خداوند چه نوع از زیبایی را در انسان دوست دارد صفحه 12 تفکر و سبک زندگی هشتم

نویسنده

خداوند زیبایی های باطن انسان را دوست دارد مثل دروغ نگفتن احترام به بزرگتر ها برپا داشتن دین اسلام رعایت حجایب

نویسنده

انجام کارها و اعمال نیک و شایستهراست گوییاخلاق و رفتار مناسبدوری از کینه ورزی و داشتن قلبی پاکتقوادوری از گناهحجابکمک کردن جانی و مالی به دیگران مخصوصا فقرافداکاریامانتداریدرستکاریبخشندگیمهربانیقرائت قرآنگوش دادن به حرف پدر و مادر

نویسنده

یعنی هرچی که خدا به ما داده است شکر گزار باشیم

نویسنده

رفتار، اعمال و تفکر درست در زندگی

نویسنده

پاک دامنی

جواب صفحه ۱۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم خداوند چه نوع از زیبایی را در انسان دوست دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اعمال, رفتار و اخلاق انسانی.

نویسنده : راست گویی تقوا داشتن دروی از گناه.

فاطمه جعفری : منظور خداوند از زیبایی این است که انسان های باحجاب زیبا هستند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امید 2 سال قبل
1

زیبایی درونی ،اعمال خوب ، رفتار خوب ، کردار نیک

ناشناس 2 سال قبل
0

دروغ نگفتن

ناشناس 2 سال قبل
1

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد تفکر هشتم

نویسنده 2 سال قبل
2

راست گویی تقوا داشتن دروی از گناه

تیمور 2 سال قبل
1

باطن زیبا بهتر از ظهر زیباست

نویسنده 2 سال قبل
2

اخلاق رفتار ادب بهترین ظاهر در انسان است

0
امید آلی است 2 سال قبل

بسیار خوب

2
پریا 2 سال قبل

عالیه

نفس 2 سال قبل
3

عالی بودددددددددددد

ایسو 2 سال قبل
3

ع ا ل ی ب و د

مینا 2 سال قبل
2

عالی بود

0
مهسا 2 سال قبل

حجاب عفاف و درستکاری و راستگویی نشانه هایی از زیبایی در انسان است

0
نویسنده 2 سال قبل

امیرمحمدکرانی هستم از کرمانشاه میخوام بنویسم که اصراف نکردن از نعمت خداوند نماز خواندن دعاکردن صدقه دادن

درسا 2 سال قبل
-2

خیل خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

.

م 2 سال قبل
10

زیبایی باطن و رفتار

نویسنده 2 سال قبل
-2

خداوند از نوع زیبایی را در انسان دوست دارد؟

حسین 2 سال قبل
3

رفتارشان ، اخلاقشان و کارهایشان

نویسنده 2 سال قبل
-1

میشه جواب بدین

نویسنده 2 سال قبل
4

خداوند اعمال راست گویی و تقوا داشتن را دوست دارد

نویسنده 2 سال قبل
-1

خداوند چه نوع از زیبایی را در انسان ها دوست دارد

نویسنده 2 سال قبل
1

رفتار خوب و پسندیده که هر انسان میتواند انجام دهداحمددین نور

نویسنده 2 سال قبل
3

اخلاق و حجاب و راستگویی

5
آلیا 2 سال قبل

ب نظرم عالیه اخلاق و رفتار او 💖و زیبا بودن موجودات زنده 😘💖☺️☺️☺️

نویسنده 2 سال قبل
2

خدا وند راستگویی و صداقت و امانت داری و مهربانی و حجاب را دوست دارد

نویسنده 2 سال قبل
7

به نظر من زیبایی یعنی اخلاق و رفتار نیک (در این درس).ستایش هستم 😉

نویسنده 2 سال قبل
1

قرآن خواندن گناه نکردن به حرف پدر ومادر گوش دادن

-2
امیرمحمدکرانی از کرمانشاه 2 سال قبل

خیلی خوب است

نوید قاسمی 2 سال قبل
3

خداوند کمک به هم نوعان خود را دوست دار د

یکی 2 سال قبل
4

تقوا داشتن

نویسنده 2 سال قبل
3

مهربانی

نویسنده 2 سال قبل
-2

پاکی دوری از دروغ. حجاب یکی بودو ظاهر وباطن

مریم السادات غمیلوئ 2 سال قبل
-1

پاکی دوری از دروغ. حجاب یکی بودو ظاهر وباطن

نویسنده 2 سال قبل
6

خداوند اخلاق رفتار نیک انسان دوستی را دوست داردو دلیل عدم درک برخی زیبایی از علم دانایی کم استپس سعی کنیم از زیبایی های ظاهری به زیبایی های *باطنی* بیشتر دقت کنیم

ناشناس 2 سال قبل
1

خداوند دوست دارد بنده گانش هم مثل خودش غفار باشندیعنی بخشنده😇🤗

هلیا 2 سال قبل
2

خداوند دوست دارد بنده گانش هم مثل خودش غفار باشندیعنی بخشنده😇🤗

نویسنده 2 سال قبل
5

اخلاق عمل به اعمال اصلی دین هلن

نویسنده 2 سال قبل
5

خداوند دوست دارد بنده گانش هم مثل خودش غفار باشند یعنی«بخشنده»

نویسنده 2 سال قبل
10

منظور خدا از زیبایی زیبایی اعمالی است کسی که اعمالش زیبا نباشد ، اونوقت ظاهرش چه اهمیتی دارد زیبا باشد یا نه

نویسنده 2 سال قبل
2

عالیی

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
6

به من نظر من خدا زیبایی های درونی رو بیشتر دوست دارد چون:زیبایی درون همون زات آدم است که برای همه مهم است

حسین 2 سال قبل
1

رفتار های نیکو انسان ها

نجمی 2 سال قبل
0

عالی خیلی خوب و قشنگ بود

نویسنده 2 سال قبل
0

صداقت و امانتداری

نویسنده 2 سال قبل
2

و دروغ نگفتن۲فداکاری۳ شرکت کردن در ایام محرم۴ کمک کردن جانی و مالی به دیگران

محمدعرفان 2 سال قبل
7

خداوند زیبایی معنوی و ظاهری را دوست ندارد بلکه زیبایی باطنی افراد را دوست دارد مانند فردی راستگو و نیکوکار

نویسنده 2 سال قبل
2

خداوند زیبایی باطنی افراد را دوست دارد

نویسنده 2 سال قبل
15

انجام کارها و اعمال نیک و شایستهراست گوییاخلاق و رفتار مناسبدوری از کینه ورزی و داشتن قلبی پاکتقوادوری از گناهحجابکمک کردن جانی و مالی به دیگران مخصوصا فقرافداکاریامانتداریدرستکاریبخشندگیمهربانیقرائت قرآنگوش دادن به حرف پدر و مادر

نویسنده 2 سال قبل
-2

🤩

نویسنده 2 سال قبل
7

خداوند صداقت را در انسان بیشتر از هر چیز دوست دارد

نویسنده 2 سال قبل
12

یعنی هرچی که خدا به ما داده است شکر گزار باشیم

مائده جعفری 2 سال قبل
0

مرسی

نویسنده 2 سال قبل
1

ایمان راستی ،احترام ،کمک کردن به هم نوع

نویسنده 2 سال قبل
0

راست گو ، زیبا رو

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدانم

-1
ریحانه 2 سال قبل

منظور خداوند این است که ما زیبایی درونی داشته باشیم با تقوا،باایمان،

نویسنده 2 سال قبل
3

خداوند دروغ نگفتن را دوست دارد،کار های مفید را دوست دارد،نماز خواندن را دوست داردپریسا

نویسنده 2 سال قبل
3

در روایت آمده است که خداوند زیباست وزیبایی را دوست دارد خداوند چه نوع از زیبایی را در انسان ها دوست دارد

-1
نویسنده 2 سال قبل

رلااللللت

-1
چرا؟ 2 سال قبل

چرا؟

نویسنده 2 سال قبل
3

زیبایی درونی زیبایی در نیات واعمال

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوش بین باشیم ب زیبایی های خداوند

نویسنده 2 سال قبل
6

من چمدونم خودم دنباله جوابم

نویسنده 2 سال قبل
2

خوبع

نرگس حسینی 2 سال قبل
7

زیبایی درونی

نویسنده 2 سال قبل
29

خداوند زیبایی های باطن انسان را دوست دارد مثل دروغ نگفتن احترام به بزرگتر ها برپا داشتن دین اسلام رعایت حجایب

نویسنده 2 سال قبل
5

راست گویی دوریی از گناه

-1
نویسنده 2 سال قبل

۱

1
مهرشاد 2 سال قبل

4

0
خیلی آلیه 2 سال قبل

خیلی خیلی راضیم

نویسنده 2 سال قبل
10

پاک دامنی

نویسنده 2 سال قبل
-1

تمیز

محمد 2 سال قبل
-1

ریبایی چیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

اعمار رفتا واخلاق انسانها

نویسنده 2 سال قبل
0

مهربانی رفتار و اخلاق انسان دوستی راست گویی و رفتن به سمت او را دوست دارد

0
مینا 2 سال قبل

دوری از گناه را دوست داردو با نامحرم صحبت نکردن را دوست

نویسنده 2 سال قبل
-2

همه ی موجوداتی که خداوند خلق کرده زیبا هستند و عدم درک زیبایی موجودات به علت کمبود علم دانش بشریت است

Mostafa 2 سال قبل
0

عالیی

نویسنده 2 سال قبل
-1

راست گفتن،پاکیزگی،رعایت حجاب زن و مرد

نویسنده 2 سال قبل
-1

بنظر من : اعمال رفتار راست گویی تقوا داشتن

نویسنده 2 سال قبل
-1

رفتار و اخلاق خوب در انسان

نویسنده 2 سال قبل
-1

اخلاق خوب کردار خوب رفتارخوب

نویسنده 2 سال قبل
-2

منظور خداوند این است که ما زیبایی درونی داشته باشیم با تقوا،باایمان،کمک به دیگرانریحانه

نویسنده 2 سال قبل
-1

زیبایی به رفتار است نه چهره همه ی انسان ها برابر هستند وهرکدام رفتار وزیبایی خودرادارند

متینا 2 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام عالل

ناشناس 2 سال قبل
-1

با حجاب بودن

نویسنده 2 سال قبل
-2

عالیع

نویسنده 2 سال قبل
2

خداوند تمام زیباییهای درونی انسان رادوست دارد. نوع خاصی نیست که زیبا باشد ولی خداوند دوست نداشته باشد. زیبایی حتی اگربه اندازه ذره ای باشد بازهم نزد خداوند دوست داشتنی است. فقط کافیست زیباییها را دنبال کنیم تا به سرچشمه آن که خداوند است برسیم.(عرفان فرخنده)

نویسنده 2 سال قبل
-1

زیبایی درونی

نویسنده 2 سال قبل
-1

راست گویی،خوش روی،صداقت،احترام

نویسنده 2 سال قبل
-1

زات

نویسنده 2 سال قبل
0

بهرامزادهخداوند در انسان هر چیزی را دوست می داردخداوند برای هر یک از آفرینشش در انسانمنظوری داشتهچشمدنیارو زیباتر ببینیو بقیه چیزها

آریا 2 سال قبل
0

راست گویی

نویسنده 2 سال قبل
0

(

نویسنده 2 سال قبل
-1

و

نویسنده 2 سال قبل
-1

زیبایی که ما مهربان و انسان فهمیده ی باشیممحمد معین شهبازی

نویسنده 2 سال قبل
-1

زیبایی انسان به نوع رفتار و نگرش و منش افراد بستگی دارد

نویسنده 2 سال قبل
-1

راست گویی اعمال اخلاق انسانی

نویسنده 2 سال قبل
0

رفتار زیبا

نویسنده 2 سال قبل
-1

صادق و رو راست

نویسنده 2 سال قبل
-1

باایمان بودن ، صداقت داشتن

نویسنده 2 سال قبل
-1

منم دنباله جوابم

نویسنده 2 سال قبل
1

خدا وند اخلاق درست انسان را در زییایی عقلی انسان دوست دارد چون نشان دهنده ی این است که درک و فهم انسان چقدر است

0
سکینه 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

خداوند زیبای رادوست دارد ویکی از زاتهای انسان ها امانت داری است و امانت داری جزوه بسیاری از زیبای ها هست

دنیا رضایی 2 سال قبل
1

باطن انسان از همه چیز مهم تر است اگر کمی فکر کنیم میتوانیم جواب درست را خود بدست بیا وریم

نویسنده 2 سال قبل
0

زیبای باطنی زیبای عمال و نیت ها

نویسنده 2 سال قبل
-1

خداوند اعمال های نیک انسان را دوست دارد و زیبایی را در آن پنهان کرده است

نویسنده 2 سال قبل
-1

اعمال رفتار، خوش رویی

ف 2 سال قبل
0

زیبایی درونی

نویسنده 2 سال قبل
0

پوشش و حجاب وباتن انسان را دوست دارد نوشته ای خانم داوری

نویسنده 2 سال قبل
-1

منظور از این زیبایی عمل میباشد

نویسنده 2 سال قبل
2

ادب،مهربانی،راستگویی،بخشش،پاکیزگیهانیتا

نویسنده 2 سال قبل
3

فدا کاری و از خود گذشتگی .کمک کردن به سال مندان

نویسنده 2 سال قبل
10

رفتار، اعمال و تفکر درست در زندگی

0
Maryam 2 سال قبل

👍

....... بدک نیتس 2 سال قبل
0

ید نیتشمدقتژدید

نویسنده 2 سال قبل
0

نه

نویسنده 2 سال قبل
1

کار نیک. رفتار های مناسب با مردم.

نویسنده 2 سال قبل
0

خداوند زیبایی انسان ها را در ذاتشان میبیند و روح بزرگشان آنقدری ک روح برای جسم زیادی باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
2

دونوع زيبايي داريم ظاهري و باطنيظاهري منظور از مثلا از لباس و تيپ و صورت است اما باطني منظور از خودِ باطن ماست يعني منظور از رفتار و كردارمون

نویسنده 2 سال قبل
-1

راستگویی صداقت مهربانی

Abolfazl 2 سال قبل
1

سلام هرکی دنبال همچین سوال هایی هستش تو گوگل بره جستجو کنه پارس واقعا بهترین برنامست همه سوال هارو نوشته سوال های تستی داره آزمون داری گام به گام داره😁خلاصه خیلی به درد میخوره برنامه (پادرس) تو گوگل جستجو کن

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام

نویسنده 2 سال قبل
-2

نویسند

نویسنده 2 سال قبل
8

اعمال رفتار و اخلاق انسانی

یا علی مولا 2 سال قبل
2

منظور خداوند زیبایی درونی هست زیبایی در اعمال ونیت ها

برای پاسخ کلیک کنید