شب سوم محرم متعلق به کیست ؟

شب سوم محرم متعلق به کیست ؟

مهاجم اومد و دل ما را صفا داد محرمیتی از روزهای و دهه‌های است که میمردم درمان به عزاداری می گذراند و بعد از محرم همه را به سمت خانه امام حسینی روان و دهه اول محرم همان سود روزی است که کاروان حسینی به سمت لا می‌رود حسین به کربلا این را به که کوفی وفا ندارد شعاری است که همه مردم آن را با جان و دل گوش فرا میدهم اهمیت محرم و روز سوم محرم اسرار بالاست به طوری که نمی توان از اهمیت آن چشم‌پوشی کنیم علمی که از روزهای بسیار مهم ایرانیان است که در زمان شاه جهان را مورد بررسی قرار داده است در اربعین کربلا که روز سوم ماه ۲۰ میلیون نفر به سمت حرم امام حسین می رود و در شور حسینی امین مسلمانان با شریک می شود مهر من تنها متعلق به ایرانیان بلکه مطالبه هم این مسلمانی است که محمد حسینی در دل آنها وجود دارد

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید