اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند توضیح دهید صفحه 57 پیام های آسمان هشتم

جواب خودت را امتحان کند صفحه ۵۷ کتاب پیام های آسمان هشتم اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر چون بعد از نماز فهمیده نمازش صحیح است و واجب نیست نمازش را بخواند فقط برای نمازهای بعدی باید آنها را پاک کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Sandra 10 روز قبل
1

○`¤خیر- دراین شرایط نمازش صحیح است اما باید برای نماز های بعدی آنها را پاک کند

0
Sandra 10 روز قبل

دوستان ببینین این جوابم هم درسته یا نه ؟؟؟

Sandra 10 روز قبل
0

○`¤خیر- دراین شرایط نمازش صحیح است اما باید برای نماز های بعدی آنها را پاک کند

Sandra 10 روز قبل
0

○`¤خیر- دراین شرایط نمازش صحیح است اما باید برای نماز های بعدی آنها را پاک کند

برای پاسخ کلیک کنید