درباره برترین نیکی کمک به دیگران است گفت و گو کنید انشا صفحه 95 هدیه های آسمان چهارم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۵ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درباره برترین نیکی کمک به دیگران است گفت و گو کنید انشا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما با کمک به دیگران، گاهی اوقات می توانیم آن ها را از خطرات بزرگی نجات دهیم. مثلا در همین داستان شهید بابایی با کمک به بابای مدرسه او را از خطر اخراج از مدرسه و بی خانمانی و فقر نجات داد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
-1

معنی سخن حضرت علی علیه السلام که می فرماید برترین نیکی کمک به دیگران است

نویسنده 10 روز قبل
-1

معنی سخن حضرت علی علیه السلام که می فرماید برترین نیکی کمک به دیگران است

نویسنده 10 روز قبل
0

یعنی ما مثل شهید عباس بابایی به کسانی که ناتوان هستند کمک کنیم و منتظر نباشیم تا آنها از ما کمک بخواهند

ناشناس 10 روز قبل
-2

یعنی ما مثل شهید بابایی باید به کسانی که ناتوان هستند کمک کنیم و منتظر نباشیم تا آنها از ما کمک بخواهند

ناشناس 10 روز قبل
1

و ماهم باید به کسانی که ناتوان هستندکمک کنیم ومنتظر آن ها از کمک بخواهند

نویسنده 10 روز قبل
1

چون کمک کردن به دیگران کار خوبی است

نویسنده 10 روز قبل
-1

از کیست سارینا

برای پاسخ کلیک کنید