شعری از فردوسی درباره عظمت و بزرگی ایران صفحه 33 فارسی هشتم

ناشناس

فردوسی یکی از بهترین شاعران ایران بزرگ استمن به ایران و فردوسی افتخار می کنممحمد مهدی

نویسنده

خیلی خوب بود

نویسنده

ارامگاه فردوسی در توس استماهان

نویسنده

خواهش میکنم معنی شعر هم بنویسید

نویسنده

چو ایران نباشد تن من مباد

جواب گفت و گو صفحه ۳۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم شعری از فردوسی درباره عظمت و بزرگی ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ندانی که ایران نشست منست جهان سر به سر زیر دست ِ منست
هنر نزد ایرانیان است و بس ندادند شیر ژیان را بکس
همه یکدلانند یـزدان شناس به نیکـی ندارند از بد هراس
دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود
چـو ایران نباشد تن من مباد در این بوم و بر زنده یک تن مباد
همه روی یکسر بجنگ آوریم جهان بر بداندیـش تنگ آوریم
همه سربسر تن به کشتن دهیم به از آنکه کشور به دشمن دهـیم
چنین گفت موبد که مرد بنام به از زنده دشمن بر او شاد کام
اگر کُشت خواهد تو را روزگار چه نیکو تر از مرگ در کار زا

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

جواب

نویسنده 3 سال قبل
4

ارامگاه فردوسی در توس استماهان

نویسنده 3 سال قبل
5

خیلی خوب بود

ناشناس 3 سال قبل
8

فردوسی یکی از بهترین شاعران ایران بزرگ استمن به ایران و فردوسی افتخار می کنممحمد مهدی

نویسنده 3 سال قبل
3

چو ایران نباشد تن من مباد

نویسنده 3 سال قبل
3

خواهش میکنم معنی شعر هم بنویسید

2
محمد 3 سال قبل

نمدونم

نویسنده 3 سال قبل
0

خوب

برای پاسخ کلیک کنید