اگر ما هم بخواهیم در زمره بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه زندگی کنیم صفحه 86 دین و زندگی دهم

نویسنده

باید تمامی اعمال خود را بر محور بندگی خدا و در جهت رسیدن به هدف اصلی که تقرب به اوست قرار دهیم.”راحیل”

ناشناس

به دستورات خداوند عمل کنیم و هدفمان در زندگی فقط رضایت خداوند باشد. زینب

جواب تدبر صفحه ۸۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر ما هم بخواهیم در زمره بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه زندگی کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) باید در دنیا راستگو صادق باشیم و از دروغ به پرهیزیم.
2) یاد و ذکر خدا را به یاد آوریم.

راحیل : باید تمامی اعمال خود را بر محور بندگی خدا و در جهت رسیدن به هدف اصلی که تقرب به اوست قرار دهیم.

نوییسنده : امروز روزی است که راستی راستگویان به آنهاسودبخشد،برای آنهاباغ هایی ازبهشت است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
21

باید تمامی اعمال خود را بر محور بندگی خدا و در جهت رسیدن به هدف اصلی که تقرب به اوست قرار دهیم.”راحیل”

نویسنده 10 روز قبل
1

به دستورات خداوند عمل کنیم و هدفمان در زندگی فقط رضایت خداوند باشد

ناشناس 10 روز قبل
5

به دستورات خداوند عمل کنیم و هدفمان در زندگی فقط رضایت خداوند باشد. زینب

ناشناس 10 روز قبل
0

ابلین

نویسنده 10 روز قبل
0

می توانیم با استفاده از عقل ما واندیشه وکارهای نیک انجام بدیم

دبهبایایب 10 روز قبل
0

تبوقابه

نویسنده 10 روز قبل
0

راستگویی

نویسنده 10 روز قبل
0

شسیسشسیشسیشسیشسی

ناشناس 10 روز قبل
0

به دستورات خداوند عمل کنیم.جواد

نویسنده 10 روز قبل
0

کمک ب نیازمندان . راستگو باشیمزهرا

برای پاسخ کلیک کنید