شکل زیر نردبان موفقیت است به نظر شما کدامیک از گام های موفقیت از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ آنها را به ترتیب از پایین به بالا بنویسید صفحه 82 هدیه های آسمان ششم

محمد متین

از نظر من مهمترین گام موفقیت تلاش و پشتکار است

ملیکاجون

به نظر من گام اول از پایین میتونه اراده باشه

عالی خوب بود و به سوالم رسیدم

خوب

فاطمه

در جواب هدیه خیلی عالی است لطفا اون پنج گام رو بنویسید با تشکر از همکاران نکس لود😘😍😜👏 ☝ لطفا به این توجه کنید 👏😙ممنون

جواب کامل کنید صفحه ۸۲ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم شکل زیر نردبان موفقیت است به نظر شما کدامیک از گام های موفقیت از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ آنها را به ترتیب از پایین به بالا بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) باید ابزار مخصوص آن کار را فراهم کنی.
2) باید استاد ماهر و باتجربه داشته باشی.
3) باید نظم و برنامه ریزی داشته باشی.
4) باید صبر داشته باشی، تلاش کنی.
5) از شکست نترسی.
از نظر من مهمترین گام موفقیت تلاش و پشتکار است.

ناشناس : گام اول چون اگر گام اول را کامل کامل نکنیم نمیتوانیم به هدف های بعدیمان برسیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 8 ماه قبل
0

باید نظم داشته باشیم و تمیز و اراسته باشیم از ترس نترسیم و همیشه مرتب و بانظم باشیم و به هدف و پشتکار هم برسیم

ریحانه 9 ماه قبل
1

بهترین جواب رو همیشه اقای مهدی میده ممنونم بابت جواب های خوبتون ♥♥♥♥😍😍😍😍

محمد متین 9 ماه قبل
4

از نظر من مهمترین گام موفقیت تلاش و پشتکار است

نویسنده 9 ماه قبل
-1

باید تلاش کنیم و از هیچ چیز مانند شکست نترسیمپانیذ

ناشناس 9 ماه قبل
-2

0
م. 9 ماه قبل

مولایی به خدا

K2 9 ماه قبل
-1

صبوری تالار بسیار مهم است

نویسنده 9 ماه قبل
0

همه ی گام ها موفقیتی برای خود دارند

هاو کار شبگرد 9 ماه قبل
0

باید ازهیچ نترسیم و با موفقیت وایستیم

سمانه 9 ماه قبل
0

جواب تمرین عالی

مهتاب 9 ماه قبل
0

خیلی خیلی عالیست

فاطمه 9 ماه قبل
3

در جواب هدیه خیلی عالی است لطفا اون پنج گام رو بنویسید با تشکر از همکاران نکس لود😘😍😜👏 ☝ لطفا به این توجه کنید 👏😙ممنون

عالی خوب بود و به سوالم رسیدم 9 ماه قبل
3

خوب

نویسنده 9 ماه قبل
-2

گام اول چون اگر گام اول را کامل کامل نکنیم نمیتوانیم به هدف های بعدیمان برسیم

نویسنده 9 ماه قبل
2

به نظر من گام اول از پایین میتونه اراده باشه

ملیکاجون 9 ماه قبل
3

به نظر من گام اول از پایین میتونه اراده باشه

نویسنده 9 ماه قبل
1

ما باید نردبان زندگی خود را بسازیمپروانه عالمی

نویسنده 9 ماه قبل
1

عالی بود

نازنین محمدی 9 ماه قبل
0

به نظرم گام اول صبوری ممکنه باشه

نویسنده 9 ماه قبل
0

صبر تفکر

نویسنده 9 ماه قبل
0

همه گام های نردبان به یک اندازه اهمیت دارد

نویسنده 9 ماه قبل
0

تتتتتت

نویسنده 9 ماه قبل
1

1) باید ابزار مخصوص آن کار را فراهم کنی.2) باید استاد ماهر و باتجربه داشته باشی.3) باید نظم و برنامه ریزی داشته باشی.4) باید صبر داشته باشی، تلاش کنی.5) از شکست نترسی.

نویسنده 9 ماه قبل
0

گام اول اگر ما گام اول خود را کامل نکنیم نمیتوانیم به گام دوم برسیم☺

برای پاسخ کلیک کنید