شعر پروین اعتصامی به صورت مناظره کوتاه با معنی صفحه 113 فارسی ششم

پریسا

این خیییلی خیییییییییییییییییلی طولانی بود کجاش شعر کوتاهه 😕😑

نویسنده

نکوهش بیجا          سـیـر، یک روز طعنه زد به پیاز          کـه تـو مـسـکـیـن چقدر بد بوئیگـفـت، از عیب خویش بی خبری          زان ره از خـلـق، عـیب میجوئیگــفــتــن از زشــتــروئـی دگـران          نـــشـــود بـــاعــث نــکــوروئــیتـو گـمـان مـیـکنی که شاخ گلی          بــصــف ســرو و لــالـه مـیـروئـییـا کـه هـمـبـوی مـشـک تـاتـاری          یـــا ز ازهـــار بـــاغ مـــیــنــوئــیخـویـشتن، بی سبب بزرگ مکن          تـو هـم از سـاکـنـان ایـن کـوئـیره مـا، گـر کـج اسـت و نـاهـمـوار          تـو خـود، این ره چگونه میپوئیدر خود، آن به که نیکتر نگری          اول، آن بـه کـه عیب خود گوئیما  زبونیم و شوخ جامه و پست          تــو چــرا شــوخ تـن نـمـیـشـوئـی

نویسنده

شهرستان ادب: 

ناشناس

ببخشید میشه یک مثال کوتاه برای مناظره بزنید

جواب کارگاه درس پژوهی صفحه ۱۱۳ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم شعر پروین اعتصامی به صورت مناظره کوتاه با معنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شعر مناظره ای پروین اعتصامی : توانا و ناتوان
در دست بانوئی، به نخی گفت سوزنی کای هرزه‌گرد بی سر و بی پا چه می‌کنی
ما میرویم تا که بدوزیم پاره‌ای هر جا که میرسیم، تو با ما چه می‌کنی
خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم بنگر بروز تجربه تنها چه می‌کنی
هر پارگی بهمت من میشود درست پنهان چنین حکایت پیدا چه می‌کنی
در راه خویشتن، اثر پای ما ببین ما را ز خط خویش، مجزا چه می‌کنی
در دست بانوئی، به نخی گفت سوزنی کای هرزه‌گرد بی سر و بی پا چه می‌کنی
ما میرویم تا که بدوزیم پاره‌ای هر جا که میرسیم، تو با ما چه می‌کنی
خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم بنگر بروز تجربه تنها چه می‌کنی
هر پارگی بهمت من میشود درست پنهان چنین حکایت پیدا چه می‌کنی
در راه خویشتن، اثر پای ما ببین ما را ز خط خویش، مجزا چه می‌کنی
تو پای بند ظاهر کار خودی و بس پرسندت ار ز مقصد و معنی، چه میکنی
گر یک شبی ز چشم تو خود را نهان کنیم چون روز روشن است که فردا چه می‌کنی
جائی که هست سوزن و آماده نیست نخ با این گزاف و لاف، در آنجا چه میکنی
خود بین چنان شدی که ندیدی مرا بچشم پیش هزار دیده‌ی بینا چه می‌کنی
پندار، من ضعیفم و ناچیز و ناتوان بی اتحاد من، تو توانا چه می‌کنی

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پریسا 1 ماه قبل
5

این خیییلی خیییییییییییییییییلی طولانی بود کجاش شعر کوتاهه 😕😑

مهدی 2 ماه قبل
0

بامعنا

ناشناس 2 ماه قبل
2

سلام میشه از مناظره دو چیز بی جان هم بزارین ممنون میشم

ناشناس 3 ماه قبل
4

ببخشید میشه یک مثال کوتاه برای مناظره بزنید

یسنا 3 ماه قبل
-1

عالی بود🌹❤

کوثر رشیدی 4 ماه قبل
0

عالی بود مرسی

0
محمد علی فتح آبادی 2 ماه قبل

ممنون

0
محمد علی 2 ماه قبل

ممنون علی بود

0
مهدیرل 4 ماه قبل

عالی بود ممنون از شما

FaTeMeH 4 ماه قبل
0

بسیار اموزنده

نویسنده 4 ماه قبل
4

شهرستان ادب: 

1
F 4 ماه قبل

عالی👌

نویسنده 4 ماه قبل
4

نکوهش بیجا          سـیـر، یک روز طعنه زد به پیاز          کـه تـو مـسـکـیـن چقدر بد بوئیگـفـت، از عیب خویش بی خبری          زان ره از خـلـق، عـیب میجوئیگــفــتــن از زشــتــروئـی دگـران          نـــشـــود بـــاعــث نــکــوروئــیتـو گـمـان مـیـکنی که شاخ گلی          بــصــف ســرو و لــالـه مـیـروئـییـا کـه هـمـبـوی مـشـک تـاتـاری          یـــا ز ازهـــار بـــاغ مـــیــنــوئــیخـویـشتن، بی سبب بزرگ مکن          تـو هـم از سـاکـنـان ایـن کـوئـیره مـا، گـر کـج اسـت و نـاهـمـوار          تـو خـود، این ره چگونه میپوئیدر خود، آن به که نیکتر نگری          اول، آن بـه کـه عیب خود گوئیما  زبونیم و شوخ جامه و پست          تــو چــرا شــوخ تـن نـمـیـشـوئـی

محمد سعید 4 ماه قبل
-1

نکوهش بیجا          سـیـر، یک روز طعنه زد به پیاز          کـه تـو مـسـکـیـن چقدر بد بوئیگـفـت، از عیب خویش بی خبری          زان ره از خـلـق، عـیب میجوئیگــفــتــن از زشــتــروئـی دگـران          نـــشـــود بـــاعــث نــکــوروئــیتـو گـمـان مـیـکنی که شاخ گلی          بــصــف ســرو و لــالـه مـیـروئـییـا کـه هـمـبـوی مـشـک تـاتـاری          یـــا ز ازهـــار بـــاغ مـــیــنــوئــیخـویـشتن، بی سبب بزرگ مکن          تـو هـم از سـاکـنـان ایـن کـوئـیره مـا، گـر کـج اسـت و نـاهـمـوار          تـو خـود، این ره چگونه میپوئیدر خود، آن به که نیکتر نگری          اول، آن بـه کـه عیب خود گوئیما  زبونیم و شوخ جامه و پست          تــو چــرا شــوخ تـن نـمـیـشـوئـی

0
کک 4 ماه قبل

عالی ممنون

ناشناس 4 ماه قبل
-2

شعر خیلی طولانی بود

ناشناس 4 ماه قبل
-1

اشک یتیم هم از مناظره های پروین اعتصامی هست

نویسنده 4 ماه قبل
1

سلاماین که مناظره ی (کوتاه)نبود خیلی هم زیاد بودو همش توی هم قاطی شده بود

محمد عرفان 4 ماه قبل
1

روان خوانیشون برای دانش اموزان کلاس ششم خیلی سخته

0
سلام اسم من هم محمد عرفان است 20 روز قبل

من هم موافقم

برای پاسخ کلیک کنید