دیوار نماد چیست صفحه 27 فارسی دهم

نویسنده

دیوار نماد دیو که مانع دوستی و روابط میان آنبنا نماد عامل جدایی ابوالفضل حاجیان حسین ابادی

جواب درک و دریافت صفحه ۲۷ کتاب فارسی پایه دهم دیوار نماد چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : عامل یا مسبب جدایی ، بر هم زننده تفاهم .

مهدی : مانع رسیدن به هدف و عشق.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 4 روز قبل
0

دیوار معنی چیست

نویسنده 4 روز قبل
14

دیوار نماد دیو که مانع دوستی و روابط میان آنبنا نماد عامل جدایی ابوالفضل حاجیان حسین ابادی

2
هستی 4 روز قبل

بنا نماد جدایی

نویسنده 4 روز قبل
0

دیواری که انماد می کنه یعنی دیده بشه

س. ی. س. م 4 روز قبل
2

دیوار نماد جداییبنا عامل جدایی

نویسنده 4 روز قبل
1

عامل جدایی

نویسنده 4 روز قبل
-1

حد و مرز

نویسنده 4 روز قبل
0

.

برای پاسخ کلیک کنید