در زمان حکومت سلسله های ترک تبار ایرانیان چه نقشی در اداره ی امور کشور داشتند؟ چرا؟ صفحه 105 مطالعات اجتماعی پنجم

ناشناس

نقش بسیاری داشتند =زیرا حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند و از کشور داری اطلاعی نداشتند ایرانیان باهوش را به عنوان وزیر خود انتخاب کردند این وزیران ایرانی خدمت عمرانی فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند.خیلی ممنونم که نظر من را خواندید 😘😍🤗👑امیدوارم از نظرم راضی باشید 💎💖🙏مجتبی علی دوست هستم🐩🐯

نویسنده

خیلی نقش مهمی داشتند زیرا ترکان از دارایی خبری نداشتند و ایرانیان باهوش را وزیر نام بردند💟💟تمام باران

نویسنده

حمید غریبی. مردم ترک تبار آدم هی خیلی بجنس بودند و می خواستند تماموقدرت وزیران ایران را بگیرند

نویسنده

ساتادمتموگتم

نویسنده

نقش زیادی داشتند آریان محمدی نقش بسیاری داشتندزیرا حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند و از کشور داری اطلاعی نداشتند ایرانیان باهوش را به عنوان وزیر خود انتخاب کردند این وزیران ایرانی خدمت عمرانی فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان در زمان حکومت سلسله های ترک تبار ایرانیان چه نقشی در اداره ی امور کشور داشتند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نقش بسیار زیادی داشتند.، چون حاکمان ترک تبار از اقوام بیابانگرد بودند و از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند. به همین دلیل ایرانیسان باهوش و خردمند را به عنوان وزیر خود به خدمت گرفتند. این وزیران ایرانی خدمات عمرانی، فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند.

مجتبی علی دوستی : نقش بسیاری داشتند =زیرا حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان‌گرد بودند و از کشور داری اطلاعی نداشتند ایرانیان باهوش را به عنوان وزیر خود انتخاب کردند این وزیران ایرانی خدمت عمرانی فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند.خیلی ممنونم که نظر من را خواندید 😘😍🤗👑امیدوارم از نظرم راضی باشید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Anime 1 سال قبل
2

یکی بهم جواب درستو بگههه

بدون نام 2 سال قبل
-2

چه نقشی

ناشناس 2 سال قبل
-2

ممنونم

آرنیکاوالمیرا 2 سال قبل
2

خودتون بگید...... لعنت به این سایت خوب به متن درست بنویسین ای چرت و پرتی ها چیه الان من می‌خوام برم مدرسه حضوری چی بنویسم

ناشناس 2 سال قبل
-1

تعجرحغلخغزخغزخغزخغزغخر

نرگس 2 سال قبل
-2

عالی 😊😊😊😊🙃😀😃

ناشناس 2 سال قبل
-2

خیلی خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
-2

خیلی خوب بود❤❤❤❤❤❤

ناشناش 2 سال قبل
2

بدک نیست

به شما چه 2 سال قبل
-1

زیرا آنها از کشور اداری چیزی نمیدانستند پس از ایرانیان کمک گرفتند

ناشناس 2 سال قبل
-1

بله

معصومه مرندی زاده 2 سال قبل
-1

نقش مهمی داشتند.زیرا از کشور داری اطلاعاتی نداشتند.

-2
ناشناس 2 سال قبل

زحمت کشیدی

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بود

0
ناشناس 2 سال قبل

0
ناشناس 2 سال قبل

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی

-1
امیر علی 2 سال قبل

عالی

-2
زهرا 2 سال قبل

سلام نقش بسیاری داشتند چون حاکمان ترک از اقوام بیابان گرد بودند واز کشور داری اطااتی بی نزیر به دست می آوردند

2
نازنین زهرا سید موسوی 2 سال قبل

عالی

ناشناس 2 سال قبل
14

نقش بسیاری داشتند =زیرا حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند و از کشور داری اطلاعی نداشتند ایرانیان باهوش را به عنوان وزیر خود انتخاب کردند این وزیران ایرانی خدمت عمرانی فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند.خیلی ممنونم که نظر من را خواندید 😘😍🤗👑امیدوارم از نظرم راضی باشید 💎💖🙏مجتبی علی دوست هستم🐩🐯

ناشناس 2 سال قبل
3

سلام خوبی

ناشناس 2 سال قبل
3

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
7

حمید غریبی. مردم ترک تبار آدم هی خیلی بجنس بودند و می خواستند تماموقدرت وزیران ایران را بگیرند

0
نازنین 2 سال قبل

عالیه ممنونم

-2
پریا نضری 2 سال قبل

درسته جوابت

نویسنده 2 سال قبل
1

خوب بی🚬🤘🏻

-1
گلالی 2 سال قبل

چه کسی

نویسنده 2 سال قبل
-1

م

نویسنده 2 سال قبل
-1

در زمان حکومت سلسله های ترکان تبار ایرانیان چه نقشی در اداره امور کشور داشتند ؟

نویسنده 2 سال قبل
6

ساتادمتموگتم

1
مرینت 2 سال قبل

نقش بسیار زیادی داشتچون حاکمان ترک تبار از اقوام بیابانگر بودند

عالی 2 سال قبل
-1

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

پریسا

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

من چیزی نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
-2

درسته

نویسنده 2 سال قبل
-2

با دینو اسلام

0
ناشناس 2 سال قبل

سلام عالی جوابش چیست؟؟؟؟؟😘😘😘😘😘😘😘😘

مهسا 2 سال قبل
-2

حاکمان ترک تبار از وزیران ایرانی کمک می گرفتند

پریا نظری 2 سال قبل
0

نقش بسیار زیادی داشتند.، چون حاکمان ترک تبار از اقوام بیابانگرد بودند و از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند. به همین دلیل ایرانیسان باهوش و خردمند را به عنوان وزیر خود به خدمت گرفتند. این وزیران ایرانی خدمات عمرانی، فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند.

ناشناس 2 سال قبل
-1

خوبه

راضی نیستم چون درست گفتی😂😂😂😂😂😂 2 سال قبل
-1

 : نقش بسیاری داشتند =زیرا حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند و از کشور داری اطلاعی نداشتند ایرانیان باهوش را به عنوان وزیر خود انتخاب کردند این وزیران ایرانی خدمت عمرانی فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند.ممنون نظر من را خواندید♥♥♥♥♥

0
ناشناس 2 سال قبل

سلام عالی جوابش چیست؟؟؟؟؟😘😘😘😘😘😘😘😘

فاطمه محمد زاده 2 سال قبل
0

معلوم نیست جوابش کجای

نویسنده 2 سال قبل
0

برای اداره ی سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن از وزیران ایرانی استفاده می کردند چون حاکمان ترک تبار از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند و وزیران باهوش و خردمند ایرانی را برای اداره کشور انتخاب میکردند

نویسنده 2 سال قبل
4

نقش بسیاری داشتند =زیرا حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند و از کشور داری اطلاعی نداشتند ایرانیان باهوش را به عنوان وزیر خود انتخاب کردند این وزیران ایرانی خدمت عمرانی فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند.خیلی ممنونم که نظر من را خواندید 😘😍🤗👑امیدوارم از نظرم راضی باشید.

نویسنده 2 سال قبل
0

در زمان حکومت سلسه ها ی ترک تبار ایرانیان چه نقشی در اداره امور کشور داشتند ؟ چرا؟

نویسنده 2 سال قبل
1

جوابش چیست

m 2 سال قبل
2

yes

0
m 2 سال قبل

yes yes

-1
ناشناس 2 سال قبل

yes yes yes😹

. 2 سال قبل
0

yes

0
زهرا خانم 2 سال قبل

حرف نداره🤞🤞👆👆

نویسنده 2 سال قبل
5

ایرانیان نقش وزیران را داشتند زیرا ، حاکمان ترک تبار که از اقوام بیان گرد بودند از کشوردارای اطلاع چندانی نداشتند. آنها می دانستند برای اداره سرزمین پهناور ایران و جمعیت آن باید از افرادی آشنا با کشوردارای استفاده کنند. بنابراین آن ها وزیران باهوش و خردمند ایرانی را انتخاب می کردند. احمدرضا

زهرا خانم 2 سال قبل
4

خیلی عالیه😍😍😘😘ممنون از نظرات شما ها خیلی خیلی زحمت میکشید

نویسنده 2 سال قبل
10

خیلی نقش مهمی داشتند زیرا ترکان از دارایی خبری نداشتند و ایرانیان باهوش را وزیر نام بردند💟💟تمام باران

-1
😎 2 سال قبل

عالی بود و همچنین درسته

نویسنده 2 سال قبل
5

نقش زیادی داشتند آریان محمدی نقش بسیاری داشتندزیرا حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند و از کشور داری اطلاعی نداشتند ایرانیان باهوش را به عنوان وزیر خود انتخاب کردند این وزیران ایرانی خدمت عمرانی فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند

مهسان 2 سال قبل
-2

الان جوابش این میشع😁😂😂

نویسنده 2 سال قبل
-2

مهسان

سوگل 2 سال قبل
-2

چون ترک تبار از اقوام بیابان کرد بودند و از کشور داری اطلاعاتی نداشتند و وزیران خردمندان را برای ارداره ی کشور انتخاب کردند

نویسنده 2 سال قبل
-2

حاکمان ترک تبار ما از اقوام بیابان گرد بودن و اطلاع چندانی از کشور داری نداشتند می دانستند باید برای اداره سرزمین پهناور ایران از افراد آشنا و کشور دار کمک بگیرند به همین دلیل از وزیران خردمند و باهوش ایرانی استفاده کردن

نویسنده 2 سال قبل
-1

ایتالیایی استرالیایی اتمام حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین در مورد این موضوع رو با هم در ارتباط با شما تماس میگیرم باهات صحبت میکنم و به این نتیجه رسیدم که باید آزاد باشد ولی من رسیدم نگران نباش عزیزم خوبی داشته باشینآهنگ مو مشکی با هم در مورد این موضوع رو با هم در مورد این موضوع رو با هم در مورد این موضوع رو با هم در مورد این موضوع رو

-1
آرنیکاوالمیرا 2 سال قبل

چی میگی دیووووونه

نویسنده 2 سال قبل
-1

ممنونم از اینکه جواب داداین

ناشناس 2 سال قبل
-1

ممنونم از اینکه جواب داداین

نویسنده 2 سال قبل
-1

چی

فاطمه 2 سال قبل
-1

نقش زیادی داشتند چون….

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم من دارم از شما سوال میکنم ملیکا

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی❤

نویسنده 2 سال قبل
-1

نقش بسیار زیادی داشتند.، چون حاکمان ترک تبار از اقوام بیابانگرد بودند و از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند. به همین دلیل ایرانیسان باهوش و خردمند را به عنوان وزیر خود به خدمت گرفتند. این وزیران ایرانی خدمات عمرانی، فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند. نیما وفایی مرسی که خواندید 😍😘💚💚❤

نویسنده 2 سال قبل
0

مجتبی رحمانی

نویسنده 2 سال قبل
-1

خره

نویسنده 2 سال قبل
0

نقش زیادی داشتن مثلا…………..

ناشناس 2 سال قبل
-1

نقش زیادی داشتن مثلا…………..

نویسنده 2 سال قبل
-2

؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

نقش بسیار زیادی داشتند چون ترک ها از اقوام بیانگرد بودند اطلاعات چندانی از کشور داری نداشتند برای همین دانشمندان باهوش ایرانی انتخاب کردند و این دانشمندان خدمت زیادی به کشور کردند

نویسنده 2 سال قبل
-1

من هیچی نمیدونم

ا 2 سال قبل
0

کص کش خودتی آشغال عوضی

نویسنده 2 سال قبل
-1

سیک

نویسنده 2 سال قبل
-1

9

نویسنده 2 سال قبل
2

نقش بسیاری داشتند چون حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند

سونیا 2 سال قبل
-1

عالیه عالیه عالی عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

اقای نمیدونم تقلب

نویسنده 2 سال قبل
-1

😑⁦🖐️⁩

نویسنده 2 سال قبل
-1

🙃🙂🙃🙂🙂🙂🙂🙃🙂🙂🙂🙂🙂🙃🙂🙂🙃😗🙂🙂

عالی 2 سال قبل
-1

عالی

ناشناس 2 سال قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-2

😻عالیح🥺

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی تر😹🍫👐🏽

نویسنده 2 سال قبل
-1

امیرعلی رستمی

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام این سوال چیست؟

حمید 2 سال قبل
-1

باید از دیدگاه علمای تاریخ و جمعیت جغرافیا باز بیشتر و بیشتر تر آگاهی پیدا کنم اونا بهتر از همه بیابونارو میشناخن، و باهمکاری و یاهم یاری واگر مجبور شد نهایتا با پاکاری به حل این سوال دست پیدا کنم.

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید