کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب صفحه 126 علوم نهم

نویسنده

خوب بود

نویسنده

صورتی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ کتاب علوم تجربی پایه نهم کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب از سایت نکس لود دریافت کنید.

کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب، صورتی رنگ می شود. برای نشان دادن این واقعیت که «بخار آب از روزنه های برگ خارج می شود و در بعضی برگ ها تعداد روزنه ها در دو طرف برگ، یکسان نیست.» آزمایشی طراحی کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بهتر است از گیاهانی که ساقه مناسبی داشته و در گلدان و یا آب است استفاده شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
9

خوب بود

ناشناس 7 ماه قبل
1

خوب توس کتاب ما اصا حرفی از کبالت کلرید بوده

1
ناشناس 7 ماه قبل

هست صفحه ۱۳۴ فصل گیاهان هستش

فاطمه 7 ماه قبل
0

👏

نویسنده 7 ماه قبل
3

صورتی

نویسنده 7 ماه قبل
0

نویسنده 7 ماه قبل
0

هبچی

مسی 7 ماه قبل
0

میشه صورتی رنگ در پشت برگ؟

نویسنده 7 ماه قبل
0

هیچی

برای پاسخ کلیک کنید