دعای تحویل سال چیست؟ ترجمه آن را در کلاس بیان کنید صفحه 149 پیام های آسمان هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۴۹ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم دعای تحویل سال چیست؟ ترجمه آن را در کلاس بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دعای تحویل سال نو به زبان عربی: .
یا مقلب القلوب و الابصار.
یا مدبر اللیل و النهار .
یا محول الحول و الاحوال .
حول حالنا الی احسن الحال.
ترجمه دعای تحویل سال نو به زبان فارسی:.
ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ما.
ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها .
ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت.
حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید