چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد صفحه 53 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

احکام نماز واجبات است که در صورت رعایتنکردن آن ها نماز باطل می شود ولی آداب نماز موجب باطل شدن نماز نمی شود .ولی رعایت کردن آن ها موجب صواب بیشتری می شودFarzad Darsar

مهدیار

احکام نماز بر ما واجب است و اگر انجام نشود باعث باطل شدن نماز میشود ولی اداب نماز مانند به مسجد رفتن واجب نیست ولی اگر اداب نماز انجام شود ثواب بیشتری میبریم

نویسنده

آداب نماز مستحب است که انجام شود وواجب نیست

نویسنده

احکام:واجبات نماز است و انجام ندادن یا اشتباه انجام دادن آن موجب باطل شدن نماز می شود.مانند سجدهآداب نماز:باعث ثواب بیشتر نماز شده مانند خواندن اذان و اقامه و خواندن نماز به جماعت.

نویسنده

آداب نماز اعمالی هستند که انجام دادن آنها مستجاب است و ترک آنها نماز را باطل نمی کند ولی احکام واجب نماز اعمالی هستند که انجام داد نشان در نماز واجب است و ترک آنها نماز را باطل می کند مثل نیت کردنمعصومه ✨

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۳ کتاب پیام های آسمان هشتم چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احکام نماز واجبات نماز است که در صورت رعایت نکردن ان ها نماز باطل می شود ولی آداب نماز موجب بطلان نماز نمی شود ولی رعایت کردن آن باعث ثواب بیشتر می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سجاد نصرآبادی 2 ماه قبل
1

احکام نماز واجب است ولی آداب نماز مستحق است

یعنی بهتر است انجام شود

sana 3 ماه قبل
0

آداب نماز مستحب است که انجام شود ولی واجب نیست ولی احکام نماز واجب است و باید انجام شود

ناشناس 7 ماه قبل
0

....

0
ناشناس 7 ماه قبل

!.....)

حدیثه 7 ماه قبل
0

خیلی خوبه

نویسنده 7 ماه قبل
1

خیلی خوبهامیرمحمد

امیر محمد 7 ماه قبل
0

خیلی خوب هسته

نویسنده 7 ماه قبل
14

احکام نماز واجبات است که در صورت رعایتنکردن آن ها نماز باطل می شود ولی آداب نماز موجب باطل شدن نماز نمی شود .ولی رعایت کردن آن ها موجب صواب بیشتری می شودFarzad Darsar

مهران 7 ماه قبل
2

عالی

🤔🤔?????Be to che 7 ماه قبل
1

عاااالی بوووووود😇خیلیییی خووووب😍

نویسنده 7 ماه قبل
4

آداب نماز مستحب است که انجام شود وواجب نیست

7
مهدیار 7 ماه قبل

احکام نماز بر ما واجب است و اگر انجام نشود باعث باطل شدن نماز میشود ولی اداب نماز مانند به مسجد رفتن واجب نیست ولی اگر اداب نماز انجام شود ثواب بیشتری میبریم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

❤❤❤❤❤❤❤❤❤عالی

sami 7 ماه قبل
-1

سلام عالی

نویسنده 7 ماه قبل
-2

احکام نماز واجب است ولی آداب آن مستحب است به عبارت دیگر رعایت نکردن احکام باعث باطل شدن نماز می شود ولی عمل نکردن به آداب نماز آن را باطل نمی کند فقط ثواب کمتری از نماز به دست می آیدابوالفضل اسماعیلی از روستای (سورچه پایین)

نویسنده 7 ماه قبل
-2

ککککک

نویسنده 7 ماه قبل
-1

ن خواهر من اگر می دانستم از تو نمیپرسیدم

محمد روشنفکر تهرانی 7 ماه قبل
-2

اصلا خوب توضیح ندادید.

نویسنده 7 ماه قبل
3

احکام واجب نماز جز قوانین است و باید رعایت بشود و اگر رعایت نشود نماز ما اشتباه است ولی آداب نماز مانند اقامه و اذان و… توسط خودمان واجب نیست ولی صواب زیادی نیز دارد

نویسنده 7 ماه قبل
-2

من چی بگم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

عالیییییییییییییییب👏👏👏👏👏👏👏😍😍😍😍😍💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜😜😜😜😜😜😜

نویسنده 7 ماه قبل
-1

خیلی بد بود

نویسنده 7 ماه قبل
0

ا

فرهام فر 7 ماه قبل
1

احکام نماز با عث بطلان نماز ولی آداب زچرو بهتر به جا بیاریم

نویسنده 7 ماه قبل
2

هیچ

نویسنده 7 ماه قبل
-1

چه فرقی بین آداب نمازو احکام واجب نماز وجود دارد

نویسنده 7 ماه قبل
3

آداب نماز اعمالی است که انجام دادن آن مستجاب از و ترک آن ها نماز را باطل میکند ولی احکام واجب نماز اعمالی هستند که انجام دادنشان در نماز واجب است و ترک آن ها نماز را باطل می کند مثل نیست کردنمعصومه

نویسنده 7 ماه قبل
3

آداب نماز اعمالی هستند که انجام دادن آنها مستجاب است و ترک آنها نماز را باطل نمی کند ولی احکام واجب نماز اعمالی هستند که انجام داد نشان در نماز واجب است و ترک آنها نماز را باطل می کند مثل نیت کردنمعصومه ✨

ناتگ 7 ماه قبل
-2

هووومتمومتنگ

نویسنده 7 ماه قبل
-1

ممنون مهدی

نویسنده 7 ماه قبل
3

احکام:واجبات نماز است و انجام ندادن یا اشتباه انجام دادن آن موجب باطل شدن نماز می شود.مانند سجدهآداب نماز:باعث ثواب بیشتر نماز شده مانند خواندن اذان و اقامه و خواندن نماز به جماعت.

نویسنده 7 ماه قبل
1

تفاوت : احکام نماز موجب باطل کردن نماز هست ولی اداب نماز موجب باطل کردن نماز نیستاگر اداب نماز را انجام دهیم ثواب میکنیمشباهت : هر دو از مهمات نماز است

نویسنده 7 ماه قبل
-1

احکام نماز واجب است

برای پاسخ کلیک کنید