دریافت خود را از ضرب المثل این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی بنویسید معنی صفحه 98 نگارش فارسی ششم

صابر صدیقی

بعضی افراد هستند که برای اینکه از کسی سودی ببرند با آن دوست می شوند.وقتی دوستش شاد است کنار او هستند و وقتی گرفتاری دارد او را رها میکنند.این گونه دوستانی مانند مگس های هستند که دور شیرینی جمع می شوند و وقتی تمام شد می روند

هستی

چرا همه راجب این حرف میزنین که یا دنبال دوست دخترین یامیخاین باکسی باشین راستی اون کی بود که میگفت من قبلا 5دوست دختر داشتم اینجا برای این حرفا نیست اگه میشه اسمتو بگو

فاطمه

خیلی خوبه ضرب المثلی است که به بچه ها یا بزرگتر هایاد می دهد که در انتخاب دوست باید بسیار دقت کنی و اگر بی دقتی یا بخواطر وسایلش یا پول دار بودن دوست انتخاب کنی مشکلاتی به وجود می اید مثل این که دوست تو فقط در شادی های تو در کنارت باشد و در مشکلاتی که به او نیاز داری در کنارت نباشدمثل این که دوسته تو اگر به حرف های او گوش نکنی با تو قهر کند و دوست دیگری برای خود انتخاب کند

نویسنده

بعضی از دوستان فقط به خاطر پول یا چیزی که به انها منفعت میرساند باما دوست میشوند

ریحانه

واقعا برات متاسفم که دنبال …. پسر میگردی .خاک تو سرتخاک تو مختاینجا جای این حرفها نیست😠😠😠برو گمشو که ریختتو نبینم😤😤😤😬😠

معنی صفحه ۹۸ کتاب نگارش فارسی ششم دریافت خود را از ضرب المثل این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

معنی ضرب المثل این دغل دوستان که میبینی مگسانند دور شیرینی

با سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز در این مطلب می‌خواهیم این دغل دوستان که میبینی مگسانند دور شیرینی را با یکدیگر به بررسی بپردازیم در این بخش یکی از دانش‌آموزان برای ما متنی ارسال کرده که ما آن را برای شما عزیزان می نویسیم اینگونه است که این دوستان فریبکار که می‌بینید به خاطر خودت در کنار نیستند بلکه به خاطر اموال و یا دارایی های شما در کنار شما هستند وقتی آن دارایی‌ها تمام شود از کنار شما خواهند رفت و به خاطر منفعت شخصی خودشان با شما دوست شدند اگر شما نیز متن دیگری دارید برای ما بفرستید تا با اسم شما در این مطلب قرار بگیرد.

جواب این دغل دوستان که میبینی مگسانند دور شیرینی

بعضی از افراد به این دلیل با کسی دوست می شوند که از این دوستی سود و نفعی به دست بیاورند و فقط در زمان خوشی و شادی با او هستند و در زمان گرفتاری و مشکلات او را رها می کنند . در واقع مانند مگس هایی هستند که هر جا شیرینی باشد در آنجا جمع می شوند و وقتی تمام شد پراکنده می شوند .

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : کسانی که جز زیان چیزی برای انسان نداشته و دوستی با ثبات و پایدار ندارند ، کاربردی در زندگی انسان نخواهند داشت و جز اذیت و آزار رساندن به دیگران ، کاری از دستشان ساخته نبوده و جز اضافه بودن ، نقشی دیگر در جمع ها نخواهند داشت .

زهرا محمدی : این دوستان فریب کا را که می بینی به خاطر خودت درکنارت نیستندبلکه به این کار با خودت دوستی میکنندکه سودی به انها می رسانی مانندمگس هایی که فقط به خاطرخوردن شیرینی دوران جمع میشوند. دوستان عزیز این ضرب المثل من کامل است و امیدوارم که خوشتون بیادمن زهرا محمدی هستم.

نویسنده : افرادی هستند که به خاطر چیزی که داری یا هستی با تو دوست شده اند.

نویسنده : یعنی که بعضی ها فقط دنبال پول تو هستند وخودت را نمی خواهند واگر پولت تمام شد تو را ول میکنند.

هورشاد ترابی : دوستانی هستن که فقط برای پول باتو دوست میشن وقتی بی پول باشی حتی بهت محل هم نمیزارن.

ریحانه سادات حسینی : یعنی فقط برای منفعت خودشان دوست می شوند برای مثال بخاطر تغذیه آن روز مدرسش با شما مهربان است و هر چی که بهش بدی رو تعریف می کنه.

نسترن موسوی خراسان شمالی : این دوستان هیچ منفعتی برای تو ندارند و این رابطه برای منفعت خودشان است.

ناشناس : یعنی بعضیها فقط به خاطر مال باتو دوست می شوند واگر مالت را از دست بدهی دوستی خود را کنار میگذارند.

نویسنده : یعنی دوستانی هستند که فقط به خاطر پول وثروت تو دوست میشوند و وقتی ان مال وث روت را از دست میدهی تو را ترک می کنند.

رویا ملیکی‌ : یعنی اینکه بعضی ها هستن که برای منفعت شخصی خودشان با دیگران دوست میشوند تا سودی یا کاری را که در نظر دارد مال خود کند .

نویسنده : بعضی از افراد به این دلیل با کسی دوست می شوند که از این دوستی سود و نفعی به دست بیاورند و فقط در زمان خوشی و شادی با او هستند و در زمان گرفتاری و مشکلات او را رها می کنند . در واقع مانند مگس هایی هستند که هر جا شیرینی باشد در آنجا جمع می شوند و وقتی تمام شد پراکنده می شوند .

الیا : یعنی وقتی پول و همه چی داری باهات باشه اما در زمان سختی تو رو ول کنه بره متاسفانه در واقیعت هم همینطوره..

نویسنده : یعنی اینکه این افرادی که اطراف تو دوستی می کنند بخاطر مال یا موقعیت تو هست واگر مال وموقعیت خود را از دست بدی تو را کنار می زنند.

نویسنده : یعنی اینکه دوستانی هم هستند که به خاطر مال ما با ما دوست میشوند و اگر ما مال خود را از دست دهیم آنها رابطه یشان را با ما قطع میکنند و حتی ممکن است آبروی ما را هم ببرند.

پریسا اعتمادی : میتوان به شخصی که همواره در سعی و تلاش تغییر محل کار،دوستان، اطرافیان،شغل و… است اشاره کرد.به راستی ک مشکل اصلی چیست؟آیا تاکنون اندیشیده ایم که شاید مشکل اصلی خود ما هستیم؟!آیا تا به حال این سوال را درهنگام یک تغیر بغیر خود از خود کرده ایم؟!چرا برای یکبار هم که شده روبروی آینه به این سوال فکر نمیکنید!!شاید واقعا آنگاه هیچ نقطه ی سیاهی دراطراف نبینی بغیر از….:).

محمد امین محمودی : یعنی هرکس ب فکر خودش است اگر دوستی با تو منفعتی داشت با تو دوست میشوند ولی اگر ضرر داشت تو را رها میکند.

فاطمه صادق زاده : یعنی بعضی از دوستان که با تو دوست می شود اگر زیر حرف دوستت بزنی با تو قهر می کند یا بعضی از دوستان با تو در شادی هایت هستن وتورا در مشکلاتی که به او نیاز داری تنهایت می گذارند.

نویسنده : این دوستانی ک در برخی مواقع با تو خوب رفتار می کنند بخاطر منفعتی است ک ب آنها می رسد.

محمد علی : جواب سوال صفحه ی نودوشش
۱سلاطین
۲اعتدال
۳زوال
۴راغب
۵عبرت
۶خوانی
۷نظم
۸لایق.

حسینی : هر انسان یا فردی حداقل یک دوست و رفیق دارد اما بعضی ازدوستان هستند که نیت اصلی انها برای دوستی چیز دیگریست برای مثال این دوستان فقط به دنبال منفعت خودشان هستند و فقط برای سود خودشان است که با کسی رفاقت و دوستی میکنند . بچه ها اسمی که وارد کردم اسمه پیجه اینستاگراممه لطفا فالو کنید مخصوصا اقا پسرا.

خانم عابدی :‌دوستانی که دور تو جمع شدند برای اموال تو دورت جمع شده اند به محز این که اموالت را از دست بدهی ان ها هم از پیش تو می روند.

ناشناس : این دغل دوستان که میبینی مگسانند دور شیرینی
بعضی از افراد به این دلیل با کسی دوست می شوند که از این دوستی سود و نفعی به دست بیاورند و فقط در زمان خوشی و شادی با او هستند و در زمان گرفتاری و مشکلات او را رها می کنند . در واقع مانند مگس هایی هستند که هر جا شیرینی باشد در آنجا جمع می شوند و وقتی تمام شد پراکنده می شوند.

نازنین قادری :‌بعضی افراد خودت رانه بلکه وضعیت مالی که داری را می خواهند و اگر پولت تمام شد تورا ول می کنند مثل اینکه اصلا وجود نداشتی وتورا سرکوب می کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 6 روز قبل
2

مرسی از معنی این ضرب المثل

2
سلام 6 روز قبل

باسلام عالی بود

دانش اموز 6 روز قبل
3

خوب بود بهتر است کمی دیگر مطالب حکمت اموزمیگفتیدبه نظر من بسیار خوب بودشما به مفهوم کلی اشاره کرده اید

مریم 6 روز قبل
3

مرسی از اینکه که این معنی رو در اختیار ما گذاشتید

ناشناس 6 روز قبل
5

من هم با نظر شما موافقم

ناشناس 6 روز قبل
3

مرسی از این ضرب المثل عالی بود من که از این ضرب المثل لذت بردم

دانش آموز 6 روز قبل
1

مرسی از این ضرب امثل

ترانه بایزیدی آذر 6 روز قبل
2

مرسی از این ضرب المثل

هلیا 6 روز قبل
1

بهتر است سوال های مهم ریاضی را بیاورید ؟؟؟؟😊😊

mohamad 6 روز قبل
1

به نظر من مطلب کاملا تکمیله فقط یک داستان کم داره;-

K 6 روز قبل
-2

زیاده متن و کمترش کنید

احمدرضا 6 روز قبل
4

این ضرب المثل خیلی خوب است

هستی 6 روز قبل
-2

کاشکی مطلبش رو بیشتر میکردین که مفهومش را بهتر درک کنیم

سحر 6 روز قبل
0

خوب بود ولی زیاد جالب نبود باید مطالب بیشتر و مهم تری دریافت کنید

سحر 6 روز قبل
1

خوب بود ولی مطالب زیادی ندارد

آتنا 6 روز قبل
1

خوب بود بد نبود ولی باید بیشتر باشد

آتنا 6 روز قبل
-1

خوب بود بد نبود ولی باید بیشتر باشد😊😊😊😊😊😊😊

Sara 6 روز قبل
5

عالیعالیعالی تر

زهرا 6 روز قبل
2

مرسی از این ضرب المثل . به نظر من عالی بود

یلدا 6 روز قبل
0

دوست هم قشنگ است

donya 6 روز قبل
2

من از شما بابت معنی ضرب المثل ممنون هستم

donya 6 روز قبل
2

من از شما بابت معنی ضرب المثل ممنون هستم واقعا عالیه😊😊😊😊😊😊😊

مصطفی 6 روز قبل
0

خوب بود ممنونم از شما

ناشناس 6 روز قبل
0

من نظری فعلا ندارم😢😢

ناشناس 6 روز قبل
0

خوب بود. ولی باید کمتر شود. ممنون👍

زکریا 6 روز قبل
1

خوب بود . ولی باید کمتر شود. ممنون👍👍👍👍

ناشناس 6 روز قبل
0

شما بدون طول دادن و لقمه را دور دهن پیچاندند به مفهوم اصلی و کلی این ضرب المثل پرداختید و یکی از مقررات نوشتن خلاصه نویسی است یعنی به مفهوم کلی اشاره کردن

الناز 6 روز قبل
1

سلام بچه ها از این مطلب چطور استفاده کنم کسی تونست از این مطلب استفاده کنه ؟ لطفا راهنماییم کنید

Ms 6 روز قبل
2

من که دوست نداشتم😔😔😔😔😔😕😕😕😕

مهسا 6 روز قبل
1

سلام خیلی عالیه اما یکم بده

نویسنده 6 روز قبل
6

بعضی از دوستان فقط به خاطر پول یا چیزی که به انها منفعت میرساند باما دوست میشوند

نویسنده 6 روز قبل
3

یعنی دوستانی هستند که فقط به خاطر پول وثروت تو دوست میشوند ووقتی ان مال وثروت را از دست میدهی تو را ترک می کنند

عسل شاه ولی 6 روز قبل
4

این دوستانی که می بینی ادعا دوستی دارند مانند مگسی هستند به دنبال شیرینی هستند وقت به سود و آسایش خود فکر میکنند

nazila 6 روز قبل
0

1افراد نادان ٢ افراد تنك نظر ٣ شخص بد كار٤ فرد دروغ كو

غزاله جون 6 روز قبل
3

سلام عالی من که قشنگ فهمیدم منظور از این ضرب المثل چیست

سامی 6 روز قبل
2

یکم متن ها بده

0
محمدعلی 6 روز قبل

نه خوبهتو کلا مشکل داری😉😉😉

ناشناس 6 روز قبل
5

عالی بود

نویسنده 6 روز قبل
4

یعنی فقط برای خوش حالی خودشان با تو دوستی می کنند و همیشه برای صلاح خود مانند مگس برایت مزاحمت ایجاد می کنند.

نگار 6 روز قبل
0

ممنونم

ریحانه 6 روز قبل
0

امیدوارم ضرب المثل های زیادی را در ست کنید

نویسنده 6 روز قبل
4

خیلی خوب هست

نویسنده 6 روز قبل
2

بعضی از افراد به این دلیل با کسی دوست می شوند که از این دوستی سود و نفعی به دست بیاورند و فقط در زمان خوشی و شادی با او هستند و در زمان گرفتاری و مشکلات او را رها می کنند . در واقع مانند مگس هایی هستند که هر جا شیرینی باشد در آنجا جمع می شوند و وقتی تمام شد پراکنده می شوند .

عرشیا 6 روز قبل
4

این سایت واقعا عالیه ممنونم

4
محمد رئوف 6 روز قبل

قبول دارم

-2
😠 6 روز قبل

قبول نداشتن باش محمد رعوف 😬😠😡

نویسنده 6 روز قبل
1

یعنی اینکه این افرادی که اطراف تو دوستی می کنند بخاطر مال یا موقعیت تو هست واگر مال وموقعیت خود را از دست بدی تو را کنار می زنند

نویسنده 6 روز قبل
4

یعنی اینکه دوستانی هم هستند که به خاطر مال ما با ما دوست میشوند و اگر ما مال خود را از دست دهیم آنها رابطه یشان را با ما قطع میکنند و حتی ممکن است آبروی ما را هم ببرند

نویسنده 6 روز قبل
4

بعضی از دوستان را حقه باز میتوان خواند چون تا وقتی ما ثروت داریم با ما همراه هستند و وقتی که ما مال یا ثروت خود را از دست میدهیم ما را به امان خدا ول میکننآیدا زارعزادهاز یزد

صابر صدیقی 6 روز قبل
9

بعضی افراد هستند که برای اینکه از کسی سودی ببرند با آن دوست می شوند.وقتی دوستش شاد است کنار او هستند و وقتی گرفتاری دارد او را رها میکنند.این گونه دوستانی مانند مگس های هستند که دور شیرینی جمع می شوند و وقتی تمام شد می روند

محمدامین محمودی 6 روز قبل
5

یعنی هرکس ب فکر خودش است اگر دوستی با تو منفعتی داشت با تو دوست میشوند ولی اگر ضرر داشت تو را رها میکند

ساجده 6 روز قبل
0

خیلی عالی است

هرکی به هرکی 6 روز قبل
5

اره

کیارش 6 روز قبل
3

دوست عزیز آقای دمت از من یک نصیحت داشته باش مسائل شخصی تو به هیچکس نگو

نویسنده 6 روز قبل
2

یعنی کسانی که فرصت طلب هستند و به دنبال این هستند که به منفعت خودشان برسند وگرنه با ما نیستند

نویسنده 6 روز قبل
0

یعنی اگر به شما کاری اوفتاده است با تو دوست میشود کارش که تمام شد میرود

السا 6 روز قبل
0

خیلی خوب بود

Aysan-B 6 روز قبل
5

همشون خیلی خوب بودن😍😍😍😍😘😘😘😘

موسوی 6 روز قبل
1

بعضی ازدوستان برای پول وثروت باکسی دوست میشوندواصلاقصددوستی ندارنداین دوستان فریبکارفقط درشادی وخوشحالی هستند.ودرغم واندوه انسان را رهامیکنندامیدوارم خوشتون بیاد😊

ریحانه جوادی از تبریز 6 روز قبل
-1

یعنی با کسانی دوست شو که در اخر تورا ول نکنند با تشکر .

سوگند 6 روز قبل
0

یعنی با کسی دوست شوک در خوشی وناخوشی کنار تو باشد

نویسنده 6 روز قبل
0

خیلی خوب بود

فاطمه صادق زاده 6 روز قبل
-1

یعنی بعضی از دوستان که با تو دوست می شود اگر زیر حرف دوستت بزنی با تو قهر می کند یا بعضی از دوستان با تو در شادی هایت هستن وتورا در مشکلاتی که به او نیاز داری تنهایت می گذارند

فاطمه صادق زاده 6 روز قبل
4

خیلی خوبه ضرب المثلی است که به بچه ها یا بزرگتر هایاد می دهد که در انتخاب دوست باید بسیار دقت کنی و اگر بی دقتی یا بخواطر وسایلش یا پول دار بودن دوست انتخاب کنی مشکلاتی به وجود می اید مثل این که دوست تو فقط در شادی های تو در کنارت باشد و در مشکلاتی که به او نیاز داری در کنارت نباشدمثل این که دوسته تو اگر به حرف های او گوش نکنی با تو قهر کند و دوست دیگری برای خود انتخاب کند

5
محمد علی 6 روز قبل

جواب سوال صفحه ی نودوشش۱سلاطین۲اعتدال۳زوال۴راغب۵عبرت۶خوانی۷نظم۸لایق

0
محمدعلی 6 روز قبل

مشکل داری محمد ما الان این رو نمیخواهیمچیزی بهت نمی چون اسمت هم اسم منه .شوخی کردم به دل نگیری ها دلم برای روز های بدون کرونا تنگ شده😟😷😓😭

فاطمه 6 روز قبل
6

خیلی خوبه ضرب المثلی است که به بچه ها یا بزرگتر هایاد می دهد که در انتخاب دوست باید بسیار دقت کنی و اگر بی دقتی یا بخواطر وسایلش یا پول دار بودن دوست انتخاب کنی مشکلاتی به وجود می اید مثل این که دوست تو فقط در شادی های تو در کنارت باشد و در مشکلاتی که به او نیاز داری در کنارت نباشدمثل این که دوسته تو اگر به حرف های او گوش نکنی با تو قهر کند و دوست دیگری برای خود انتخاب کند

شبنم 6 روز قبل
0

خیلی سخته

0
نرگس 6 روز قبل

نه اصلا

شبنم 6 روز قبل
-1

این باید تو ازمون تیزهوشان بیاد

شبنم 6 روز قبل
0

جواب عالی ممنون

محمدامین جلیلی🤓 6 روز قبل
2

👌👌🏻👌🏼👌🏽👌🏾👌🏿 عالی

1
محمد امین 6 روز قبل

سلام محمد امین منم اسمم محمد امینه.😊😊

محمد علی 6 روز قبل
2

ممنون از جواب خوبتون انشاالله یک در دنیا صد در اخرت خدا بهتون بده👏

نویسنده 6 روز قبل
1

یعنی افراد برای پول باهات دوست میشند و اگر پولت تمام شود دیگر با تو دوست نمی شوند و همیشه شمارا انسان خود خواه می گویند .

0
از اصفهان 6 روز قبل

عالییییییه

محمدرضا 6 روز قبل
0

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود.ممنون.از سایت خودتون.

0
تارا رایچاند 6 روز قبل

درست است

از اصفهان 6 روز قبل
1

واقعا عالی بود…پر از مفهوم بود

نویسنده 6 روز قبل
0

این دوستانی ک در برخی مواقع با تو خوب رفتار می کنند بخاطر منفعتی است ک ب آنها می رسد

نرگس 6 روز قبل
0

خیلی خوب بود من دوست داشتم👌👌👌انشاالله نماز و روزه هاتون قبول باشه🌹🌹🌹مرسی از ضرب المثل ها😇😇😇خداقوت ☺☺☺خسته نباشید😇😇😇😇😇🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

سید ابوالفضل موسوی 6 روز قبل
0

بعضی ها چون از دوستی ما سود می برند دوست می شوند مانند مگش دور شیرینی

پپپپپپپ 6 روز قبل
-2

نمو

ننننننننن 6 روز قبل
3

مرسی از سایتتون خیلی به من کمک کرد

فاطمه شیردل 6 روز قبل
2

این متن خیلی به من کمک کرد عالی بود سطر اول این صفحه 😘😘🥰😍😜😂😂💗❣👍👍👍

miss.hossini87__ 6 روز قبل
0

هر انسان یا فردی حداقل یک دوست و رفیق دارد اما بعضی ازدوستان هستند که نیت اصلی انها برای دوستی چیز دیگریست برای مثال این دوستان فقط به دنبال منفعت خودشان هستند و فقط برای سود خودشان است که با کسی رفاقت و دوستی میکنند . بچه ها اسمی که وارد کردم اسمه پیجه اینستاگراممه لطفا فالو کنید مخصوصا اقا پسرا

3
پریا 6 روز قبل

دنبال دوست پسر میگردی که میگی مخصوصا آقا پسرا😅😅

5
nazanan..... 6 روز قبل

اینجا جای این حرفا نیس😡😡😡😡

5
ریحانه 6 روز قبل

واقعا برات متاسفم که دنبال …. پسر میگردی .خاک تو سرتخاک تو مختاینجا جای این حرفها نیست😠😠😠برو گمشو که ریختتو نبینم😤😤😤😬😠

2
علی 6 روز قبل

راستی اسمه پیجت چه.من دنبال دوست دخترم.میای دوستم شی.من علی اسماعیلیم 12 سالمخ.تو خانواده بزرگ به دنیا آمدم .2 برادر دارم با 1 خواهر😊😊😊☺☺☺اسماشونم=عرفان. عرشیا. عارفه☺☺☺☺خانوادمونم مذهبین.ولی من نمیخواهیم باشم☺☺☺☺امیدوارم دختر خوبی باشی.😗😙😘😚البته اگه قبول کنی☺☺☺☺☺

-1
محمد 6 روز قبل

منم دنبال دوست دختر میگردم گفته باشم که قبلا 5 تا داشتم😐قبول میکنی یا نهبرای مدت کوتاهی در رابطه باشیم😉😉😉😉

-1
پریا 6 روز قبل

😯😯😯😯😯

-2
ثنا 6 روز قبل

من هم با همه ی حرف های ریحانه جان موافقم

گونای 6 روز قبل
-2

عالی بود ممنون

-2
الناز 6 روز قبل

به من که کمک نکرد😠😠

بنیتا 6 روز قبل
3

عالیه مرسیواقعا کمک کرد

محمدعلی 6 روز قبل
2

آره خانم آیدا این آقا آبروی همرو بردن😠😠😠

ناشناس 6 روز قبل
-1

نویسنده خیلی خوب نوشته بود ممنون

نویسنده 6 روز قبل
0

این متن خیلی خوب بود واقعا ازش استفاده کردم و یاد گرفتم⁦👌🏻⁩⁦👌🏻⁩

نارین قادری 6 روز قبل
0

بعضی افراد خودت رانه بلکه وضعیت مالی که داری را می خواهند و اگر پولت تمام شد تورا ول می کنند مثل اینکه اصلا وجود نداشتی وتورا سرکوب می کنند

ناشناس 6 روز قبل
-1

این دغل دوستان که میبینی مگسانند دور شیرینی

خانم عابدی 6 روز قبل
-1

دوستانی که دور تو جمع شدند برای اموال تو دورت جمع شده اند به محز این که اموالت را از دست بدهی ان ها هم از پیش تو می روند

مهدی 6 روز قبل
0

خیلی خوب بود ازش استفاده کردم ممنون🙏

🎀🦄hadis🦄🎀 6 روز قبل
0

کسانی که با ما دوستی میکنند چشمشان به مال و ثروت ماست و دور وبر ان میچرخند که به ان برسند

محمد مهدی مسلمی 6 روز قبل
0

یعنی این دوستان فقط در شادی و خوشی کنار ما هستند

نویسنده 6 روز قبل
0

نوشتین دیگع من چی بنویسم

نویسنده 6 روز قبل
0

من چیزی نمیدانم😆😆😆

محمدعلی 6 روز قبل
-1

نه خوبهتو کلا مشکل داری😉😉😉

نویسنده 6 روز قبل
0

خیلی از دوستان تا وقتی که رفیقان اوضاع مالی خوبی دارد با او صمیمی و مهربان و فرصت طلب! اما تا رفیقان گرفتاری در کارهایش پیش میآید و اوضاع مالی اش خراب میشود میروند و پشت سرشان را هم نگاه نمیکنند😊امید وارم خوشتون بیاد.عرفان یزدی

نویسنده 6 روز قبل
1

خیلی از دوستان تا وقتی که رفیقشان اوضاع مالی خوبی داره با او صمیمی میشوند و فرصت طلب. اما تا رفیقشان گرفتاری در کارهایش پیش می آید میروند و پشت سر شان هم نگاه نمی کنند.امید وار خوشتون بیادپریا کریمی😊😊😊

0
پانیذ الله بخش 6 روز قبل

عالی بود😊😊😊😊

-1
عسل 6 روز قبل

واقعا عالی بود من که کیف کردم راستی خودتون نوشتید.آخر خیلیع عالیه. 😎😎😎واقعا بتون آفرین میگم.خانم کریمیدرمن نام مدرستون رو هم میگید بیزحمت. ❤❤❤

zahra 6 روز قبل
3

افرین به این صادق بودنت✌✌😍👏👏👏👏👏👏👏👏

مینا 6 روز قبل
-1

خیلی مسخره بود

سارا 6 روز قبل
-1

ممنون بدک نبود ولی خیلی خرید

هانیه 6 روز قبل
1

نکتهدوستی که سودو منفعت تورو بخواد دوست نیست

هستی 6 روز قبل
4

جناب آقای علی شما این جارو با جاهای دیگه اشتباه گرفتین این حرفا جاشون اینجا نیست به نظرمن شما باید خجالت بکشین

3
ثنا 6 روز قبل

واقعا موافقم

0
محمد 6 روز قبل

جواب صفحه ی ۹۷سوال ۲بار کج به منزل نمیرسدمعنی:اگرکاری ازراه غلط ونادرست انجام شود به نتیجه نخواهم رسید……….دوستان امیدوارم که ازین ضرب المثل من خوشتون امده باشه.

هستی 6 روز قبل
1

شما اگه به یکی علاقه مند هستین باید اسم طرف بیارین جناب آقای علی اسماعلی

هستی 6 روز قبل
7

چرا همه راجب این حرف میزنین که یا دنبال دوست دخترین یامیخاین باکسی باشین راستی اون کی بود که میگفت من قبلا 5دوست دختر داشتم اینجا برای این حرفا نیست اگه میشه اسمتو بگو

نویسنده 6 روز قبل
2

بعضی از افراد به این دلیل با تو دوستی می کنند که برای خودشان سود و منفعتی داشته باشد وفقط در شادی ها و خوشحالی ها در کنار تو هستند و اگر مشکلاتی برای تو به وجود بیاید تو را ترک می کنندشاعر در این شعر این گونه دوستان را به مگسانی مانند کرده که وقتی در جایی شیرینی وجود داشته باشد در انجا جمع می شوند و وقتی شیرینی به پایان می رسد پراکنده می شونداز ثنا یوسف زاده

مهتاب یعقوبی 6 روز قبل
1

سلام خسته نباشید نظر من:«دوستاتی هستن که فقط برای پول با ما دوست میشن،و با وقتی براشون منفعتی داشته باشیم.وقتی پول نداشته باشیم یا منفعتی ،ولمان کنن و برن

kiyana✨ 6 روز قبل
2

این دوستان فریب کار رو که می بینی به خاطر خودت درکنارت نیستند بلکه برای اینکه سودی از تو ببرند با تو دوست میشوند و وقتی در گرفتاری ای و مشکلاتی باشی تو را رها میکنند مانندمگس هایی که دور خوردنی ای جمع می شوند و وقتی تمام شد از او دور میشوند🙏🏻💙

کو ثر 6 روز قبل
0

خوبه ولی یک بند در مورد این میخواستم ولی نبود ولی خیلی عالی هست

نویسنده 6 روز قبل
0

یعنی اینکه این افرادی که اطراف تو دوستی می کنند بخاطر مال یا موقعیت تو هست واگر مال وموقعیت خود را از دست بدی تو را کنار می زنند.ناشناس

ناشناس 6 روز قبل
0

یعنی اینکه این افرادی که اطراف تو دوستی می کنند بخاطر مال یا موقعیت تو هست واگر مال وموقعیت خود را از دست بدی تو را کنار می زنند.

مارال 6 روز قبل
0

عالیییی ممنون از همه ی دوستان

نویسنده 6 روز قبل
-1

بعضی افراد فقط به خاطر دارایی و ثروت تو با تو دوست هستند و به وجود خودت ارزشی نمی دعند

nema 6 روز قبل
-1

به ادم های سود جو اشاره کرده یعنی ادم هایی که تا پول داری دور مونن ولی وقتی گرفتار شدی می روند و به ما پشت می کنند مثل مگس دور شیرینی است و وقتی شیرینی تمام شد می روند

امیر زمان خان قشقایی 6 روز قبل
-1

سلام من جواب صفحه 97می خواهم

نویسنده 6 روز قبل
0

سلام

نویسنده 6 روز قبل
0

لطفآ کمک کنید

مرصاد 6 روز قبل
-2

ممنون.ازهمگی

نویسنده 6 روز قبل
0

یعنی بعضی از دوستان فقط برا منافع خودشون با شما دوست میشوند و تا پول نداشته باشی شمارا ول میکنند

0595 6 روز قبل
0

سلام

0
زهرا ذاکرفلاحیه 6 روز قبل

دوستانمگس

نویسنده 6 روز قبل
0

کسانی هستند که فقط برای داری تو با تو دوست هستند و هیچ سودی برای تو ندارند مثل مگس که به دور شیرینی میگردد و سودی برای اون ندارد

نویسنده 6 روز قبل
2

يعنى برخی از دوستان بخاطر خودمان با ما دوست نمی شوند و اگر ما چیزی مثل ثروتمان را از دست بدهیم آنها میروند و پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند.

امیر 6 روز قبل
-1

میمون

نویسنده 6 روز قبل
-1

ایاطازتتت

نویسنده 6 روز قبل
1

سلام خدمت همگی خسته نباشیدمعنی و مفهوم ضرب المثل : این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی 🎂🍹🍫🍩🍰🍮معنی : خیلی از دوستان تا وقتی که رفیقشان اوضاع اقتصادی و اجتماعی خوبی دارند با او صمیمی و مهربانند و فرصت طلب! اما تا رفیقشان گرفتاری در کار هایش پیش می آید و اوضاعش خراب میشود میروند و پشت سرشان راهم نگاه نمیکنند 🙅🙍😱😱😕😑

نویسنده 6 روز قبل
2

این افراد به خاطر چیز که شما دارین پیش شما یا دوست شما هستند و در شادیاتون با به به چهچه پیشتونن ولی در غم اندوه شما رو رها میکنند چرا چون این ادما فقط به فکر خود و سودشون هستند و خوش گذرونیشون یعنی ادمای فیک خود خواع هستند

نویسنده 6 روز قبل
-2

همچنین

برای پاسخ کلیک کنید