راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟ صفحه 148 پیام های آسمان هفتم %

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : به فرموده امام صادق(ع)، کسی که زبانش راست گو باشد، اعمالش نیز پاک خواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
گوز 2 سال قبل
1

اعمالت نیز پاک خواهد بود

النا 2 سال قبل
0

باعث ميشود اعمال پاك باشد

برای پاسخ کلیک کنید