راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟ صفحه 148 پیام های آسمان هفتم %

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : به فرموده امام صادق(ع)، کسی که زبانش راست گو باشد، اعمالش نیز پاک خواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 6 روز قبل
1

نویسنده 6 روز قبل
-2

راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد ؟صفحه یه ص۱۴۸ پیام های اسمانی هفتم ۱

نویسنده 6 روز قبل
-2

کسی که زبانش راست گوباشد اعمالش نیز پاک خواهد ش

نویسنده 6 روز قبل
-2

م

برای پاسخ کلیک کنید