شما از واقعه ی عاشورا چه پیامی دریافت کردید بیان کنید صفحه 95 مطالعات اجتماعی پنجم

ناشناس

صبوری در برابر ظلم و ستم

نویسنده

امر به معروف و نهی از منکرف قیام دربرابرظلم و ستم،صبر،نماز اول وقت،تعصب و غیرت

معراج

میشه جواب اصلی رو بنویسید

سارا

سلام 🖐🏻🖐🏻

اگر میشه جواب اصلی رو بزارید💖💖

خدانگهدار👋🏻👋🏻

نویسنده

واقعه عاشورا نه تنها خاندان بنی امیه را رسوا کرد و ظلم وو فساد انها را اشکار کردبلکه سر مشق خوبی برای قیامعلیع همه ی ظالمان در طول تاریخ شد…

جواب فعالیت صفحه ۹۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم شما از واقعه ی عاشورا چه پیامی دریافت کردید بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امر به معروف و نهی از منکرف قیام در برابر ظلم و ستم، نماز اول وقت، صبر، غیرت و تعصب، تابعیت از امر ولی.

کیمیا اذری : امر به معروف و نهی از منکرف قیام در برابر ظلم و ستم صبر ،نماز اول وقت ، تعصب و غیرت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 23 روز قبل
2

نمی دونم

نازنین زهرا 11 ماه قبل
3

میشه فقط یه جواب بدید این طوری ما گیج میشیم.

نازنین زهرا 11 ماه قبل
4

میشه فقط یه جواب بدید این طوری ما گیج میشیم.

سارا 11 ماه قبل
5

سلام 🖐🏻🖐🏻

اگر میشه جواب اصلی رو بزارید💖💖

خدانگهدار👋🏻👋🏻

شقایق 11 ماه قبل
2

کیمیا درست جوابت😉

امیر 11 ماه قبل
1

سلام میشه جواب کاملو بزارید

ناشناس 11 ماه قبل
1

پیام روز عاشورا

آرش قربانی 11 ماه قبل
-2

فداکاری وگذشت در راه خدا

ناشناس 11 ماه قبل
0

در مقابل سلام و ستم و فسادسکوت نکنیم و امر به معروف و نهی از منکر کنیم

ر 11 ماه قبل
0

سلام در همگام درس این سوال رو بزنید و اخریش بنویسید همگام درس درست می شود خواهش میکنم

نویسنده 12 ماه قبل
0

امر به معروف و نهی از منکرف قیام در برابر ظلم و ستم صبر نماز اول وقت تعصب و غیرت

ناشناس 12 ماه قبل
1

پیام واقعه ی عاشورا چیست کلاس پنجم

نویسنده 12 ماه قبل
-1

صفحه ی۹۴

نازنین 1 سال قبل
-1

نتد ول کارما

ندپ

مسخره 1 سال قبل
-1

هیچی

گورباه 1 سال قبل
0

میشه بگسن من نمد

رضا ملوندی 1 سال قبل
2

ایستادگی در برابری در ها و ظلم و مبارزه بر علیه انها

ناشناس 1 سال قبل
-1

خ

-1
,1111 1 سال قبل

1111

۰۰۰۰ 1 سال قبل
-2

ممنون

-1
مسخره 1 سال قبل

يعني چی

معراج 1 سال قبل
5

میشه جواب اصلی رو بنویسید

2
بدون نام 1 سال قبل

بله لطفا درست بزارید

ناشناس 1 سال قبل
6

صبوری در برابر ظلم و ستم

نویسنده 1 سال قبل
4

عمر به معروف چون ولی اگر ان کابجبرمعبتخفبانعیبلنچچخفقبتحج

-1
مهرشاد 1 سال قبل

چرت وپرت

نویسنده 1 سال قبل
3

امر به معروف و نهی از منکر

فاطی 1 سال قبل
1

امر به معروف و نهی از منکر

فاطی 1 سال قبل
-1

امر به معرو ف و نهی لز منکر

نویسنده 1 سال قبل
0

شما از واقه ي عاشورا چه پيامي دريافت كرديد؟بيان كنيد.در مقابل ظلم وستم وفساد سكوت نكنيم و امر به معروف ونهي از منكر كنيم

0
سحراحمدنژاد 1 سال قبل

چون یزیدپرمعاویه فرد بسیارستمگربود وبرسرمسلمانان حکومت می کردیزیدبطور آشکارگناه می کرد

0
دیما 1 سال قبل

در مقابل ظلم و ستم سکوت نکنیم و امر به معروف و نهی از منکر کنیم

نویسنده 1 سال قبل
2

خلافت امام حسین ( ع)

نویسنده 1 سال قبل
0

جان فشانی و فداکاری و گذشت در راه خداوند مهربان

نویسنده 1 سال قبل
5

امر به معروف و نهی از منکرف قیام دربرابرظلم و ستم،صبر،نماز اول وقت،تعصب و غیرت

0
ثریا 12 ماه قبل

بله

1
حسین خالدی 1 سال قبل

خیر

نویسنده 1 سال قبل
3

جواب ک شما دادین اشتباست

نویسنده 1 سال قبل
-1

کر

نویسنده 1 سال قبل
0

چرا امام حسین علیه حکومت یزید قیام کرد؟

0
ارغوان 1 سال قبل

در مقابل ظلم وستم و فسادسکوت نکنیم و امر به معروف و نهی منکر کنیم

علی 1 سال قبل
0

امر به معروف چون اگیتتیتلفمپفپیثقه انجا دیدین مبپپبدپینین

نویسنده 1 سال قبل
4

جواب کیمیا آذری من هم همین جواب را میدهم

نویسنده 1 سال قبل
2

نمی دونم خودم هم دارم در مورد این سوال تحقیقرمی کنم 😊

عباس رضای 1 سال قبل
2

ایستاده گی در برابر مخالفان امام حسین

نویسنده 1 سال قبل
0

یمق

نویسنده 1 سال قبل
4

پیام واقعه عاشوراچه بود ؟واقعه عاشورانه تنها خاندان بنی امیه را رسوا کرد و ظلم و فساد آنها را آشکار کرد بلکه سرمشق خوبی برای قیام بر علیه همه ظالمان در طول تاریخ شد.

نویسنده 1 سال قبل
2

پیام واقعی آشوراچیست

نویسنده 1 سال قبل
1

شنید نمی

مهلا 1 سال قبل
2

من دریافت کردم که هیچ وقت به کسی ظلم دستم نکنم چون این کار خیلی اشتباه است وبه همه کمک کنمیزید ادم خیلی بدی بود

عرفان 1 سال قبل
2

امر به معروف و نهی از منکر قیام در برابر ظلم و ستم نماز اول وقت صبر، غیرت و تعصب.

مبینا قاسمی 1 سال قبل
0

فعالیت صفحه ی 94و95 کلاس پنجم

نویسنده 1 سال قبل
1

سرمشق خوبی بگیریمکار بد انجام میدهیم

نویسنده 1 سال قبل
1

امر به معروف و نهی از منکر قیام در برابر ظلم و ستم ،نماز اول وقت و تعصب و غیرت

در حال نوشتن 1 سال قبل
3

ممنون از بچه ها و سایت خوبتون

نویسنده 1 سال قبل
1

نمیدونم

نویسنده 1 سال قبل
1

جواب این یوال

نویسنده 1 سال قبل
-1

جواب این سوال را بگویید

نویسنده 1 سال قبل
-2

امر به معروف و نهری از منکرقیام در برابر ضلم ستم یزید و معاویه

نویسنده 1 سال قبل
-2

جواب:آشغال سگ

نویسنده 1 سال قبل
4

واقعه عاشورا نه تنها خاندان بنی امیه را رسوا کرد و ظلم وو فساد انها را اشکار کردبلکه سر مشق خوبی برای قیامعلیع همه ی ظالمان در طول تاریخ شد…

0
شادی 1 سال قبل

درسته آفرین

-2
کوثر بارانب 1 سال قبل

کامل بیا کوثر بارانی

نویسنده 1 سال قبل
0

در مقابل ظلم وستم سکوت نکنیم وامر به معروف و نهی از منکر کنیم

نویسنده 1 سال قبل
-1

امر به معروف و نهی از منکرف قیام در برابر ظلم و ستم نماز اول وقت غیرت تعصب صبر.

نویسنده 1 سال قبل
-1

امر به معروف و نهی از منکرف قیام در برار ظلم و ستم صبر و نماز اول وقت غیرت تعصب و بردباریرونیا دروگر

نویسنده 1 سال قبل
-1

۰

نویسنده 1 سال قبل
-1

تمتااححارمج

نویسنده 1 سال قبل
0

ما نباید در برابر ظلم ستم ساکت بمانیم بلکه باید بر علیه ظالم قیام کنیم

نویسنده 1 سال قبل
0

جواب

نویسنده 1 سال قبل
-1

جواب کیمیا اذری

نویسنده 1 سال قبل
0

امر به معروف و نهی از منکر قیام دربرابر ظلم و ستم صبر نماز اول وقت تعصب و غیرت

ناشناس 1 سال قبل
0

به هیچ کس ظلم و بدی نکنم وبا همه به خوبی رفتار کنم.امر به معروف و نهی از منکر قیام دربرابر ظلم و ستم صبر نماز اول وقت تعصب غیرت

نویسنده 1 سال قبل
0

واقعا

نویسنده 1 سال قبل
0

سرمقش

نویسنده 1 سال قبل
2

شما از واقعه ی عاشورا چه پیامی دریافت کردید بیان کنید

ناشناس 1 سال قبل
2

سرمشق خوبی برای قیام بر علیه ظالمان در طول تاریخ شد

نویسنده 1 سال قبل
0

اصلاح امت

برای پاسخ کلیک کنید