درباره برترین نیکی کمک به دیگران است گفت و گو کنید انشا صفحه 95 هدیه های آسمان چهارم

زهرا

عایییییییییییییییییییییییییییی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۵ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درباره برترین نیکی کمک به دیگران است گفت و گو کنید انشا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما با کمک به دیگران، گاهی اوقات می توانیم آن ها را از خطرات بزرگی نجات دهیم. مثلا در همین داستان شهید بابایی با کمک به بابای مدرسه او را از خطر اخراج از مدرسه و بی خانمانی و فقر نجات داد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اکبر 1 ماه قبل
0

انلردلا

-1
ناشناس 1 ماه قبل

بد ترین سایت در دنیا

ناشناس 1 ماه قبل
0

انلردلا

ناشناس 10 ماه قبل
-2

پزپپوامومک

ناشناس 1 سال قبل
1

پپ

۰۰۰۰۰ 1 سال قبل
-1

خ

ناشناس 1 سال قبل
2

بله

زهرا 1 سال قبل
3

عایییییییییییییییییییییییییییی

1
زهرا 1 سال قبل

به دیگران کمک کنیم

ناشناس 1 سال قبل
-2

باید به دیگران کمک کنیم چون کار خوبی است کپک به دیگران

ناشناس 1 سال قبل
1

بله

ناشناس 1 سال قبل
-1

شما هم بنکیس

فاطیما 1 سال قبل
0

یعنی ما مثل شهد بابایی باید به دیگران کمک کنیم

0
درسته 1 ماه قبل

درته

ناشناس 1 سال قبل
1

و ماهم باید به کسانی که ناتوان هستندکمک کنیم ومنتظر آن ها از کمک بخواهند

-1
ناشناس 1 سال قبل

آره منم تو مایه های این نوشتم

برای پاسخ کلیک کنید