

Aramaic 6 روز قبل
-2

آداب نماز و احکام نماز چیست؟

نویسنده 6 روز قبل
-1

من چی بگم

نویسنده 6 روز قبل
0

عالیییییییییییییییب👏👏👏👏👏👏👏😍😍😍😍😍💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜😜😜😜😜😜😜

نویسنده 6 روز قبل
0

خیلی بد بود

نویسنده 6 روز قبل
1

ا

فرهام فر 6 روز قبل
2

احکام نماز با عث بطلان نماز ولی آداب زچرو بهتر به جا بیاریم

نویسنده 6 روز قبل
3

هیچ

نویسنده 6 روز قبل
0

چه فرقی بین آداب نمازو احکام واجب نماز وجود دارد

نویسنده 6 روز قبل
4

آداب نماز اعمالی است که انجام دادن آن مستجاب از و ترک آن ها نماز را باطل میکند ولی احکام واجب نماز اعمالی هستند که انجام دادنشان در نماز واجب است و ترک آن ها نماز را باطل می کند مثل نیست کردنمعصومه

نویسنده 6 روز قبل
4

آداب نماز اعمالی هستند که انجام دادن آنها مستجاب است و ترک آنها نماز را باطل نمی کند ولی احکام واجب نماز اعمالی هستند که انجام داد نشان در نماز واجب است و ترک آنها نماز را باطل می کند مثل نیت کردنمعصومه ✨

ناتگ 6 روز قبل
-1

هووومتمومتنگ

نویسنده 6 روز قبل
0

ممنون مهدی

نویسنده 6 روز قبل
4

احکام:واجبات نماز است و انجام ندادن یا اشتباه انجام دادن آن موجب باطل شدن نماز می شود.مانند سجدهآداب نماز:باعث ثواب بیشتر نماز شده مانند خواندن اذان و اقامه و خواندن نماز به جماعت.

نویسنده 6 روز قبل
2

تفاوت : احکام نماز موجب باطل کردن نماز هست ولی اداب نماز موجب باطل کردن نماز نیستاگر اداب نماز را انجام دهیم ثواب میکنیمشباهت : هر دو از مهمات نماز است

نویسنده 6 روز قبل
0

احکام نماز واجب است

برای پاسخ کلیک کنید