اندام های رویشی ریشه ساقه و برگ در نهان دانگان متنوع اند صفحه 129 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۲۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم اندام های رویشی ریشه ساقه و برگ در نهان دانگان متنوع اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

اندام های رویشی (ریشه، ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع اند. موارد زیر را در هر شکل، مشخص کنید.
الف) برگ، ساقه و ریشه
ب) مواد مغذی در هرگیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ساقه زیر زمینی سیب زمینی مواد را ذخیره می کند (شبیه ریشه ذخیره ای هویچ و تربچه عمل می کند (ساقه کاکتوس آب را ذخیره می کند (شبیه برگ شده است) شلغم که ریشه، ساقه و برگ مشخص دارد.
هویچ: ریشه محل ذخیره مواد غذایی است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید