رودهای کارون و زاینده رود از کدام شهرها عبور می کنند صفحه 29 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

اصفهان و اهواز

نویسنده

کارو ن به اهواززاینده رود به اصفهان

حانیه دروگری

رود های کارون: اصفهانزاینده رود:اهواز

امیررضا

بچه ها صفحه ۲۹ مطالعات اجتماعی را باز کنید میبینید

سمیه

کارون از اهواززاینده رود اصفهان

جواب فعالیت صفحه ۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان ابتدایی رودهای کارون و زاینده رود از کدام شهرها عبور می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
باران 7 ماه قبل
0

اصفهان و اهواز

ناشناس 9 ماه قبل
3

اصفهان و زاهدان

ناشناس 11 ماه قبل
-1

غعلااراب

ناشناس 1 سال قبل
-1

من می دونم رود کارو از اهواز عبور می کند و رود زا ینده رود از اصفهان عبور می کند درسته ها من معلمم پرسید اینو جواب دادم گفت درسته

ناشناس 1 سال قبل
-2

نمی دونم

ناشناس 1 سال قبل
-1

رود زاینده رود از جنگل تبدیل شده

ناشناس 2 سال قبل
1

از کدام شهر عبور میکند

امید 2 سال قبل
0

از کدام شهر عبور میکند

0
ناشناس 9 ماه قبل

زیندرود ازکدام شهرعبورمی کند

نویسنده 2 سال قبل
2

رودهای کارون وزاینده رود از کدام شهرهاعبور می کنند خیلی دنبالشم تروخدا بیاینش

0
Bahar 2 سال قبل

رود کارون:از اصفحان عبور میکنهرود زاینده رود:از اهواز

نویسنده 2 سال قبل
9

اصفهان و اهواز

نویسنده 2 سال قبل
-2

رود کارون :اصفهان زاینده رود :اهواز

حانیه دروگری 2 سال قبل
5

رود های کارون: اصفهانزاینده رود:اهواز

نویسنده 2 سال قبل
3

اهواز و اصفحان

ناشناس 2 سال قبل
0

اصفهان

نویسنده 2 سال قبل
0

کارون رود از زاینده رود از اهواز

نویسنده 2 سال قبل
2

زاینده رود: از اصفهان کارون:از اهواز

نویسنده 2 سال قبل
0

رود کارون از کدام شهرعبور میکند

نویسنده 2 سال قبل
0

دذربببزربزب

نویسنده 2 سال قبل
1

زاینده رود از شهر اصفهان کارون هم از اهواز

از اهواز و اصفهان 2 سال قبل
0

بله

نویسنده 2 سال قبل
0

چشمه چگنونه بوجود میاید وقتی

نویسنده 2 سال قبل
2

رود کارون و زاینده رود از چه شهری عبور میکنند

نویسنده 2 سال قبل
-2

نه من چیزی نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
0

تنلنب

نویسنده 2 سال قبل
1

این سوال فکر کنم تو کتاب هست

پارسا 2 سال قبل
-1

رود های کارون و زاینده رود از کدام شهر ها عبور می کنند

نویسنده 2 سال قبل
1

فکر کنم گرگان یکیشون باشه

نویسنده 2 سال قبل
1

اهوازم 2 سال قبل
-2

بچه ها من بلدم چی میشه

نویسنده 2 سال قبل
1

بله کاشکی

Nika 2 سال قبل
0

اصفهان و اهواز

نویسنده 2 سال قبل
-1

باجواب

نویسنده 2 سال قبل
-2

رودکارون وزایده بود ازکدام شهرها عبورمیکند؟باجواب

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم. نازنین فاطمه رجبی

نویسنده 2 سال قبل
0

رود کارون از شهر

سید نژاد 2 سال قبل
0

اهواز و اصفهان

4
ماروسی 2 سال قبل

آفرین به تو عزیزم

سوینج صحرای 2 سال قبل
2

ععععععععععععااااااللللللللیییییییییی

نویسنده 2 سال قبل
-2

صنایع مادر چیست ⁦❤️⁩به فناوری صنایع مادر میگویند

2
Attractive dash 2 سال قبل

رود کارون از شهر و رود زاینده از شهر عبور میکندد لطفاً جواب بگید

نویسنده 2 سال قبل
0

رود های کارونو زاینده رود از کدام شهر ها عبور می کنند

4
سمیه 2 سال قبل

کارون از اهواززاینده رود اصفهان

0
سوده 2 سال قبل

به اهواز و اصفهان

نویسنده 2 سال قبل
-1

اصفهان واهواز

امیر 2 سال قبل
2

بچه ها صفحه ۲۹ مطالعات اجتماعی را باز کنید میبینید

امیررضا 2 سال قبل
4

بچه ها صفحه ۲۹ مطالعات اجتماعی را باز کنید میبینید

نویسنده 2 سال قبل
8

کارو ن به اهواززاینده رود به اصفهان

برای پاسخ کلیک کنید