رودهای کارون و زاینده رود از کدام شهرها عبور می کنند صفحه 29 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

اصفهان و اهواز

نویسنده

کارو ن به اهواززاینده رود به اصفهان

ماروسی

آفرین به تو عزیزم

حانیه دروگری

رود های کارون: اصفهانزاینده رود:اهواز

سمیه

کارون از اهواززاینده رود اصفهان

جواب فعالیت صفحه ۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان ابتدایی رودهای کارون و زاینده رود از کدام شهرها عبور می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
باران 1 سال قبل
-2

اصفهان و اهواز

ناشناس 2 سال قبل
4

اصفهان و زاهدان

ناشناس 2 سال قبل
3

غعلااراب

ناشناس 2 سال قبل
-2

من می دونم رود کارو از اهواز عبور می کند و رود زا ینده رود از اصفهان عبور می کند درسته ها من معلمم پرسید اینو جواب دادم گفت درسته

ناشناس 2 سال قبل
0

نمی دونم

ناشناس 2 سال قبل
-2

رود زاینده رود از جنگل تبدیل شده

ناشناس 2 سال قبل
1

از کدام شهر عبور میکند

امید 2 سال قبل
-2

از کدام شهر عبور میکند

0
ناشناس 2 سال قبل

زیندرود ازکدام شهرعبورمی کند

نویسنده 3 سال قبل
1

رودهای کارون وزاینده رود از کدام شهرهاعبور می کنند خیلی دنبالشم تروخدا بیاینش

0
Bahar 3 سال قبل

رود کارون:از اصفحان عبور میکنهرود زاینده رود:از اهواز

نویسنده 3 سال قبل
10

اصفهان و اهواز

نویسنده 3 سال قبل
-2

رود کارون :اصفهان زاینده رود :اهواز

حانیه دروگری 3 سال قبل
5

رود های کارون: اصفهانزاینده رود:اهواز

نویسنده 3 سال قبل
3

اهواز و اصفحان

ناشناس 3 سال قبل
-1

اصفهان

نویسنده 3 سال قبل
-1

کارون رود از زاینده رود از اهواز

نویسنده 3 سال قبل
4

زاینده رود: از اصفهان کارون:از اهواز

نویسنده 3 سال قبل
0

رود کارون از کدام شهرعبور میکند

نویسنده 3 سال قبل
0

دذربببزربزب

نویسنده 3 سال قبل
2

زاینده رود از شهر اصفهان کارون هم از اهواز

از اهواز و اصفهان 3 سال قبل
1

بله

نویسنده 3 سال قبل
0

چشمه چگنونه بوجود میاید وقتی

نویسنده 3 سال قبل
2

رود کارون و زاینده رود از چه شهری عبور میکنند

نویسنده 3 سال قبل
-2

نه من چیزی نمی دونم

نویسنده 3 سال قبل
0

تنلنب

نویسنده 3 سال قبل
1

این سوال فکر کنم تو کتاب هست

پارسا 3 سال قبل
-1

رود های کارون و زاینده رود از کدام شهر ها عبور می کنند

نویسنده 3 سال قبل
1

فکر کنم گرگان یکیشون باشه

نویسنده 3 سال قبل
1

اهوازم 3 سال قبل
-2

بچه ها من بلدم چی میشه

نویسنده 3 سال قبل
1

بله کاشکی

Nika 3 سال قبل
0

اصفهان و اهواز

نویسنده 3 سال قبل
-1

باجواب

نویسنده 3 سال قبل
-2

رودکارون وزایده بود ازکدام شهرها عبورمیکند؟باجواب

نویسنده 3 سال قبل
-1

نمیدونم. نازنین فاطمه رجبی

نویسنده 3 سال قبل
0

رود کارون از شهر

سید نژاد 3 سال قبل
0

اهواز و اصفهان

5
ماروسی 3 سال قبل

آفرین به تو عزیزم

سوینج صحرای 3 سال قبل
3

ععععععععععععااااااللللللللیییییییییی

نویسنده 3 سال قبل
-2

صنایع مادر چیست ⁦❤️⁩به فناوری صنایع مادر میگویند

2
Attractive dash 3 سال قبل

رود کارون از شهر و رود زاینده از شهر عبور میکندد لطفاً جواب بگید

نویسنده 3 سال قبل
0

رود های کارونو زاینده رود از کدام شهر ها عبور می کنند

4
سمیه 3 سال قبل

کارون از اهواززاینده رود اصفهان

0
سوده 3 سال قبل

به اهواز و اصفهان

نویسنده 3 سال قبل
-1

اصفهان واهواز

امیر 3 سال قبل
2

بچه ها صفحه ۲۹ مطالعات اجتماعی را باز کنید میبینید

امیررضا 3 سال قبل
3

بچه ها صفحه ۲۹ مطالعات اجتماعی را باز کنید میبینید

نویسنده 3 سال قبل
8

کارو ن به اهواززاینده رود به اصفهان

برای پاسخ کلیک کنید