راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟ صفحه 148 پیام های آسمان هفتم %

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : به فرموده امام صادق(ع)، کسی که زبانش راست گو باشد، اعمالش نیز پاک خواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
گوز 2 ماه قبل
1

اعمالت نیز پاک خواهد بود

joon 4 ماه قبل
1

کسی میدونه

النا 4 ماه قبل
2

باعث ميشود اعمال پاك باشد

A 4 ماه قبل
0

عاقبت راستگویی نجات است و ما را از دروغ گفتن و گناه کردن دور می کند و فرد راستگو مورد اعتماد دیگران است و همیشه اعمالش نیز پاک خواهد بود

نویسنده 9 ماه قبل
-1

نویسنده 9 ماه قبل
0

راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد ؟صفحه یه ص۱۴۸ پیام های اسمانی هفتم ۱

برای پاسخ کلیک کنید