کاربرد های خط رقاع چیست صفحه 119 فرهنگ و هنر هشتم

نویسنده

این خط برای نوشتن رُقله ها،برای نگارش داستان ها وحکایت ها و نامه نگاری استفاده میشود.

نویسنده

سلام دوستان جواب ای سوال در صفحه 115کتاب نوشته عبارت اند از ((این خط برای نوشتن ورق های تک کوچک برای نگارش داستان هاوحکایت ها ونامه نگاری ها استفاده می شود)) خواهشمند همین جوری ننویس اول یاد بگیر بعد بنویس

نویسنده

نگارش داستان ها ، حکایت ها و نامه گذاری

نویسنده

خط رقاع بر اثر نیاز به تند نویسی و مختصر نوشتن در مکاتبان به کار رفته است

جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۹ کتاب فرهنگ و هنر پایه هشتم کاربرد های خط رقاع چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

بله

بله خیلی خوبه 2 سال قبل
0

بله

ناشناس 2 سال قبل
0

خط رقاع

نویسنده 2 سال قبل
1

مهدیه قلعه ای

نویسنده 2 سال قبل
3

خط رقاع بر اثر نیاز به تند نویسی و مختصر نوشتن در مکاتبان به کار رفته است

نویسنده 2 سال قبل
3

نگارش داستان ها ، حکایت ها و نامه گذاری

آیناز 2 سال قبل
-2

ووو

نویسنده 2 سال قبل
19

این خط برای نوشتن رُقله ها،برای نگارش داستان ها وحکایت ها و نامه نگاری استفاده میشود.

نویسنده 2 سال قبل
-2

9

نویسنده 2 سال قبل
-1

لمذمبرمزد

نویسنده 2 سال قبل
0

اولویت کشیده ها در سطر نویسیچیست

نویسنده 2 سال قبل
3

سلام دوستان جواب ای سوال در صفحه 115کتاب نوشته عبارت اند از ((این خط برای نوشتن ورق های تک کوچک برای نگارش داستان هاوحکایت ها ونامه نگاری ها استفاده می شود)) خواهشمند همین جوری ننویس اول یاد بگیر بعد بنویس

برای پاسخ کلیک کنید