آیا بردن کودک خردسال به پیاده روی اربعین درست است ؟

بردن کودک به اربعین مشکلات خود را همراه دارد برای از اینکه آیا به کودک خوش بگذرد یابد بگذارند مشکلات معیشتی و خورد و خوراک و عوامل مختلفی در پیاده روی اربعین می‌تواند مورد توجه قرار گیرند ولی نکته مهم این است که آیا این کودک در کافی را از این سفر می برد یا خیر.

حکم بردن کودک خردسال به پیاده روی اربعین

کودک خردسال اگر به پیاده روی اربعین بروند و پس از مدتی این امر برای عادی می‌شود و در نوجوانی که دوران نیاز به زیارت و خودسازی دارند در این زمان ارزشمند ده روی یک امر عادی برای می‌شود و دیگر نمی‌توانند بهره کافی را از این پیاده روی ببرند بنابراین توصیه می شود که کودکان عادت ندهیم و بگذاریم که وقتی که آنها خودشان به این مرحله از درک رسیدند پیاده روی اربعین سفر کنند و از آن ها بیشتر تاثیر آن بیشتر خواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد 2 سال قبل
2

به نظر من مطلبتون درست نیست

برای پاسخ کلیک کنید