دلایل بروز فتنه ها و جنگ ها علیه حکومت امام علی صفحه 57 مطالعات اجتماعی هشتم

H

اصرار علی بر عمل به قران و سنت پیامبر و اجرای عدالت

جواب فعالیت صفحه ۵۷ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم دلایل بروز فتنه ها و جنگ ها علیه حکومت امام علی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- الف) اصرار امام علی(ع) برعمل به قآن وسنت پیامبر واجرای کامل عدالت اسلامی. ب) فتنه جویی سه گروه ثروت اندوزان (ناکثین). ریاست طلبان (فاسطین) و ساده اندیشان (مارقین یا خوارج).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
... 4 ماه قبل
0

اصرار امام علی عمل بر قرآن و سنت پیامبر . اجرای عدالت همچنین مخالفت و دشمنی ریاست طلبان و ثروت اندوزان شد که این گروه به فتنه جویی پرداختند

... 4 ماه قبل
0

بله

نویسنده 8 ماه قبل
0

نونوم

نویسنده 8 ماه قبل
0

میشه خوب توضیح دهید

امیررضا 8 ماه قبل
1

اصرار امام علی (ع) بر عمل به قآن وسنت پیامبر واجرای کامل عدالت اسلامی

3
H 8 ماه قبل

اصرار علی بر عمل به قران و سنت پیامبر و اجرای عدالت

برای پاسخ کلیک کنید