علت استعفای استاندار کرمان

علت استعفای استاندار کرمان

چیست ؟ چرا استاندار کرمان استعفا داد دلیل اصلی استعفای استاندار چرا را از نکس لود بخوانید .

استاندار کرمان مدت زیادی است که استاندار بوده است و در اقدامی عجیب استعفا داد .

علت استعفای استاندار کرمان

استاندار کرمان امروز از سمت خود در استانداری استعفا داد تا کرمان در شوک بزرگی وارد شود .

استعفای علیرضا رزم حسینی

هنوز هیچ پیامی از سوی وزارت کشور برای استعفای ایشان صادر نشده است .

استاندار کرمان با تایید شایعه استعفای خود دلیل آن را به آینده موکول کرد .

به زودی دلیل استعفای علیرضا رزم حسینی اعلام میشود .

ایشان منتظر پاسخ وزارت کشور برای تایید استعفای خود هستند .

استعفای استاندار کرمان

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید