رود آمازون به کدام اقیانوس می ریزد؟ با استفاده از اطلس بگویید این رود در کدام کشور آمریکای جنوبی جریان دارد؟ صفحه 154 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم رود آمازون به کدام اقیانوس می ریزد؟ با استفاده از اطلس بگویید این رود در کدام کشور آمریکای جنوبی جریان دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رود آمازون به اقیانوس اطلس می ریزد و در کشور برزیل جریان دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 15 ساعت قبل
0

رود آمازون به اقیانوس اطلس میریزد و درکشور برزیل جریان داردفاطمه

برای پاسخ کلیک کنید