در بیت دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر واژه هایی که مشخص شده است با چه آهنگی خوانده می شود؟ صفحه 89 فارسی ششم

حسین

هم قافیه

جواب خوانش و فهم صفحه ۸۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم در بیت دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر واژه هایی که مشخص شده است با چه آهنگی خوانده می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با لحنی رسا و کوبنده باید خوانده شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
🦋𝐚𝐬𝐞𝐧𝐚𝐭 𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝🦋 2 سال قبل
-1

جـوابـشـ مـیـشـه🦋مـولا: بـا کـشـیـدهـ و بـلـنـد/ عـلـی: بـا آهــنـگ بـلـنـد و کـشـیـده🦋

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
-2

۲

ناشناس 2 سال قبل
-1

ن

ناشناس 2 سال قبل
-2

عالی

حسین 2 سال قبل
3

هم قافیه

ناشناس 2 سال قبل
0

چم،

ناشناس 2 سال قبل
-2

بالحن

ناشناس 2 سال قبل
-2

آلپاری

ناشناس 2 سال قبل
-2

منادا

افشین 2 سال قبل
-2

چیست

0
کانلول 2 سال قبل

بدرد نخور

-1
افشین 2 سال قبل

نفهمیدم چی میگن احمق ها

افشین 2 سال قبل
-2

مشخص شده است با چه آهنگی خوانده می شود

ناشناس 2 سال قبل
0

مولا:با آهنگ کشیده و بلند،تکیه برهجای دوم 《لا》است./علی:با آهنگ کوتاه و به صورت مبادا خوانده میشود

عطیه 2 سال قبل
0

واقعا عالی حرف نداره

نویسنده 2 سال قبل
-1

مولا کمی کشیده خوانده می شود ولی علی باید کمی محکم و به شکل منادا (ای علی )خونده شود

زهرا بابائی 2 سال قبل
-2

باید با لحنی رسا و خوش صدا بخوانیم

ناشناس 2 سال قبل
-2

عااالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب گزینه ای الف علی ب مولا ج در د دست

برای پاسخ کلیک کنید