صدای هواپیما شیشه پنجره ها را می لرزاند در این حالت انرژی صوتی به چه شکلی از انرژی تبدیل می شود صفحه 23 علوم چهارم

نویسنده

صدای هواپیما شیشه پنجره ها را میلرزاند در این حالت به چه شکلی از انرژی تبدیل میشود

نویسنده

انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی😍🎓

نویسنده

در حرکت هواپیما انرژی صوتی تبدیل میشود به انرژی حرکتی🤩😘😘😘😘😘💜💙💚💛🧡❤🖤🤎🤍

Ava

انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی

از صدای هواپیما شیشه ی پنجره ها را می لرزاند در این حالت انرژی صوتی به چه چکلی از انرژی تبدیل می شود

من نمیدونم.

جواب فکر کنید صفحه ۲۳ کتاب علوم تجربی پایه چهارم دبستان ابتدایی صدای هواپیما شیشه پنجره ها را می لرزاند در این حالت انرژی صوتی به چه شکلی از انرژی تبدیل می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حرکتی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
گوینده 4 ماه قبل
0

انرژی صوتی تبدیل میشود به انرژی حرکتی

لیلا 4 ماه قبل
1

صدای هواپیما شیشه ی پنجره ها را میلرزاند در این حالت انرژی صوتی به شکلی از انرژی تبدیل میشود

سلطان 5 ماه قبل
2

بابا جواب ها رو خودتون بگین😠😡مردم هیچ جیزیلد نیستن

1
ناشناس 2 ماه قبل

تو که بلدی درست بنویس☺️☺️☺️😂😂😂

فاطمه 6 ماه قبل
0

جواب سوال چرا صدای هواپیما شیشه های پنجره را می لرزاند؟

نویسنده 7 ماه قبل
2

علوم کلاس چهارم صفحه ی 24

یتلت 7 ماه قبل
-2

در این ریمل

0
نویسنده 7 ماه قبل

چی

نویسنده 7 ماه قبل
5

انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی😍🎓

سوگند😍 7 ماه قبل
2

انرژی ها در این قسمت به هم تبدیل شدند . که انرژی صوتی به حرکتی است 💫

نویسنده 7 ماه قبل
3

حرکتی

از صدای هواپیما شیشه ی پنجره ها را می لرزاند در این حالت انرژی صوتی به چه چکلی از انرژی تبدیل می شود 7 ماه قبل
3

من نمیدونم.

0
مرسی که هیچی نمیدونی اوسکل 7 ماه قبل

🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨MHMD

نویسنده 7 ماه قبل
14

صدای هواپیما شیشه پنجره ها را میلرزاند در این حالت به چه شکلی از انرژی تبدیل میشود

3
Ava 7 ماه قبل

انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی

ناشناس 7 ماه قبل
0

تار ، سوار ، راست، راسو، اورست، روستا

نویسنده 7 ماه قبل
2

سلام من هم بلد نیستم دارم از شما می پرسم

نویسنده 7 ماه قبل
3

در حرکت هواپیما انرژی صوتی تبدیل میشود به انرژی حرکتی🤩😘😘😘😘😘💜💙💚💛🧡❤🖤🤎🤍

0
دنیا 7 ماه قبل

این چی 😳بوس بر اسکول پلش

-1
ادا.وبنبحعحدتتک 7 ماه قبل

خکتعند

0
ناشناس 7 ماه قبل

من نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

انرژی صوتی ب حرکتی

0
فاطمه 7 ماه قبل

چرا صدای هواپیمایی ک باسرعت زیاد حرکت میکند شیشه ی پنجر رامی لرزاند

0
آیداپورمند 7 ماه قبل

چون تو خوبی ابریشم

نویسنده 7 ماه قبل
0

انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی می شود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

لرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی می شود

الیانااسفندی 7 ماه قبل
1

انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی می شود

الیانا اسفندی 7 ماه قبل
0

انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی می شود

سامیار 7 ماه قبل
0

انرژی صوتی به حرکتی تبدیل می شود

ناشناس 7 ماه قبل
0

علت لرزش پنجره ها در هنگام عبور هواپیما چیه؟؟؟

نویسنده 7 ماه قبل
0

صدای هواپیما شیشه ی پنجره ها را می لرزاند در این حالت انرژی صوتی به کدام شکل از انرژی نبدیل میشود

نویسنده 7 ماه قبل
0

انرژی لامپ به چه انرژی تبدیل میشود

نویسنده 7 ماه قبل
0

به ان

نویسنده 7 ماه قبل
0

چون انرژی صوتی به لرزشی تبدیل میشود

محمدرضا 7 ماه قبل
1

انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی😄😁😁😁😁😁😂😂😂😍😍

نویسنده 7 ماه قبل
0

ریده بود از یه خر هایی مث شما میخاستیم

هاوبیر آدمش 7 ماه قبل
1

تلهلفر۶یبلهب

نویسنده 7 ماه قبل
0

هواپیما از چی انرژی استفاده می کنه

نویسنده 7 ماه قبل
0

می ناز ناخن نابغه واتر دیدارهای

انرژی 7 ماه قبل
0

واقعا این سوال را بلد نیستم ؟؟؟

فاطمه 7 ماه قبل
0

واقعا این سوال را بلد نیستم؟؟؟!!!!!

ناشناس 7 ماه قبل
0

نا

دنیا صدیقی 7 ماه قبل
0

انرژی صوتی به انرژی حرکتی در می اید

نویسنده 7 ماه قبل
0

دددرپیدپثدذذژپرتلودایددطپط

نویسنده 7 ماه قبل
0

چرا صدای هواپیمایی که باعث سرعت زیاد حرکت می کند حرکت می کند شیشه پنجره ما را می لرزاند جوابشو می خوام

نویسنده 7 ماه قبل
0

انرژی صوتی به حرکتی

فلورا 7 ماه قبل
0

دارم از شما میپرسم

فلورا 7 ماه قبل
0

دارم از شما می پرسم

نویسنده 7 ماه قبل
0

لطفا بهم کمک کنید

نویسنده 7 ماه قبل
1

چرا هواپیما شیشه پنجره هارا می لرزاند ؟دلیل : به این دلیل که هرچه هواپیما نزدیک تر باشد پنجره ها بیشتر می لرزند و یا حتی ممکن است شیشه پنجره ها بشکند ؛ به این عمل انرژی صوتی می گویندشما میتوانید در خانه آزمایشی انجام دهید تا بتوانید بهتر متوجه بشویدمواد لازم : یک فابلمه بزرگ، یک قابلمه کوچک ، یک گوشت کوب ، لیوان ، بادکنک ، برنج

محدثه هاشمپور 7 ماه قبل
0

چرا هواپیما شیشه پنجره هارا می لرزاند ؟دلیل : به این دلیل که هرچه هواپیما نزدیک تر باشد پنجره ها بیشتر می لرزند و یا حتی ممکن است شیشه پنجره ها بشکند ؛ به این عمل انرژی صوتی می گویندشما میتوانید در خانه آزمایشی انجام دهید تا بتوانید بهتر متوجه بشویدمواد لازم : یک فابلمه بزرگ، یک قابلمه کوچک ، یک گوشت کوب ، لیوان ، بادکنک ، برنج

نویسنده 7 ماه قبل
0

با کلمات ت ، م ، ق ، ش ، ا یک کلمه بگودیانا

پریاحمدالهی 7 ماه قبل
0

انرژی صوتی به انرژی حرکتی تبدیلمیشود.

نویسنده 7 ماه قبل
0

چون انرژی حرکتی به انرژی صوتی تبدیل می شوذ

نویسنده 7 ماه قبل
1

لببحعبدته۶بددکتبخهلدککگگا

نویسنده 7 ماه قبل
1

چون تو خوبی ابریشم

نویسنده 7 ماه قبل
0

به انرژی حرکتی تبدیل می شود

-1
فاطی 7 ماه قبل

بله

نویسنده 7 ماه قبل
2

برای هر یک از شکل های زیرجمع وتفریق کسری بنوی سیدو حاصل آن را به دست آورید؟🔺️

-2
نازنین 7 ماه قبل

جوابش

1
نازنین 7 ماه قبل

جوابشانرژی صوتی به انرژی حرکتی تبدیل میشودیاوقتی هواپیمااز بغل پنجره رد می شود شی شه به لرز می افتد

نویسنده 7 ماه قبل
0

س

نویسنده 7 ماه قبل
0

خب

ناشناس 7 ماه قبل
1

انرژی صوتی به حرکتی تبدیل می شود…

نویسنده 7 ماه قبل
0

بله

نویسنده 7 ماه قبل
1

چرا صدای زیاد هواپیمایی که با سرعت حرکت می کند شیشه ی پنجره را می لرزاند

عسل 7 ماه قبل
0

ح رکتی

ناشناس 7 ماه قبل
1

حرکتی

نویسنده 7 ماه قبل
1

انژی صوتی به حرکتی انرژی صوتی باعث حرکت شیشه های مامی شود

ناشناس 7 ماه قبل
1

انژی صوتی به حرکتی انرژی صوتی باعث حرکت شیشه های مامی شود

نویسنده 7 ماه قبل
0

صدای هواپیما شیشه های هواپیما را می لرزاند در این صورت انرژی صوتی به چه انرژی تبدیل می شود

نویسنده 7 ماه قبل
0

صدای هواپیما شیشه ی پنجره ها را می لرزاند. در این حالت ،انرژی صوتی به کدام شکل از انرژی تبدیل میشود علوم پایه ی چهارم دبستان؟به انرژی حرکتی تبدیل میشود

نویسنده 7 ماه قبل
1

جواب چرا صدای هواپیمایی که با سرعت زیاد حرکت میکند شیشه ی پنچره را می لرزاند

امیررضا معراجی 7 ماه قبل
0

لرزش شیشه ها برای عبور هواپیما به علت وجود _______می باشد ؟

نویسنده 7 ماه قبل
0

اصلا جواب نداره

😛😜 7 ماه قبل
0

صدا هم انرژی دارد،پس می تواند از انرژی صوتی به انرژی حرکتی تبدیل شود.

انرژی صوتی 7 ماه قبل
0

آیا این جوابم درست است

نویسنده 7 ماه قبل
0

🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨MHMD

نویسنده 7 ماه قبل
0

چرا صدای هواپیمایی که با سرعت زیاد حرکت می کند شیشه ی پنچره را می لرزاند

محمد 7 ماه قبل
1

حرکتی

نویسنده 7 ماه قبل
-2

انرژی صوتی به

حرکتی 7 ماه قبل
0

حرکتی

پاسخ این سوال 7 ماه قبل
0

صدای هواپیما شیشهی پنجره ها را میسوزاند در این حالت انرژی صوتی به کدام شکل انرژی تبدیل میشود

نویسنده 7 ماه قبل
0

ان

نویسنده 7 ماه قبل
1

صوتی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

امتحان

نویسنده 7 ماه قبل
0

ممکن یک منظر وی یک می یک می به نفس رو در سه حق سیم در یک می

نویسنده 7 ماه قبل
-1

انرژی صوتی فاطمهههه

نویسنده 7 ماه قبل
0

بیار

نویسنده 7 ماه قبل
2

باشه

برای پاسخ کلیک کنید