در هر تصویر سطح شیب دار چگونه به آسان شدن کارها کمک می کند صفحه 71 علوم پنجم

جواب فکر کنید صفحه ۷۱ کتاب علوم تجربی پایه پنجم در هر تصویر سطح شیب دار چگونه به آسان شدن کارها کمک می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای اینکه آب در کف جمع نشود و به سمت آبراهی که برای آن تعبیه شده، برود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

بله

ناشناس 2 سال قبل
1

می توان از سطح شیب دار برای اینکه آب به سمت پایین حرکت کنداستفاده کنیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

سطح شیب دار

محمد 2 سال قبل
-2

علوم تجربی درس ۹ فکر کنید

نویسنده 2 سال قبل
1

چون آب باران در جوب ها جمع شود و باعث اذيت و آزار مردم نشود تا ليز بخورند و بي افتند

ناشناس 2 سال قبل
0

سطح شیب دتر

برای پاسخ کلیک کنید