حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود صفحه 50 علوم ششم

نویسنده

باید دو جسم بر هم اثر کنند. تا نیرو ظاهر شود.

نویسنده

الکترینیکی

نویسنده

باید دو جسم برهم اثرکنند

جواب فکر کنید صفحه ۵۰ کتاب علوم تجربی پایه ششم حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

ببخشید چرا باید دو جسم بر هم اثر کنند؟

ناشناس 1 سال قبل
-2

علوم پایه ششم حداقل دوجین باید بر هم اثر

ر کند تا نیرو ضاهر شود

ناشناس 1 سال قبل
-2

جواب میشه دو جسم

ماهان 2 سال قبل
2

باید دوجسم برهم اثر کنند

نویسنده 2 سال قبل
1

دو جسم

نویسنده 2 سال قبل
7

باید دو جسم بر هم اثر کنند. تا نیرو ظاهر شود.

ماردین 2 سال قبل
2

باید دو جسم بر هم اثر کنند. تا ظاهر شود.

نویسنده 2 سال قبل
3

باید دو جسم برهم اثرکنند

نویسنده 2 سال قبل
2

چهار مورد بگین

نویسنده 2 سال قبل
3

الکترینیکی

برای پاسخ کلیک کنید