اگر ما هم بخواهیم در زمره بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه زندگی کنیم صفحه 86 دین و زندگی دهم

نویسنده

باید تمامی اعمال خود را بر محور بندگی خدا و در جهت رسیدن به هدف اصلی که تقرب به اوست قرار دهیم.”راحیل”

ناشناس

به دستورات خداوند عمل کنیم و هدفمان در زندگی فقط رضایت خداوند باشد. زینب

جواب تدبر صفحه ۸۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر ما هم بخواهیم در زمره بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه زندگی کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) باید در دنیا راستگو صادق باشیم و از دروغ به پرهیزیم.
2) یاد و ذکر خدا را به یاد آوریم.

راحیل : باید تمامی اعمال خود را بر محور بندگی خدا و در جهت رسیدن به هدف اصلی که تقرب به اوست قرار دهیم.

نوییسنده : امروز روزی است که راستی راستگویان به آنهاسودبخشد،برای آنهاباغ هایی ازبهشت است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دوستدار خدا 2 ماه قبل
0

برای اینکه در زمره بهشتیان باشیم باید پیش از هر چیز به او، پیامبرش و امامان ایمان داشته‌باشیم، به دستوراتش عمل کنیم و از گناهان بپرهیزیم و مهم‌تر از همه برای هدف‌اصلی زندگی (تقرب به خدا) برنامه‌ریزی داشته باشیم تا بتوانیم به آن برسیم، قطعا آنچه خداوند مهربان برای ما در آخرت نظر گرفته است بهتر و پایدار تر از این دنیا است.

فاطمه 5 ماه قبل
0

اینکه امانت دار باشیم،راستگو باشیم،خشم خود را کنترل کنیم،بر عهد پیمان عمل کنیم،از خطا دیگران بگذریم،

😊

نویسنده 7 ماه قبل
24

باید تمامی اعمال خود را بر محور بندگی خدا و در جهت رسیدن به هدف اصلی که تقرب به اوست قرار دهیم.”راحیل”

نویسنده 7 ماه قبل
2

به دستورات خداوند عمل کنیم و هدفمان در زندگی فقط رضایت خداوند باشد

ناشناس 7 ماه قبل
3

به دستورات خداوند عمل کنیم و هدفمان در زندگی فقط رضایت خداوند باشد. زینب

ناشناس 7 ماه قبل
-2

ابلین

نویسنده 7 ماه قبل
2

می توانیم با استفاده از عقل ما واندیشه وکارهای نیک انجام بدیم

دبهبایایب 7 ماه قبل
-2

تبوقابه

نویسنده 7 ماه قبل
-1

راستگویی

نویسنده 7 ماه قبل
0

شسیسشسیشسیشسیشسی

ناشناس 7 ماه قبل
2

به دستورات خداوند عمل کنیم.جواد

نویسنده 7 ماه قبل
1

کمک ب نیازمندان . راستگو باشیمزهرا

برای پاسخ کلیک کنید