رودهای کارون و زاینده رود از کدام شهرها عبور می کنند صفحه 29 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

اصفهان و اهواز

نویسنده

کارو ن به اهواززاینده رود به اصفهان

امیررضا

بچه ها صفحه ۲۹ مطالعات اجتماعی را باز کنید میبینید

سمیه

کارون از اهواززاینده رود اصفهان

ماروسی

آفرین به تو عزیزم

جواب فعالیت صفحه ۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان ابتدایی رودهای کارون و زاینده رود از کدام شهرها عبور می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 21 روز قبل
0

رود کارون : اهواز

زاینده رود : اصفهان

ناشناس 2 ماه قبل
1

غعلااراب

ناشناس 7 ماه قبل
0

من می دونم رود کارو از اهواز عبور می کند و رود زا ینده رود از اصفهان عبور می کند درسته ها من معلمم پرسید اینو جواب دادم گفت درسته

ناشناس 7 ماه قبل
0

نمیدونم شاید من بدونم اما نمی گم❤

ناشناس 7 ماه قبل
0

نمی دونم

ناشناس 7 ماه قبل
1

رود زاینده رود از جنگل تبدیل شده

Hastibagheri ✨⚡ 7 ماه قبل
0

اصفهان و اهواز

ناشناس 11 ماه قبل
2

از کدام شهر عبور میکند

امید 11 ماه قبل
1

از کدام شهر عبور میکند

نویسنده 11 ماه قبل
2

رودهای کارون وزاینده رود از کدام شهرهاعبور می کنند خیلی دنبالشم تروخدا بیاینش

0
Bahar 11 ماه قبل

رود کارون:از اصفحان عبور میکنهرود زاینده رود:از اهواز

نویسنده 11 ماه قبل
11

اصفهان و اهواز

نویسنده 11 ماه قبل
0

رود کارون :اصفهان زاینده رود :اهواز

حانیه دروگری 11 ماه قبل
3

رود های کارون: اصفهانزاینده رود:اهواز

نویسنده 11 ماه قبل
3

اهواز و اصفحان

ناشناس 11 ماه قبل
-2

اصفهان و زاینده رود

ناشناس 11 ماه قبل
0

اصفهان

نویسنده 11 ماه قبل
0

کارون رود از زاینده رود از اهواز

نویسنده 11 ماه قبل
1

زاینده رود: از اصفهان کارون:از اهواز

نویسنده 11 ماه قبل
0

رود کارون از کدام شهرعبور میکند

نویسنده 11 ماه قبل
0

دذربببزربزب

نویسنده 11 ماه قبل
1

زاینده رود از شهر اصفهان کارون هم از اهواز

از اهواز و اصفهان 11 ماه قبل
0

بله

نویسنده 11 ماه قبل
0

چشمه چگنونه بوجود میاید وقتی

نویسنده 11 ماه قبل
1

رود کارون و زاینده رود از چه شهری عبور میکنند

نویسنده 11 ماه قبل
0

نه من چیزی نمی دونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

تنلنب

نویسنده 11 ماه قبل
0

این سوال فکر کنم تو کتاب هست

پارسا 11 ماه قبل
-2

رود های کارون و زاینده رود از کدام شهر ها عبور می کنند

نویسنده 11 ماه قبل
0

فکر کنم گرگان یکیشون باشه

نویسنده 11 ماه قبل
0

اهوازم 11 ماه قبل
-2

بچه ها من بلدم چی میشه

نویسنده 11 ماه قبل
1

بله کاشکی

Nika 11 ماه قبل
0

اصفهان و اهواز

نویسنده 11 ماه قبل
-1

باجواب

نویسنده 11 ماه قبل
-2

رودکارون وزایده بود ازکدام شهرها عبورمیکند؟باجواب

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمیدونم. نازنین فاطمه رجبی

نویسنده 11 ماه قبل
0

رود کارون از شهر

سید نژاد 11 ماه قبل
0

اهواز و اصفهان

4
ماروسی 11 ماه قبل

آفرین به تو عزیزم

سوینج صحرای 11 ماه قبل
2

ععععععععععععااااااللللللللیییییییییی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

صنایع مادر چیست ⁦❤️⁩به فناوری صنایع مادر میگویند

2
Attractive dash 11 ماه قبل

رود کارون از شهر و رود زاینده از شهر عبور میکندد لطفاً جواب بگید

نویسنده 11 ماه قبل
0

رود های کارونو زاینده رود از کدام شهر ها عبور می کنند

4
سمیه 11 ماه قبل

کارون از اهواززاینده رود اصفهان

0
سوده 11 ماه قبل

به اهواز و اصفهان

نویسنده 11 ماه قبل
0

اصفهان واهواز

امیر 11 ماه قبل
3

بچه ها صفحه ۲۹ مطالعات اجتماعی را باز کنید میبینید

امیررضا 11 ماه قبل
5

بچه ها صفحه ۲۹ مطالعات اجتماعی را باز کنید میبینید

نویسنده 11 ماه قبل
9

کارو ن به اهواززاینده رود به اصفهان

نویسنده 11 ماه قبل
-2

🍁

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید