انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به طور متوسط بین 10000 تا 12000 کیلو ژول است با توجه به نتیجه خود را بیازمایید صفحه قبل آیا این وعده غذایی برای صبحانه یک نوجوان در سن و سال شما کافی است یا خیر؟ صفحه 72 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه ۷۲ کتاب علوم تجربی پایه هفتم انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به طور متوسط بین 10000 تا 12000 کیلو ژول است با توجه به نتیجه خود را بیازمایید صفحه قبل آیا این وعده غذایی برای صبحانه یک نوجوان در سن و سال شما کافی است یا خیر؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همان طور که دیده می شود انرژی کل وعده غذایی 1583 کیلوژول است که با توجه به این که یک نوجوان در حال رشد حدود 10 تا 12 هزار کیلو ژول انرژی نیاز دارد 1583 کیلوژول برای یک وعده صبحانه ناکافی است توجه کنید که وعده صبحانه بسیار مهم است و دست کم باید یک سوم انرژی مورد نیاز یک روز را فراهم کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
کیانوش 1 سال قبل
-1

ن

برای پاسخ کلیک کنید