درباره برترین نیکی کمک به دیگران است گفت و گو کنید انشا صفحه 95 هدیه های آسمان چهارم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۵ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درباره برترین نیکی کمک به دیگران است گفت و گو کنید انشا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما با کمک به دیگران، گاهی اوقات می توانیم آن ها را از خطرات بزرگی نجات دهیم. مثلا در همین داستان شهید بابایی با کمک به بابای مدرسه او را از خطر اخراج از مدرسه و بی خانمانی و فقر نجات داد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

پزپپوامومک

ناشناس 1 ماه قبل
0

بد تر ین نیکی کمک به دیگران 😇🙃😭😓

ناشناس 3 ماه قبل
0

پپ

۰۰۰۰۰ 4 ماه قبل
-1

ح

۰۰۰۰۰ 4 ماه قبل
0

خ

ناشناس 4 ماه قبل
2

بله

زهرا 4 ماه قبل
0

عایییییییییییییییییییییییییییی

-1
زهرا 4 ماه قبل

به دیگران کمک کنیم

ناشناس 4 ماه قبل
-2

باید به دیگران کمک کنیم چون کار خوبی است کپک به دیگران

ناشناس 4 ماه قبل
0

بله

ناشناس 4 ماه قبل
-1

شما هم بنکیس

فاطیما 5 ماه قبل
-1

یعنی ما مثل شهد بابایی باید به دیگران کمک کنیم

ناشناس 5 ماه قبل
1

و ماهم باید به کسانی که ناتوان هستندکمک کنیم ومنتظر آن ها از کمک بخواهند

-1
ناشناس 4 ماه قبل

آره منم تو مایه های این نوشتم

برای پاسخ کلیک کنید